Premiile ASTR

1411
Către, Toți membri ASTR, Vă informăm că, pentru acordarea premiilor ASTR pe anul 2020, trebuie să aveți în vedere prevederile din Regulamentul de acordare a premiilor Academiei de Științe Tehnice din România, după cum urmează: Conform Regulamentului de acordare a premiilor Academiei de Științe Tehnice din România,  Premiile anuale se acordă pentru realizări științifice și tehnice originale, finalizate cu doi ani înainte de anul în care are loc premierea, din următoarele categorii: – lucrări tehnice realizate și aplicate; -lucrari științifice publicate. Propunerile pentru acordarea premiilor anuale se fac de către institutele de cercetare-proiectare, universități sau de către organizații industriale, precum și de către membrii ASTR. Dosarul va cuprinde: un referat de recomandare, documentația tehnică reprezentativă și atestarea beneficiarului în cazul lucrarilor tehnice, și un exemplar al cărții și referatul de recomandare în cazul lucrărilor științifice publicate. Documentația se înaintează președintelui Academiei. Propunerile vor fi transmise secțiilor de specialitate, care,  pentru fiecare lucrare propusă pentru premiere, desemnează doi membri care vor întocmi un referat de susținere sau respingere.Referatele trebuie să scoată în evidență, într-o formă concisă și clară, originalitatea și contribuția semnificativă la progresul domeniului respectiv.  Referatele de susținere sau respingere asupra lucrarilor vor fi analizate de către Biroul Prezidiului, care reține propunerea de premiere pentru a o supune aprobarii. Nu se pot acorda premii ale ASTR pentru manuale sau cursuri universitare. În cazul în care premiul se acordă unei opere științifice realizate de un grup de autori, nominalizarea se va face pentru întregul colectiv de autori. Vă rugăm să diseminați această informație și altor colaboratori din institute de cercetare, alte medii academice, industrie pentru pregătirea lucrărilor.     Ținând cont de aceste precizări, vă rugăm să faceți propuneri de premiere pentru anul 2018, până la 30 septembrie, 2020. Pentru orice alte neclarități, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0720 069 711 sau, prin e-mail: contact@astr.ro Cu stimă, Mihai MIHĂIȚĂ Președinte