LUCRĂRI APĂRUTE SUB EGIDA ACADEMIEI DE ȘTIINȚE TEHNICE DIN ROMÂNIA (ASTR)

1526

APĂRUTE LA EDITURA AGIR  ÎN PERIOADA 2000 – 2020

   

DICŢIONARE EXPLICATIVE

 
Dictionary of Electrotechnical Terminology (Englez-Român): Tănăsescu Florin Teodor , Timotin Alexandru, Paraschiva Onica, ISBN 973-720-070-9, format 170×240 mm, 748 pag., 25 lei (2006)
Dictionnaire de la Terminologie Electrotechnique (Francez-Român): Tănăsescu Alexandru, Florin Timotin, Paraschiva Onica, ISBN 973-720-071-6, format 170×240 mm, 808 pag., 25 lei (2006)
Dicţionar al terminologiei electrotehnice (Român-Englez-Francez): Timotin Alexandru, Tănăsescu Florin Teodor, Paraschiva Onica, ISBN 973-720-095-2, format 170×240 mm, 890 pag., 31,2 lei (2006)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţă și tehnologie (Român-Englez-Francez): ELECTROTEHNICĂ: Timotin Alexandru, Tănăsescu Florin Teodor, Panaitescu Aureliu, ISBN AGIR 978-973-720-172-0 / ACAD. ROMÂNĂ 978-973-27-1642-7, format 170×240 mm, 1620 pag., 62 lei (2007)
Dicţionar pentru ştiinţă şi tehnologie (Englez-Român), (Francez-Român): ELECTROTEHNICĂ: Drăgan Gleb, Tănăsescu Florin Teodor, ş.a., , ISBN AGIR 973-720-212-3/ ISBN ACAD. ROM. 973-27-1716-5, format 170×240 mm, 804 pag., 50 lei (2008)
Dicţionar explicativ de electroenergetică geografică (Român-Englez-Francez): REŢELE ELECTRICE – MEDIU: Conecini Ion, Frumuşelu Doina, Bogdan Octavian, ISBN 973-720-187-4, format 170×240 mm, 510 pag., 70 lei (2009)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţă și tehnologie (Român-Englez-Francez-German-Rus) – ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI: Drăgan Gleb, Jelev Ioan, ISBN AGIR 973-720-127-0, 978-8130-17-4 / ACADEMIA ROMÂNĂ 973-27-1624-3, 973-27-0747-x, format 170×240 mm, 468 pag., 18,7 lei (2006)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-Francez): Transporturi feroviare: Drăgan Gleb, Raicu Şerban, Mihăiţă Mihai, Tănăsuică Ioan, ISBN 973-720-101-0, format 170×240 mm, 282 pag., 12,5 lei (2006)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-Francez): TRANSPORTURI RUTIERE. Vol. I (A-K): Raicu Şerban, Andreescu Cristian, Frăţilă Gheorghe, ISBN 978-973-720-072-3 / 973-720-072-1, format 170×240 mm, 180 pag., 12,5 lei (2006)
Dicţionar Explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie (Român-Englez-Francez-German): TRANSPORTURI. AUTOVEHICULE RUTIERE. Vol. II (L-Z): Drăgan Gleb, Raicu Şerban, Andreescu Cristian, Frăţilă Gheorghe, ş.a., , ISBN gen. 978-973-720-072-3 / ISBN vol. II: 978-973-720-249-9, format 170×240 mm, 314 pag., 25 lei (2009)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie (Român-Englez-Francez): Transporturi navale: Drăgan Gleb, Maier Viorel, ş.a., ISBN 973-720-256-7, format 170×240 mm, 472 pag., 45 lei (2009)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-German-Francez-Italian-Rus): TEXTILE: Drăgan Gleb, Dodu Aristide, Visileanu Emilia, Butnaru Romen, ş.a., ISBN AGIR 973-720-133-1 / ACADEMIA ROMÂNĂ 973-27-1553-0, format 170×240 mm, 1464 pag., 37,5 lei (2006)
Dicţionar Poliglot pentru Ştiinţă şi Tehnologie (Englez-German-Francez-Italian-Rus-Român): TEXTILE: Dodu Aristide, Elena Visileanu, Butnaru Romen, ş.a.,  ISBN AGIR 978-973-720-133-1 / ISBN ACAD. ROM. 978-973-27-1555-0, format 170×240 mm, 1304 pag., 50 lei (2007)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-Francez): INDUSTRIE ALIMENTARĂ: Contantin Banu, Segal Rodica ş.a.,  ISBN 973-720-079-2, format 170×240 mm, 1122 pag., 31,2 lei  (2006)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-Francez): CALITATE (CAL 1).TERMINOLOGIE: Drăgan Gleb, Rucăreanu Costin, ISBN 973-8466-86-5, ACADEMIA ROMÂNĂ 973-27-1141-8, 973-27-0747-x, format 170×240 mm, 110 pag., 16,35 lei (2006)
Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte (Român-Englez-Francez-German-Rus): MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CALITĂŢII: Oprean Constantin, Vanu Alina, ISBN 973-720-044-6, format 170×240 mm, 212 pag.cu CD, 20 lei (2006)
Dicţionar englez pentru economie. Informatică de gestiune – Contabilitate • Finanțe – Bănci: Popa Gabriela, Popa Ion Florin, Cucui Ion, Rizescu Cristina, ISBN 973-720-104-1, format 170×240 mm, 660 pag., 25 lei (2006)
DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE. MANAGMENTUL INTEGRAT AL CALITĂŢII (R-E-F-G-R); C. Oprean, Alina Vanu, ISBN 973-720-044-6, format 170×240 mm, 242 pag.+CD, 20 lei (2006)
DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE.  ECOLOGIE şi PROTECŢIA MEDIULUI (R-E-F-G-R) G. Drăgan, I. Jelev (coordonatori),  ISBN 978-973-720-127-0, 468 pag., 18,7 lei (2007)
DICTIONAR EXPLICATIV PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE. ŞTIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR.  METALURGIE NEFEROASA. Florea Oprea, Ion Constantin,  Petre Moldovan, s.a. (2010)
DICTIONAR EXPLICATIV PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE.  ELECTROENERGETICA. Gleb Drăgan (coord.) (2010)
DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE.  HIDROENERGETICĂ. Gleb Drăgan, Eugen Constantin Isbăşoiu (coordonatori) (2010)
DICTIONAR EXPLICATIV PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE. MINE: Dumitru Fodor (2012)
DICTIONAR EXPLICATIV PENTRU STIINTA SI TEHNOLOGIE. TELECOMUNICAŢII: Gleb Drăgan s.a. (2012)
DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI TEHNOLOGIE. REZISTENŢA  MATERIALELOR (Roman/Englez/Francez). Costică Atanasiu (2012)
Dicţionar Explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. AUTOVEHICULE RUTIERE (R-E-F-G). Gheorghe Frățilă, Cristian Andreescu, Cornel Vladu, Raluca Moisescu, Cornelia Stan, Marius Toma (2015, 2020)
DICŢIONAR EXPLICATIV. REZISTENŢA MATERIALELOR (R-E-F-G). Costica Atanasiu, Gabriel Jinga, Mircea Dudescu (2018)

Seria DISCURSURI DE RECEPŢIE , DEZBATERI ŞTIINŢIFICE, COLOCVII

Rodica Vâlcu, Termodinamica chimică în ştiinţă şi în viaţă (Discurs de recepţie); ISBN 973-8130-88-3, format 170×240 mm, 28 pag., 2,4 lei (2002)
V.V. Jinescu, Elogiu ingineriei (Discurs de recepţie); ISBN 973-8130-77-8, format 170×240 mm, 36 pag., 2, 18 lei (2002)
Ion Teoreanu, Ceramica şi civilizaţia. (Discurs de recepţie), ISBN 973-720-000-4, format 170×240 mm, 115 pag., 4,36 lei (2005)
Gheorghe Ivănuş, Restructurarea industriei petrochimice (Discurs de recepţie); ISBN 973-8130-77-8, format 170×240 mm, 32 pag., 3 lei (2005)
Anton Anton, Aria românească a cercetării (Discurs de recepţie) ISBN 973-720-043-8, format 170/240mm, 28 pag., 3 lei (2006)
Gh. Ivănuş, Repere petrochimice.(Discurs de recepție rostit la 12 ianuarie 2006) Seria „DISCURSURI DE RECEPȚIE”, ISBN 973-720-254-3, format 170×240 mm, 54 pag., 8 lei (2009)
Marius Peculea, Drumul cercetării tehnologice către societate (Discurs de recepţie). Cuvântul de răspuns Valeriu V. Jinescu (2013)
Dan Stematiu. Modelarea matematică – Investigator eficient al incidentelor și accidentelor la lucrările hidrotehnice (Discurs de recepție) (2015)
Petre Pătruț. Nervi electrici, Mușchi hidraulici – o șansă pentru performanță. (Discurs de recepție) (2015)
Dumitru Fodor. Valorificarea bogăţiilor minerale de pe teritoriul României. (Discurs de recepţie). Cuvânt de răspuns, Mihai Mihăiţă (2020)
ASTR, Dezbateri ştiinţifice organizate de secţiile ASTR – Vol. 1. Secţia inginerie mecanică. Florea Chiriac (coord.) (2010)
 
Mihai Mihăiță,  Doctor Honoris Causa al Universității Tehnice a Moldovei. (2015)
Octavian Bologa. Doctor Honoris Causa. (2015)

PROCEEDINGS ,, ZILELE ACADEMICE ALE  ASTR’’

Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia I (2006)
Universitatea Politehnica București și AGIR, 11,12, 19 decembrie 2006
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a II- a (2007)
București, 28-30 noiembrie,2007
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a III- a
„Ingineria românească:Trecut, Prezent si Viitor’’. Cluj-Napoca, 12-13 noiembrie 2008
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a IV- a
             ,,Ingineria românească – factor al dezvoltării durabile’’, Iași, 19-20 noiembrie, ISSN: 2066-6586 (2009)
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a V- a
             ,,Ingineria românească în fața provocărilor secolului XXI’’, Craiova, 28-29 septembrie, ISSN: 2066-6586 (2010)
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a VI- a
              „Prosperitate, Industrie, Energie, Mediu , Timișoara, 22-23 septembrie 2011
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a VII- a
               „Viața și activitățile în mari aglomerații urbane.
                 București, prezent și viitor”, București, 11-12 octombrie 2012
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a VIII- a
                „Produse și tehnologii pentru dezvoltare durabilă” Brașov,4-5 octombrie 2013
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a IX- a
,,Dezvoltarea durabilă favorabilă incluziunii” Sibiu, 6-7 Noiembrie 2014, 2014
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a X- a
                „Dezvoltarea companiilor prin inovare” Galați, 9-10 octombrie 2015
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a XI- a
               ,,Oraşul inteligent’’, Târgul Mureş 6-7 octombrie, 2016
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a XII- a
  „Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre”, Constanța, 6-7 octombrie 2017
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a XIII- a
               ,,Energie și mediu – provocări majore ale secolului XXI”, 18-19 octombrie 2018,UPG Ploiești 2018
Proceedings ASTR Conferința Internaţională Zilele Academiei de Științe Tehnice din România, Ediţia a XIV- a
               ,,Creativitatea în dezvoltarea Societății Cunoașterii’’ ,17 – 18, octombrie 2019, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău
ASTR-UPB Proceedings of the 7th International Conference on TQSD 2006:, ISBN 973-720-035-7, format 200 x 290 mm, 782 pag., 30 lei(2006)
ASTR, Modern systems for mitigation of seismic action. 31 oct.-1 nov. 2008 Bucharest Proceedings of the International symposium: Sannino Umberto, Sandi Horea, Martelli Alessandro, Ion Vlad, ISBN 973-720-223-9, format 170×240 mm, 412 pag., 40 lei (2008)
ASTR, Energie • Mediu • Componentele Dezvoltării Durabile. Simpozion Național București, 14 mai 2008: Drăgan Gleb (coord.), ISBN AGIR 973-720-238-3 / ISBN ACAD. ROM. 973-27-1799-8, format 170×240 mm, 124 pag., 25 lei (2008)
ASTR, Pagini din istoria comitetului electronic român (CER). 1927 – 1944. Florin Teodor Tănăsescu (2010)
ASTR, Colocviul național de terminologie-terminografie-terminotica (3T) – Ed. a IX -a, 21 – 22 septembrie 2010. Doru Matei, Florin Teodor Tănăsescu (coordonatori) (2010)
ASTR, COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE TERMINOLOGIE-TERMINOGRAFIE-TERMINOTICĂ (3T) – Ed. a X -a, 23 – 24 mai 2011: Dan Matei, Florin Teodor Tănăsescu (coordonatori) (2011)
ASTR, SIMPOZIONUL NAŢIONAL CER „Retehnologizare industrială prin folosirea unor acţionări electrice moderne. Valoare adăugată şi eficienţă energetică”. Bucureşti, 17 – 18 mai 2011 (2011)

ANUARE

 
ASTR, Forum al ingineriei româneşti. MONOGRAFIE (1998 – 2009), ISBN 973-720-284-0, format 170×240 mm, 320 pag., 40 lei
ASTR – 20 DE ACTIVITATE. SCURTĂ ISTORIE ÎN DATE (Mihai Mihăiță) (2017)
ANNUAL REPORT 2015 – ASTR
 
 

MONOGRAFII, TRATATE

 
Manualul inginerului textilist, vol. I: Fibre textile • Prelucrarea primară a bumbacului, inului și cânepii • Filatură • Țesătorie: Dodu Aristide (coord.), Preda Constantin, Butnaru Romen, Visileanu Emilia, Dan Dorin, Călin Liviu, Greavu Victor, Grigoraș Valeria, Oceanu Vasile, Gherman Stelian, ISBN 973-8466-11-3 (general), ISBN 973-8466-10-5 (vol.I), format 170×240 mm, 1572 pag., 32 lei (2002)
Istoria petrolului în România (ed. I): Ivănuş Gheorghe, Ştefănescu Ion, Mocuţa Ştefan Traian, Stirimin Ştefan N., Coloja Mihai Pascu, Seria „REPERE ISTORICE”, ISBN 973-8466-83-0, format 170×240 mm, 578 pag., 20,71 lei(2003)
Manualul inginerului textilist, Vol. II. Tratat de inginerie textilă – Partea A și B: Dodu Aristide, Butnaru Romen, Preda Constantin, Visileanu Emilia, Dan Dorin, Călin Liviu, Greavu Victor, Gherman Stelian, ISBN general: 973-8466-10-5 / ISBN vol. II: 973-8466-96-2, format 170×240 mm, 2114 pag., 74,5 lei(2003)
Manualul inginerului textilist, vol. III: Dodu Aristide (coord.), Butnaru Romen, Visileanu Emilia, Preda Constantin, Dorin Dan, Greavu Victor, Călin Liviu, ISBN 973-8466-85-7, ISBN vol. III: 973-8466-85-7, format 170×240 mm, 1600 pag., 65,40 lei(2004)
Formă şi structură, de la inginerie la natură: Bejan Adrian, ISBN 973-8466-84-9, ISBN ACADEMIA ROMÂNĂ 973-27-1094-2, format 170×240 mm, 352 pag., 11 lei(2004)
Tratat de ştiinţa şi ingineria materialelor metalice. Vol. I – Bazele Științei Materialelor: Dumitrescu Constantin, Şaban Rami, Petrescu Maria, Aloman Angel, Bane Marin, Bojin Dionezie, Ciucă Ion, Coşmeleaţă Georgeta, Gâdea Suzana, Geru Nicolae, Ghiban Brândușa, Mantea Ştefan, Marin Mihai, Negrescu Traian, Petrescu Mircea Ionuț, ISBN 973-720-064-0, format 170×240 mm, 1412 pag., 37,4 lei (2006)
Tratat de inginerie alimentară. Vol. I: Banu Constantin (coord.), Alexandru Rodica, Amarfi Rodica, Arădău Dumitru, Botez Elisabeta, Buțu Nicolae, Covrig Mariana, Damian Valeriu, Dorin Strătilă Sorin, Fălticeanu Constantin, Gheorghiu Constantin, Hopulele Lucia, Ioniță Ion, Macovei Viorica, Pasat Gheorghe, Popa Corneliu, Porneală Sava, Segal Rodica, Stoica Alexandru, Turtoi Gheorghe, Turtoi Maria, Vizireanu Camelia, ISBN (gen.): 978-973-720-165-2; ISBN (vol. I): 978-973-720-150-8, format 170×240 mm, 1508 pag., 39 lei (2007)
Tratat de inginerie termică. Vol. I. Principiile termodinamicii – Abordări clasice și moderne: Stoian Petrescu, ISBN vol. I: 978-973-720-156-0, ISBN gen.: 978-973-720-166-9, format 170×240 mm, 496 pag., 31 lei (2007)
Tratat de ştiinţa şi inginaria materialelor metalice. Vol. II – Bazele teoretice și ingineria obținerii materialelor metalice: Coord.: Dumitrescu Constantin, Şaban Rami, Moldovan Petru, Oprea Florea, Nicolae Maria, Tripșa Iosif, ISBN 978-973-720-162-1; ISBN Vol. Gen: 978-973-720-064-0, format 170×240 mm, 1606 pag., 47 lei (2007)
Managementul energiei (ed. a II-a): Leca Aureliu, Muşatescu Virgil (coordonatori), ISBN 973-720-190-4, format 170×240 mm, 766 pag., 50 lei (2008)
Tratat de inginerie termică: termotehnica în construcţii, vol. I: Constantinescu Dan, ISBN gen. 978-973-720-221-5 / ISBN vol. I: 978-973-720-222-2, format 170×240 mm, 462 pag., 50 lei (2008)
THE PETROLEUM AND GAS INDUSTRY IN ROMANIA, Tradition and prospects: Ivănuş Gheorghe, Ştefănescu Ion, Antonescu Niculae Napoleon, Mocuţa Ştefan Traian, Coloja Mihai Pascu, ISBN 973-720-244-4, format 170×240 mm, 842 pag., 150 lei (2009)
Tratat de ştiinţa si ingineria materialelor metalice, Vol. III. Metale, aliaje, materiale speciale, materiale composite: Dumitrescu Constantin, Şaban Rami, Petrescu Maria (coordonator), ISBN gen. 973-720-064-0, ISBN vol. III: 973-720-261-1, format 170×240 mm, 1844 pag., 180 lei (2009)
Tratat de ştiinţa şi ingineria materialelor metalice. Vol. 4. Tehnologii de procesare primară ale materialelor metalice: Rami Şaban, Constantin Dumitrescu, Iulian Ripoşan (coordonatori) (2010)
TEORIA CONSTRUCTALA: Adrian BEJAN, Lorente Sylvie (2011)
INGINERIA ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI: Mihai Mihăiţă (2011)
SUB CUPOLA ACADEMIEI ROMÂNE. Discursuri de recepţie: Mihai Mihăiţă (2011)
TRATAT DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR METALICE. Vol. 5 – Tehnologii de procesare finală a materialelor metalice: coord. Rami Şaban, Constantin Dumitrescu, coord. volum Mihai Cojocaru (2011)
ICI – 40 – MONOGRAFIE. 40 ani de viaţă în folosul informaticii româneşti: Guran Marius (2011)
Monografia informaticii din România: Guran Marius (2012)
Metode şi tehnologii moderne în exploatarea la suprafaţa: Dumitru Fodor (2012)
Tratat de petrochimie. Vol. II. Produse petrochimice de bază: Gheorghe Ivănuş
ICI – 40 de ani în slujba informaticii (ediţia a II-a): Guran Marius (2012)
Design în natură, prof. dr. ing. Adrian Bejan, membru de onoare al ASTR, versiune în limba română de prof dr. ing. Alexandru Morega (2013)
TRATAT DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR. Vol.6. Procedee tehnologice. Calitate. Materiale speciale. Inginerie economică metalurgică – Colectiv autori (coautori membri ASTR) (2014)
ADVANCED THERMODYNAMICS OF IREVERSIBLE PROCESSES WITH FINITE SPEED AND FINITE DIMENSIONS. Stoian Petrescu, Monica Costea, Michel Feidt, Ioan Ganea, Nicolae Boriaru (2015)
DIN GALERIA MARILOR ELECTRICIENI ROMANI, Oameni.Vieti.Fapte ( F.T. Tanasescu) (2016)
SURSE REGENERABILE DE ENERGIE IN SISTEMUL ELECTROENERGETIC. Nicolae Golovanov, Albert Hermina, Emil Mogoreanu (2016)
PAGINI DIN ISTORIA  DEZVOLTARII  INDUSTRIEI ROMANIE. INDUSTRIA CHIMICA, PETROCHIMICA SI DE PETROL. Gheorghe Ivanus (2016)
THE PETROLEUM AND GAS INDUSTRY IN ROMANIA (editia a II-a). Gheorghe Ivanus, Ion Stefanescu, Nicolae Napoleon Antonescu, Mircea Pascu Coloja (2016)
STIINTELE INGINERESTI SI COOPERAREA CU INDUSTRIA IN REPUBLICA MOLDOVA.Unele realizari trecute in circuitul public din secret de stat. Ion Bostan (2016)
ACADEMICIANUL GHEORGHE BUZDUGAN SI SCOALA POLITEHNICA DE REZISTENTA MATERIALELOR DIN BUCURESTI. Costica Atanasiu (2016)
ACADEMICIANUL MIHAI DRĂGĂNESCU. PROFESOR, OM DE ŞTIINŢĂ, FILOSOF, MANAGER, ŞI CETĂŢEAN (Ştefan Iancu, Nora Rebreanu ş.a.) (2017)
DIN GALERIA MARILOR ELECTRICIENI ROMANI, VOL. II, ( F.T. Tanasescu, Al. Simion, D. Toader, C. Fluerasu, R. Munteanu, W. Kappel) (2017)
SCURTA ISTORIE ILUSTRATA A FABRICARII APEI GRELE IN ROMANIA (Mircea Ioan Turtureanu, Ion Ștefănescu) (2017)
THE HISTORY OF OIL AND GAS IN ROMANIA , ed. a III – a (Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Nicolae Napoleon Antonescu, Mircea Pascu Coloja) (2017)
MOMENTE DIN ISTORIA ELECTROTEHNICII ROMÂNEŞTI ÎN ANII CENTENARULUI MARII UNIRI, 1918-2018 (Florin Tănăsescu, Valerius Stanciu) (2018)
CARTEA ALBA A REINDUSTRIALIZARII. INDUSTRIA CHIMICA, PETROCHIMICA SI DE PETROL (Gheorghe Ivănuș, autor și coordonator) (2018)
 
DIN GALERIA MARILOR ELECTROTEHNICIENI ROMÂNI. Oameni. Vieţi. Fapte. Vol.3 ( Florin Teodor Tănăsescu, Alexandru Mihai Morega, Ion Potârniche, Constantin Răduţi) (2019)