Lansarea cărții „Momente din istoria electrotehnicii românești în anii Centenarului Marii Uniri 1918 – 2018“

1051

Editura Asociației Generale a Inginerilor din România Vă invită să participația la lansarea cărții „Momente din istoria electrotehnicii românești în anii Centenarului Marii Uniri 1918 – 2018“

Autori:
  • Prof. dr. ing. Florin Teodor TĂNĂSESCU, vicepreședinte al ASTR
  • Prof. dr. ing. Valerius Mihail STANCIU, fost inginer-șef de concepție la „Electroputere“ – Craiova
„Viitorul prezentului este în trecut – spunea un om de stat britanic. (…) Parcurgând cartea de față vom cunoaște realizări și oameni. Autorii prezintă evoluția electrotehnicii românești pe parcursul unui secol, timp în care țara a trecut prin două războaie mondiale, a cunoscut perioade de reconstrucție, o explozie tehnologică fără seamăn precum și virtuțile și servituțile societății de consum. Este o lucrare valoroasă, care își propune să cuprindă o parte consistentă de tehnică românească, în conexiunile ei cu celelalte ramuri ale industriei, într-un anumit context istoric. (…) În aceasta manieră, se face cunoscut vastul domeniu al electrotehnicii românești, ca parte importantă a industriei și a economiei naționale în ansamblu, oferind generațiilor de azi și de mâine argumente deosebite în susținerea preocupărilor menite să păstreze nealterată zestrea românească acumulată în special în cei 100 de ani care au trecut de la Marea Unire.“ Dr. ing. Mihai Mihăiță Președintele AGIR și al ASTR Evenimentul va avea loc marţi 7 mai 2019, de la ora 12:00, la sediul central al AGIR din Bucureşti, sect. 1, Calea Victoriei nr. 118, sala „Anghel Saligny“