INGINERIA ARTĂ SAU MEŞTEŞUG vol 1

2187

A apărut cartea INGINERIA – ARTĂ SAU MEŞTEŞUG, autor Prof.Univ.Em.Dr.IngMircea BEJAN, Editura AGIR, Bucureşti 2016 şi Editura MEGA, Cluj Napoca, 2016.

Recenzii

Cartea tehnică. INGINERIA – ARTĂ SAU MEŞTEŞUG

autor Mircea BEJAN

FĂCLIA, 9 iulie 2016 | Articol scris in CULTURA, pag. 7

Editura AGIR, Bucureşti 2016 şi Editura MEGA, Cluj Napoca, 2016

Erudiţie şi competenţă, tenacitate şi aplecare cu totul specială pentru cercetarea, în cele mai mici amănunte, a domeniului abordat – în cazul de faţă de o vastitate pe care nici chiar imaginaţia nu o poate cuprinde – iată doar cîteva dintre atuurile care fac din cartea intitulată INGINERIA – ARTĂ SAU MEŞTEŞUG de Prof. univ. em.dr. ing. Mircea BEJAN (cadru didactic al Universităţii Tehnice Cluj-Napoca – Facultatea de Mecanică, are conducere de doctorat în specialitatea Inginerie mecanică, Membru de onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Preşedinte al Filialei Cluj a AGIR) o lectură extrem de utilă pentru cititorul de orice vîrstă, graţie fondului valoros de informaţii pe care-l pune la dispoziţie. Pe 472 de pagini, în 12 mari capitole, 104 subcapitole, peste 250 figuri şi fotografii, tabele şi folosindu-se o bibliografie impresionantă, la care se adaugă şi experienţa proprie, autorul – reputat pentru cărţile sale tehnice publicate anterior – evidenţiază practici inginereşti demne de a fi urmate, experienţe de dezvoltat şi principii de abordare a unor probleme specifice. Cu alte cuvinte, avem în faţă o „mică enciclopedie a realizărilor inginereşti”, scrisă riguros ştiinţific şi captivant, totodată.

Extragem cîteva aprecieri din materialul întocmit ca referent ştiinţific al cărţii de Prof. univ. emerit Dr .ing.Euring. Tiberiu Dimitrie Babeu, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Universitatea „Politehnica” Timişoara, preşedintele Sucursalei AGIR Timiş: „Pe 20 de pagini, capitolul 1 TRANSSIBERIANUL prezintă un insolit mijloc de transport ce face legătura între două continente, Europa şi Asia, pe o distanţă de 9.288 km, care traversează toată Rusia, străbate Mongolia şi ajunge în China. Capitolul 2 REALIZĂRI INGINEREŞTI LA SUPERLATIV analizează pe 52 de pagini realizări inginereşti impresionante, considerate capodopere ale ingineriei perioadelor istorice vizate, adevărate minuni ale lumii moderne (Super-avionul Airbus Beluga; Marele Boeing 797; radiotelescoape gigant; obţinerea unor cantităţi nelimitate de alimente în deşert; despre oraşul construit în totalitate din bambus; Canale, tunele, viaducte şi poduri impresionante. Capitolul 3 ASCENSOARE (LIFTURI) (44 pagini), prezintă unele consideraţii generale, un scurt istoric, tehnologia în domeniul construcţiilor de ascensoare, caracterizarea cablurilor din oţel pentru lifturi. Se înfăţişează primul ascensor fără cablu din lume şi se descriu unele ascensoare unicate din lume. Capitolul prezintă ascensorul (liftul) spaţial şi unele ascensoare/lifturi pentru ambarcaţiuni (Roata de la Falkirk, unul din simbolurile Scoţiei moderne şi ascensorul/liftul pentru ambarcaţiuni Strepy-Thieu). De peste o sută de ani, o construcţie zveltă, îndrăzneaţă, uşor de recunoscut şi reţinut prin silueta-i inegalabilă, continuă să fie o adevărată emblemă a Parisului şi a Franţei: turnul Eiffel. În cadrul capitolului 4 TURNUL EIFFEL ŞI ARHITECTUL ACESTUIA (32 pagini), se prezintă unele generalităţi; proiectarea şi construcţia Turnului; unele aspecte inedite. Se vorbeşte despre inginerul Alexandre Gustave Eiffel şi realizările sale şi despre unele legende şi adevăruri ţesute în jurul turnului. Capitolul 5 BICICLETA tratează de-a lungul a 32 de pagini, pe 9 subcapitole: • Istoria bicicletei. Generalităţi; • Începuturile bicicletei; • Bicicleta în epoca modernă; • Bicicleta nu numai pentru simpla deplasare; • Despre biciclete; • Biciclete electrice; • Robotul PRIMER-V2-telemecanica; • Bicicleta pentru toată familia şi • Stabilitatea bicicletei şi accidente în parcurs. Cuvintele istoricului Iosif STERCA-ŞULUŢIU „Muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni” ne introduc în cele 34 pagini care prezintă capitolul 6 MUZEELE TEHNICE. Se prezintă unele muzee tehnice din lume şi din România. Capitolul 7, VEHICULE TERESTRE GIGANT, 32 pagini, prezintă ingineria în acţiune în toată grandoarea şi splendoarea ei: cel mai mare buldozer din lume, considerat astfel la data studierii bibliografiei în domeniu, producătorii consacraţi de utilaje gigant, basculanta minieră BelAZ-75710 – cel mai mare vehicul terestru din istoria lumii, unele realizări româneşti şi situaţia actuală a industriei de autovehicule, camionul românesc DAC 120 DE, făcîndu-se un top al basculantelor gigant. (…) Capitolul 8 PLANUL ÎNCLINAT (24 pagini) prezintă planul înclinat (Şiclăul) din Covasna, planul înclinat Saint-Louis-Arzviller, planul înclinat de la Ronquières – Canalul belgian, Charleroi-Bruxelles şi Podul de apă Magdeburg, adevărate minuni ale ingineriei de ieri şi de astăzi. TRANSPORTURI FEROVIARE ocupă şi ele un loc important în cadrul capitolului 9, întins pe 38 de pagini. Este prezentat transportul feroviar din România şi transporturile feroviare din alte ţări (transporturile de mare viteză, folosirea tehnologiilor materialelor supraconductoare în transportul feroviar, noul tren maglev şi viitorul trenurilor de mare viteză, inclusiv trenul spaţial). Nu sînt omise nici ENERGIILE REGENERABILE, capitolul 10, cărora le sînt dedicate peste 64 de pagini, pentru analiza unor aspecte care vizează energiile regenerabile (energia solară, energia valurilor etc.). Capitolul 11, CEA MAI MARE MAGISTRALĂ ACVATICĂ DIN LUME este tratat pe 18 pagini. Libia este o ţară deşertică, iar industrializarea de după Marea Revoluţie Al-Fatah din 1969 a dus la o scădere masivă a resurselor şi aşa insuficiente de apă. Marele Rîu Artificial este o reţea de conducte ce alimentează Libia cu apa din deşertul Sahara. Unii spun că acesta ar fi cel mai mare proiect de inginerie derulat vreodată iar, potrivit site-ului oficial, este cea mai mare reţea de conducte din lume, lucrarea fiind descrisă drept „cea de-a opta minune a lumii“. În încheierea volumului, ca un apogeu al creaţiilor inginereşti, capitolul 12, CHINA – INGINERII ULUITOARE prezintă pe 44 pagini unele realizări impresionante din China, ţară devenită în prezent a doua cea mai mare economie a lumii.”

O carte în care autorul demonstrează, cu argumente de necontestat, că ingineria nu presupune doar să fii informat pentru a putea oferi soluţii la probleme/situaţii de moment şi care, aparent, nu-şi găsesc rezolvare, ci că aceasta, ingineria, este arta de a visa, a imagina lucruri şi soluţii noi, de a crea spre mai binele celor de azi şi al generaţiilor viitoare.

Michaela BOCU

m.bocu@ziarulfaclia.ro

”INGINERIA – ARTĂ SAU MEȘTEȘUG”

autor Mircea BEJAN

Editura AGIR, București 2016 și Editura MEGA, Cluj Napoca, 2016

Prof.univ.emerit Dr.Ing.EurIng, Tiberiu Dimitrie BABEU,

membru al Academiei de Științe Tehnice din România, Universitatea ”Politehnica” Timișoara,

președintele Sucursalei AGIR Timiș

În materialul întocmit ca referent științific a cărții INGINERIA-ARTĂ SAU MEȘTESUG, printre altele, am scris: ”Profesorul Mircea Bejan este un consacrat autor de cărți tehnice bine cunoscute și apreciate unanim, de mare talent și anvergură, premiate de AGIR și Societatea de REZMAT. Prezenta este o lucrare enciclopedică valoroasă cu multă originalitate, noutăți, cu mottouri semnificative, bibliografie la zi realizări remarcabile la nivel mondial carel plasează pe autor (clujeanul Mircea Bejan – născut în Timișoara) pe o culme greu de egalat.

O succintă enumerare pe capitole cu mențiuni semnificative care suscită interesul mereu crescând al cititorilor, bine drămuită și echilibrată cu ilustrații deosebite crește valoarea prezentărilor.

Înaintea doar a simplelor enumerări, este impresionantă, multitudinea aspectelor și datelor inginerești dezbătute cu erudită competență care situează lucrarea printre cele mai reușite apariții editoriale ale anului”.

Lucrarea analizată se derulează pe 472 pagini, 12 mari capitole, 104 subcapitole, peste 252 figuri/fotografii, tabele, fiind indicate multe și actuale surse bibliografice, dorindu-se a fi ”o mică enciclopedie a realizărilor inginerești, un început de prezentare a înfăptuirilor deosebite și a utilităților inginerești, a practicării artei în schimbarea și aplicarea tehnologică organizată”.

O trecere în revistă a conținutului cărții, permite următoarea prezentare.

Pe 20 de pagini, capitolul 1 TRANSSIBERIANUL prezintă  un insolit mijloc de transport ce face legătura între două continente, Europa şi Asia, pe o distanţă de 9.288 km, care traversează toată Rusia, străbate Mongolia și ajunge în China.

Capitolul 2 REALIZĂRI INGINEREȘTI LA SUPERLATIV, analizează pe 52 de pagini, realizări inginerești impresionante, considerate capodopere ale ingineriei perioadelor istorice vizate, adevărate minuni ale lumii moderne (Super-avionul Airbus Beluga; Marele Boeing 797; radiotelescoape gigant; obținerea unor cantități nelimitate de alimente în deșert; despre orașul construit în totalitate din bambus; Canale, tunele, viaducte și poduri impresionante.

Capitolul 3 ASCENSOARE (LIFTURI) (44 pagini), prezintă unele considerații generale, un scurt istoric, tehnologia în domeniul construcțiilor de ascensoare, caracterizarea cablurilor din oțel pentru lifturi. Se înfățișează primul ascensor fără cablu din lume și se descriu unele ascensoare unicate din lume. Capitolul prezintă ascensorul (liftul) spațial și unele ascensoare/lifturi pentru ambarcațiuni (Roata de la Falkirk, unul din simbolurile Scoției moderne și ascensorul/liftul pentru ambarcațiuni Strepy-Thieu).

De peste o sută de ani, o construcţie zveltă, îndrăzneaţă, uşor de recunoscut şi reţinut prin silueta-i inegalabilă, continuă să fie o adevărată emblemă a Parisului şi a Franţei: turnul Eiffel. În cadrul capitolului 4 TURNUL EIFFEL ȘI ARHITECTUL ACESTUIA (32 pagini), se prezintă unele generalități; proiectarea și construcția Turnului; unele aspecte inedite. Se vorbește despre inginerul Alexandre Gustave Eiffel și realizările sale și despre unele legende și adevăruri țesute în jurul turnului.

Dintre principalele mijloace de transport folosite în traficul urban, bicicleta, vehiculul terestru pus în mișcare cu ajutorul pedalelor, este acreditat cu o viteză comercială de 10-12 km/h. Capitolul 5 BICICLETA, tratează de-a lungul a 32 de pagini, pe 9 subcapitole: ▪ Istoria bicicletei. Generalități; ▪ Începuturile bicicletei; ▪ Bicicleta în epoca modernă; ▪ Bicicleta nu numai pentru simpla deplasare; ▪ Despre biciclete; Biciclete electrice; ▪ Robotul PRIMER-V2-telemecanica; ▪ Bicicleta pentru toată familia și ▪ Stabilitatea bicicletei și accidente în parcurs.

Cuvintele istoricului Iosif STERCA-ȘULUȚIU ”Muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni”, ne introduc în cele 34 pagini care prezintă capitolul 6 MUZEELE TEHNICE. Se prezintă unele muzee tehnice din lume și din România: muzeul Tehnic din Viena, muzeul German, muzeul Tehnic și Auto Sinsheim, muzeul Științific Paris, muzeul de Știință din Londra, muzeul Național de Știință și Tehnică Leonardo da Vinci din Milano, muzeul de tehnică Nemo din Amsterdam, muzeul Tehnic Național din Praga. Proiectului pentru realizarea Muzeului și Centrului de Educație din Moscova și primei centrale nucleare din lume, devenită muzeu, i se alocă cuvinte elogioase. Din România, se prezintă doar Muzeul Științei și Tehnicii ”Ștefan Procopiu”, Muzeul Național tehnic (MNT) Dimitrie Leonida și Muzeul automobilului românesc.

Capitolul 7, VEHICULE TERESTRE GIGANT, 32 pagini, prezintă ingineria în acțiune în toată grandoarea și splendoarea ei: cel mai mare buldozer din lume, considerat astfel la data studierii bibliografiei în domeniu, producătorii consacrați de utilaje gigant, basculanta minieră BelAZ-75710 – cel mai mare vehicul terestru din istoria lumii, unele realizări românești și situația actuală a industriei de autovehicule, camionul românesc DAC 120 DE, făcându-se un top al basculantelor gigant. Se analizează cel mai mare excavator din lume, cel mai mare utilaj de săpat tuneluri din lume și cel mai mare buldozer din lume (buldozerul model D 575A-3, produs de Komatsu, Japonia) făcându-se și o scurtă prezentare a Companiei Caterpillar.

Capitolul 8 PLANUL ÎNCLINAT (24 pagini), prezintă planul înclinat (Șiclăul) din Covasna, planul înclinat Saint-Louis-Arzviller, planul înclinat de la Ronquières – Canalul belgian, Charleroi-Bruxelles și Podul de apă Magdeburg, adevărate minuni ale ingineriei de ieri și de astăzi.

TRANSPORTURI FEROVIARE ocupă şi ele un loc important în cadrul capitolului 9, întins pe 38 de pagini. Este prezentat transportul feroviar din România şi transporturile feroviare din alte ţări (transporturile de mare viteză, folosirea tehnologiilor materialelor supraconductoare în transportul feroviar, noul tren maglev și viitorul trenurilor de mare viteză, inclusiv trenul spațial).

Nu sunt omise nici ENERGIILE REGENERABILE, capitolul 10, cărora le sunt dedicate peste 64 de pagini, pentru analiza unor aspecte care vizează energiile regenerabile (energia solară, energia valurilor etc.).

Capitolul 11, CEA MAI MARE MAGISTRALĂ ACVATICĂ DIN LUME este tratat pe 18 pagini. Libia este o țară deșertică, iar industrializarea de după Marea Revoluție Al-Fatah din 1969 a dus la o scădere masivă a resurselor și așa insuficiente de apă. Marele Râu Artificial este o rețea de conducte ce alimentează Libia cu apa din deșertul Sahara. Unii spun că acesta ar fi cel mai mare proiect de inginerie derulat vreodată iar, potrivit site-ului oficial, este cea mai mare rețea de conducte din lume, lucrarea fiind descrisă drept „cea de-a opta minune a lumii“.

În încheierea volumului, ca un apogeu al creaţiilor inginereşti, capitolul 12, CHINA INGINERII ULUITOARE prezintă pe 44 pagini unele realizări impresionante din China, ţară devenită în prezent a doua cea mai mare economie a lumii.

Într-adevăr, ”Ingineria este o mare profesie. Inginerul este o lume reală sau de vis, este miracol sau realitate, vis sau imaginaţie, teorie şi practică, cultură şi tehnică, improvizaţie şi spirit de raţionament şi de analiză”, cum frumos a caracterizat profesorul universitar emerit Mircea BEJAN, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România.

Închei această scurtă prezentare, apelând la materialul întocmit ca referent științific: ”Întro combinație a cuvintelor din titlu se poate conchide: … și inginerie și arta prezentată excelent meșteșugit de Mircea Bejan, inginerulprofesorulacademicianul, iar un astfel de om ne poate da lecții !

… Pot fi mândru că am fost referent științific al primei ediții pentru o autentică enciclopedie PrincepsBEJAN2016 !”  Doresc ca  prezenta carte să fie prima dintr-o serie mai largă a unei enciclopedii a realizărilor inginerești.”

Carte tehnică

”INGINERIA – ARTĂ SAU MEȘTEȘUG”

autor Mircea BEJAN

Editura AGIR, București 2016 și Editura MEGA, Cluj Napoca, 2016

Prof.univ.emerit Dr.Ing.EurIng, Tiberiu Dimitrie BABEU,

membru al Academiei de Științe Tehnice din România, Universitatea ”Politehnica” Timișoara,

președintele Sucursalei AGIR Timiș

În materialul întocmit ca referent științific a cărții INGINERIA-ARTĂ SAU MEȘTESUG, printre altele, am scris: ”Profesorul Mircea Bejan este un consacrat autor de cărți tehnice bine cunoscute și apreciate unanim, de mare talent și anvergură, premiate de AGIR și Societatea de REZMAT. Prezenta este o lucrare enciclopedică valoroasă cu multă originalitate, noutăți, cu mottouri semnificative, bibliografie la zi realizări remarcabile la nivel mondial carel plasează pe autor (clujeanul Mircea Bejan – născut în Timișoara) pe o culme greu de egalat. O succintă enumerare pe capitole cu mențiuni semnificative care suscită interesul mereu crescând al cititorilor, bine drămuită și echilibrată cu ilustrații deosebite crește valoarea prezentărilor.

Înaintea doar a simplelor enumerări, este impresionantă, multitudinea aspectelor și datelor inginerești dezbătute cu erudită competență care situează lucrarea printre cele mai reușite apariții editoriale ale anului”.

Lucrarea analizată se derulează pe 472 pagini, 12 mari capitole, 104 subcapitole, peste 252 figuri/fotografii, tabele, fiind indicate multe și actuale surse bibliografice, dorindu-se a fi ”o mică enciclopedie a realizărilor inginerești, un început de prezentare a înfăptuirilor deosebite și a utilităților inginerești, a practicării artei în schimbarea și aplicarea tehnologică organizată”.

O trecere în revistă a conținutului cărții, permite următoarea prezentare.

Pe 20 de pagini, capitolul 1 TRANSSIBERIANUL prezintă  un insolit mijloc de transport ce face legătura între două continente, Europa şi Asia, pe o distanţă de 9.288 km, care traversează toată Rusia, străbate Mongolia și ajunge în China.

Capitolul 2 REALIZĂRI INGINEREȘTI LA SUPERLATIV, analizează pe 52 de pagini, realizări inginerești impresionante, considerate capodopere ale ingineriei perioadelor istorice vizate, adevărate minuni ale lumii moderne (Super-avionul Airbus Beluga; Marele Boeing 797; radiotelescoape gigant; obținerea unor cantități nelimitate de alimente în deșert; despre orașul construit în totalitate din bambus; Canale, tunele, viaducte și poduri impresionante.

Capitolul 3 ASCENSOARE (LIFTURI) (44 pagini), prezintă unele considerații generale, un scurt istoric, tehnologia în domeniul construcțiilor de ascensoare, caracterizarea cablurilor din oțel pentru lifturi. Se înfățișează primul ascensor fără cablu din lume și se descriu unele ascensoare unicate din lume. Capitolul prezintă ascensorul (liftul) spațial și unele ascensoare/lifturi pentru ambarcațiuni (Roata de la Falkirk, unul din simbolurile Scoției moderne și ascensorul/liftul pentru ambarcațiuni Strepy-Thieu).

De peste o sută de ani, o construcţie zveltă, îndrăzneaţă, uşor de recunoscut şi reţinut prin silueta-i inegalabilă, continuă să fie o adevărată emblemă a Parisului şi a Franţei: turnul Eiffel. În cadrul capitolului 4 TURNUL EIFFEL ȘI ARHITECTUL ACESTUIA (32 pagini), se prezintă unele generalități; proiectarea și construcția Turnului; unele aspecte inedite. Se vorbește despre inginerul Alexandre Gustave Eiffel și realizările sale și despre unele legende și adevăruri țesute în jurul turnului.

Dintre principalele mijloace de transport folosite în traficul urban, bicicleta, vehiculul terestru pus în mișcare cu ajutorul pedalelor, este acreditat cu o viteză comercială de 10-12 km/h. Capitolul 5 BICICLETA, tratează de-a lungul a 32 de pagini, pe 9 subcapitole: ▪ Istoria bicicletei. Generalități; ▪ Începuturile bicicletei; ▪ Bicicleta în epoca modernă; ▪ Bicicleta nu numai pentru simpla deplasare; ▪ Despre biciclete; Biciclete electrice; ▪ Robotul PRIMER-V2-telemecanica; ▪ Bicicleta pentru toată familia și ▪ Stabilitatea bicicletei și accidente în parcurs.

Cuvintele istoricului Iosif STERCA-ȘULUȚIU ”Muzeul e arsenalul cel mai puternic cu care un popor îşi apără originea, identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni”, ne introduc în cele 34 pagini care prezintă capitolul 6 MUZEELE TEHNICE. Se prezintă unele muzee tehnice din lume și din România: muzeul Tehnic din Viena, muzeul German, muzeul Tehnic și Auto Sinsheim, muzeul Științific Paris, muzeul de Știință din Londra, muzeul Național de Știință și Tehnică Leonardo da Vinci din Milano, muzeul de tehnică Nemo din Amsterdam, muzeul Tehnic Național din Praga. Proiectului pentru realizarea Muzeului și Centrului de Educație din Moscova și primei centrale nucleare din lume, devenită muzeu, i se alocă cuvinte elogioase. Din România, se prezintă doar Muzeul Științei și Tehnicii ”Ștefan Procopiu”, Muzeul Național tehnic (MNT) Dimitrie Leonida și Muzeul automobilului românesc.

Capitolul 7, VEHICULE TERESTRE GIGANT, 32 pagini, prezintă ingineria în acțiune în toată grandoarea și splendoarea ei: cel mai mare buldozer din lume, considerat astfel la data studierii bibliografiei în domeniu, producătorii consacrați de utilaje gigant, basculanta minieră BelAZ-75710 – cel mai mare vehicul terestru din istoria lumii, unele realizări românești și situația actuală a industriei de autovehicule, camionul românesc DAC 120 DE, făcându-se un top al basculantelor gigant. Se analizează cel mai mare excavator din lume, cel mai mare utilaj de săpat tuneluri din lume și cel mai mare buldozer din lume (buldozerul model D 575A-3, produs de Komatsu, Japonia) făcându-se și o scurtă prezentare a Companiei Caterpillar.

Capitolul 8 PLANUL ÎNCLINAT (24 pagini), prezintă planul înclinat (Șiclăul) din Covasna, planul înclinat Saint-Louis-Arzviller, planul înclinat de la Ronquières – Canalul belgian, Charleroi-Bruxelles și Podul de apă Magdeburg, adevărate minuni ale ingineriei de ieri și de astăzi.

TRANSPORTURI FEROVIARE ocupă şi ele un loc important în cadrul capitolului 9, întins pe 38 de pagini. Este prezentat transportul feroviar din România şi transporturile feroviare din alte ţări (transporturile de mare viteză, folosirea tehnologiilor materialelor supraconductoare în transportul feroviar, noul tren maglev și viitorul trenurilor de mare viteză, inclusiv trenul spațial).

Nu sunt omise nici ENERGIILE REGENERABILE, capitolul 10, cărora le sunt dedicate peste 64 de pagini, pentru analiza unor aspecte care vizează energiile regenerabile (energia solară, energia valurilor etc.).

Capitolul 11, CEA MAI MARE MAGISTRALĂ ACVATICĂ DIN LUME este tratat pe 18 pagini. Libia este o țară deșertică, iar industrializarea de după Marea Revoluție Al-Fatah din 1969 a dus la o scădere masivă a resurselor și așa insuficiente de apă. Marele Râu Artificial este o rețea de conducte ce alimentează Libia cu apa din deșertul Sahara. Unii spun că acesta ar fi cel mai mare proiect de inginerie derulat vreodată iar, potrivit site-ului oficial, este cea mai mare rețea de conducte din lume, lucrarea fiind descrisă drept „cea de-a opta minune a lumii“.

În încheierea volumului, ca un apogeu al creaţiilor inginereşti, capitolul 12, CHINA INGINERII ULUITOARE prezintă pe 44 pagini unele realizări impresionante din China, ţară devenită în prezent a doua cea mai mare economie a lumii.

Într-adevăr, ”Ingineria este o mare profesie. Inginerul este o lume reală sau de vis, este miracol sau realitate, vis sau imaginaţie, teorie şi practică, cultură şi tehnică, improvizaţie şi spirit de raţionament şi de analiză”, cum frumos a caracterizat profesorul universitar emerit Mircea BEJAN, membru de onoare al Academiei de Științe Tehnice din România.

Închei această scurtă prezentare, apelând la materialul întocmit ca referent științific: ”Întro combinație a cuvintelor din titlu se poate conchide: … și inginerie și arta prezentată excelent meșteșugit de Mircea Bejan, inginerulprofesorulacademicianul, iar un astfel de om ne poate da lecții ! … Pot fi mândru că am fost referent științific al primei ediții pentru o autentică enciclopedie PrincepsBEJAN2016 !”  Doresc ca  prezenta carte să fie prima dintr-o serie mai largă a unei enciclopedii a realizărilor inginerești.”

Ziarul SEBEȘUL, iunie 2016, ISSN 1842-161x, pag. 9

Editori: Municipiul Sebeș, Centrul Cultural ”Lucian Blaga” Sebeș, AGIR