Filiala Petrosani

Filiala cuprinde un numar de 13 membri.

Obiective principale:

 • valorificarea resurselor umane si materiale in domeniul geo-resurselor, ecologiei si-economiei.
 • participarea la acţiuni si manifestari tehnico-ştiinţifice şi academice.
 • elaborarea si editarea de lucrări stiintifice (cărti, studii, articoles)
 • organizarea de manifestari ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, mese rotunde).
 • parteneriat cu institute de cercetare, cu invatamantul superior şi cu mediul economic.
 • influenţarea factorilor sociali şi economici pentru valorificarea resurselor umane si materiale.

Conducerea filialei

Prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș – președinte

Prof.univ. dr. ing. Dumitru Fodor – vicepresedinte

Prof. univ. dr. ing. Victor Arad – Secretar

Membrii:

 • prof. univ. dr. ing. Iosif Andraș
 • prof.univ.dr.ing. Victor Arad
 • ing. dr. ec.Nicolae Bud
 • ing. Ioan Cosmescu
 • ing. Angela Crăciun
 • prof.univ.dr.ing. Dumitru Fodor
 • dr.ing. Artur George Găman
 • prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș
 • ing. Iulian Offenberg
 • prof.univ.dr.ing. Cornel Păunescu
 • prof. univ. dr. ing. Sorin Mihai Radu
 • dr.ing. Aurelian Serafinceanu
 • prof.univ.dr.ing. George Teșeleanu

CERC DE CERCETARE,

„Energie si metode inovatoare de valorificare a resurselor naturale”

 

 • Prof.univ.dr.ing. Arad Letiţia Susana, Universitatea din Petroşani.
 • Prof.univ.dr.ing.VereşIoel Samuel, Universitatea Tehnică Cluj Napoca/UPET.
 • Prof.univ.dr.ing.Petrescu Dan Valentin, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.
 • Conf.univ.dr.ing. Nistor-Lopatenco Livia, Facultatea de Construcţii Geodezie şi Cadastru, Univesitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău.
 • Drd.ing. Lungu Sergiu, Mina de calcar Chişinau /Univesitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău.
 • Drd.ing.jr.Ticu Marian, Universitatea din Petroşani.
 • Drd.ing. PopaLiviu, Universitatea din Petroşani.