Suntem în consonanță cu imperativele unei lumi în schimbare

1181

Suntem în consonanță cu imperativele unei lumi în schimbare

  Un capitol deosebit de important din activitatea Academiei de Științe Tehnice din România (ASTR) îl constituie prezența activă în activitatea internațională. În acest sens, este semnificativ că, în cei 14 ani de apartenență la EURO-CASE (The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering alături de alte 22 academii tehnice inginerești din Europa, activitatea noastră pe plan internațional a cunoscut o dezvoltare continuă. EURO-CASE, la rândul său face parte din Consorțiul European al Organizațiilor Academice „European Academies Organisations” ce cuprinde academiile europene din toate domeniile cu o implicare activă în viața științifică internațională. Cele 23 academii membre ale EURO-CASE, sunt:
 1. Academia de Engenharia (AE)
 2. Académie Royale de Belgique (ARB) Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts (KVAB)
 3. Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS)
 4. Academy of Technical Sciences of Romania (ASTR)
 5. Austrian Academy of Sciences (ÖAW)
 6. CNR, INFN, ITT and Politecnico di Torino consortium (Italy)
 7. Croatian Academy of Engineering (HATZ)
 8. Danish Academy of Technical Sciences (ATV)
 9. Engineering Academy of the Czech Republic (EA CR)
 10. Hungarian Academy of Engineering (HAE)
 11. National Academy of Science and Engineering of Germany (Acatech)
 12. National Academy of Technologies of France (NATF)
 13. Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTI)
 14. Norwegian Academy of Technological Sciences (NTVA)
 15. Polish Academy of Sciences (PAN)
 16. Real Academia De Ingeniería (RAI), (Spain)
 17. Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA)
 18. Slovenian Academy of Engineering (IAS)
 19. Swiss Academy of Engineering Sciences (SATW)
 20. Technical Chamber of Greece (TCG)
 21. The Council of Finnish Academies (CoFA)
 22. The Irish Academy of Engineering (IAE)
 23. The Royal Academy of Engineering (RAEng)
ASTR, ca singura reprezentantă a României în aceste structuri de profil este implicată activ în Scientific Advice Mechanism (SAM) și, împreună cu celelalte asociații de academii europene: Academia Europaea, ALLEA (All European Academies), EASAC (European Academies’s Science Advisory Council) și FEAM (Federation of European Academies of Medicine) a încheiat cu Comisia Europeană programul SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA) – de Consiliere științifică pentru politică de către Academiile Europene prin intermediul căreia se acordă consultanță științifică Consiliului și Parlamentului UE; ASTR participă și la Frontiers of Engineering (EU – SUA), de asemenea în platformele EURO-CASE referitoare la Transport, Energie, Inovare, Mobilitate, Educație Inginerească, Biochimie. În cadrul proiectului SAPEA, în perioada 16-17 octombrie 2017,  la București, ASTR a  organizat împreună cu EURO-CASE workshop-ul cu tema „Best practice of interaction between academies and policymakers” la care au participat 50 de delegați din partea celor 100 de academii europene, iar din țara noastră au participat câte doi reprezentanți de la Academia Română, Academia de Științe Tehnice din România, Academia de Științe Agricole și Silvice, Parlamentul României. Anul următor, s-a continuat colaborarea, având loc la București – 7 noiembrie 2018, al doilea workshop cu tema: Novel carbon capture and utilisation technologies” în vederea reducerii concentrației de carbon în atmosfera Pământului. Workshop-ul s-a bucurat de o largă participare din partea specialiștilor și oamenilor de știință români alături de cei străini care au contribuit la reușita acestui seminar prin comunicări științifice pe tematica captării și utilizării carbonului. Prin organizarea acestor workshop-uri s-a urmărit promovarea activității SAPEA, schimbul de bune practici privind structurile academiilor și furnizarea de consultanță în materie de politici cu implicarea tuturor părților interesate. ASTR a participat la cea de-a 52-a ședință a Comitetului Director al EURO-CASE, Paris, 28 mai, 2019, precum și, la cea de-a 54-a ședință a Adunării Generale a EURO-CASE, teleconferința din 8 iunie, 2020. În cadrul SAPEA, s-au propus specialiști, atât personalități științifice – membri ASTR cât și din alte instituții de cercetare pentru grupele de lucru aferente următoarelor proiecte de anvergură internațională, astfel: – Captarea și utilizarea carbonului (CCU); – Hrană din oceane (Food from the Oceans); – Micro și nanoplastice (Micro-and Nanoplastics); – Inteligență artificială (AI); – Atribuindu-i Sens Științei (MSOS, Making Sense of Science); – Schimbări climatice și sănătatea (Climate Change and Health); – Tranziția energetică în UE ( The Transition Energy in EU); – Bioeconomie (The bio-economy). ASTR beneficiază de rapoartele SAPEA intrate în biblioteca sa electronică și sunt diseminate, astfel:
 1. „Carbon capture and Utilisation” – ICECHIM, Academia Română, CEPROCIM S.A;
 2. „Agriculture Biotehnology” – ASAS, USAMV, ICPA (INCD Pedologie, Agrochimie și (Protectia mediului), INCDSB (INCD de Științe Biologice), ICAS Bucuresti (INCD pentru Silvicultură „Marin Dracea”), USAMV București.
 3. „Food from the Oceans” – ASAS,INCDM „Grigore Antipa” Constanța, USAMV;
 4. „Making sense of Science”-MEC, AR, Președinția României;
 5. „Microplastics in Nature and Society”– ICECHIM, AR, CEPROCIM S.A;
 6. „Cybersecurity”– ICI București, UPB, INSCC, ANCOM, CERT-RO;
 7. „Plant Protection Products (PPP) ”– AR,USAMV, ICPA, ICECHIM, INCDSB, ASAS;
 8. 8. „A sustenable Food System for the UE”- ASAS, AR, USAMV;
 9. „Improving Authorisation Process for PPP in the UE”- AR,USAMV, ICPA, ICECHIM, INCDSB, ASAS;
 10. „Transforming the future of Aeging” – AR, AS Medicale, Universitatea „Carol Davila”.
Trecerea în revistă a preocupărilor și rezultatelor ASTR în plan internațional constituie o valoroasă „materie primă” pentru reflecții deosebit de utile pe teme teoretice și practice diseminate la nivel național, care izvorăsc din însăși rațiunea de a exista – Academia de Științe Tehnice din România.