Secţia 5 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor –

1484
Calculatoare si Telecomunicatii Secţia 5 – Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor este o entitate a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România care include specialişti reprezentativi din domeniu, cu o bogată activitate ştiinţifică, cu importante realizări concrete şi cu o largă apreciere în rândul colegilor de muncă. În cadrul secţiei activează persoane din mediul academic, din institutele de cercetare, proiectare precum şi din industrie. Principalele domenii abordate în cadrul secţiei sunt: − informatica ; − baze de date; − Inteligenta artificiala; − tehnici de programare; − sisteme multimedia; − limbaje de programare; − retele de calculatoare; − semnale, sisteme si prelucrarea semnalelor; − sisteme de captare a semnalelor cu retele de senzori; − sisteme adaptive; − criptarea informatiei; − sisteme radiante; − sisteme adaptive; − retele de telecomunicatii; − studii privind retelele si sistemele de comunicatii. Sunt membri de onoare ai sectiei un numar de membri ai Academiei Romane, o serie de personalitati stiintifice proeminente din Statele Unite si din alte tari. Datorita acestui fapt se realizeaza o stransa colaborare intre comunitatea stiintifica din Romania si cea de peste hotare.