Prof. em. dr. ing. Radu Liviu Orban

1424
 • MEMBRU DE ONOARE
 • 26 ianuarie 1941
 • Știința și Ingineria materialelor
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  
 1. Născut la 26 ianuarie 1941, Abrud, Jud. Alba
 • Poziţia actualǎ: Pensionar, limitǎ de vârstǎ (din 2006), Profesor-durată determinată, UTCN (din 2015).
 1. Studii: ● Institutul Politehnic Cluj (UTCN), Fac. de Mecanică, secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 1962, Şef de promoţie; ● Doctorat: specialitatea “Tehnologia Metalelor şi Metalografie”, 1973, domeniul MP.
 2. Specializări: ● Visiting Professor: Nottingham University, UK, iunie 1992 şi iulie 1994; Bursă Fulbright (1994-95): Department of Materials Engineering, DREXEL University, Philadelphia, USA (prin concurs).
 3. Schimburi de experienţă: ● la principalele Universităţi Tehnice şi Centre de Cercetare în domeniul Materialelor Avansate din Austria, Germania, Franţa, Israel, Italia, Slovacia, Turcia (din Granturi de cercetare).
 4. Activităţi profesional – ştiinţifice reprezentative:
 5.1. În învăţământul superior: 1992-2006: Profesor (prin concurs – posibil doar după 1989); ● 1992-2006: Şef catedră STM şi Director Laborator de Cercetări pentru MP (LCMP) din structura catedrei, subordonat UTCN, (ales: 1992, re-ales 1996, 2000, 2004); ● 1994-2006: membru al Consiliului Facultăţii SIM şi Senatului Universităţii. Contribuţii: ● Responsabil opt discipline noi (Ingineri-licenţă, Studii aprofundate, Colegiu – Cluj-Napoca, Satu Mare, Oradea); ● Demersuri pentru: # Introducerea profilului “Materiale” în învăţământul superior din România; # Înfiinţarea, la UTCN a: * Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM); * Secţiei de Studii Aprofundate ‘Materiale Avansate” în cadrul acesteia – concepere Planuri de învăţământ/Programe analitice; Iniţiativă şi demersuri – introducerea specializării “Fabricaţie şi Management în Industria Mică şi Mijlocie (FMIMM)” în învăţământul la nivel de colegiu din România, inclusiv la UTCN;
 • Iniţiere şi demersuri cu obţinerea a două Granturi Majore, finanţate de Guvernul României şi Banca Mondială, pentru dezvoltarea acesteia (CNFIS 200/1997 şi 200/2/1998, la ambele Director) – înfiinţare/modernizare laboratoare, achiziţie echipamente etc., schimburi de experinţă cadre didactice/studenţi în Austria, Franţa, Italia. ● Conducător de Doctorat (din 1994), specialitatea SIM: 6 Doctor Ingineri (înainte de sistemul Bologna).
            5.2. În cercetare: ● 1994-1995 şi 2004-2010: Cercetător Ştiinţific Principal, Gr. I, asociat, Departamentul de Ingineria Materialelor – Universitatea DREXEL Philadelphia, USA – bursa Fulbright sus-menţionată / Instit. Naţional de Cercetare-Dezv. pt. Inginerie Electrică-Cercetări Avansate (ICPE-CA) Bucureşti. 5.2.1. Câştigare Granturi/Proiecte de cercetare: A. Competiţie naţională: CNCSIS: # Grant major tip B, co-finanţat de Guvernul României şi Banca Mondială (Nr.57/1998) – Director (dezvoltare bază materială a cercetării, specializare cadre didactice, doctoranzi, studenţi în Franţa Spania, Italia; # 9 Granturi tip A – Director; ANCS: 7 Proiecte (Matnantech, Aerospaţial, Securitate, CEEX), Responsabil Partener UTCN (la unul Director). 5.2.2. Contracte  majore direct cu Întreprinderile: ● “Băimăreana”, Baia Mare (1966-1971) Responsabil; ● de Utilaj Chimic Făgăraş (1975-80): Responsabil; ● de Foraj şi Lucrări Geologice Speciale, Bucureşti (1976-82) (în echipă)  – câte 3 Brevete de invenţie, secţie industrială/staţie pilot de aplicare.
 1. Publicaţii în domeniu: ♠ Cărţi: Total: 9, din care 7 publicate: ● Semnificative: # “Encyclopedia of Iron, Steel and their Alloys” (co-autor), vol.1, cap. 2, ISBN 1351254499, Ed. CRC Press USA, 2016; # “Materiale inginereşti şi Tehnologii competitive pe piaţa concurenţială”- partea II – Tehnologii – în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci RO / 99/013057-ICSME, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001; # Tehnologia Materialelor, Vol 1 şi 3, Ed. UTC Press, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2001, 2006 (vol. 2, 4 – nepublicate).
♠ Lucrări ştiinţifice: Total: 256, cca. 130 pe plan mondial:● 1995-2016: Participare, cu lucrări publicate, la: # aproape toate Congresele Mondiale de MP (10 Congrese); # Congresele Europene (1986 -2015) (13), # alte Conferinţe internaţ. (11-USA, Germania, Israel, Turcia, Slovacia). ♠ Brevete de invenţie: 9, la 6 autor principal.
 1. Premii şi distincţii:Naţionale: ● Diploma de Excelenţă în Cercetarea Ştiinţifică (2005), UTCN; ● Profesor Emerit (2014), UTCN; ● Membru în: # Comisia de Ştiinţe Inginereşti a CNCSIS (1998-2006); # numeroase Comisii de doctorat/audit (1996-2016); ♠ Internaţionale: ● Membru în: # Corpul de Experţi al Comisiei Europene şi al Comisiei Fulbright-România (1997-2000); # Comitetul Tehnic de Program, Chairman de Sesiune şi Recenzor a lucrǎrilor aferente la: # toate Congresele Mondiale de MP din Europa: Viena-2004, Florenţa- 2010, Hamburg-2016; # aproape toate Congresele Europene de MP; ● Recenzor la reviste cu Factor ridicat de impact: Journal of Alloys and Compounds, Intermetallics, – Ed. Elsevier, Powder Metallurgy – Ed. CRC Press.
 2. Realizări tehnico-ştiinţifice definitorii: ♠ Definirea, pe baze termodinamice, a sinterizabilităţii pulberilor;
♠ Contribuţii la dezvoltarea metodelor de: ● Procesare reactivă a materialelor; ● Sinterizare prin infiltrare. ♠ Iniţiere, organizare, Chaiman – primele trei Conferinţe Internaţionale de MP, “RoPM”: (1996, 2000, 2005).