Prof.univ.dr.ing. Tănase Dobre

1993
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Inginerie chimică
  •  02 februarie 1950

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Tănase Dobre, n.02 februarie 1950, Tomşani, Prahova. Este absolvent al Institutului Politehnic Bucureşti din 1974 în specializarea  Inginerie Proceselor Anorganice şi  doctor inginer din 1985. Ocupă prin concurs, la catedra de Inginerie Chimică din Politehnica Bucureşti, poziţia de asistent (1979), şef de lucrări (1986), conferenţiar (1991) respectiv profesor în 1996. Din anul 2000 este conducător de doctorat în domeniul ştiinţelor inginereşti specializarea Ingineria Proceselor Chimice. Intre 2001 şi 2006 cooperează  cu  UMII-ENSCh şi IEM din Montpellier în probleme de modelare şi simulare a proceselor membranare. Domeniile de interes ştiinţific în care se manifesta activ se referă la Modelarea matematică şi simularea proceselor chimice şi biochimice, Transfer de masă în mediu poros, Modelarea matematică a poluării aerului, apei şi solului, Intensificarea transferului de masă şi căldură, Noi soluţii în calculul, simularea şi experimentarea proceselor moderne de separare. Multe din acumulările primei specializări inginereşti din  domeniul proiectării şi realizării circuitelor imprimate s-au materializate în brevete şi apoi s-au  concentrat  în cartea Elemente de prelucrarea chimică a suprafeţelor(1998).  O mare parte a experienţei didactice impreună cu interesul deosebit pentru modelarea şi simularea proceselor chimice şi biochimice  se regăsesc în dezvoltarea cărţiiChemical Engineering Modelling Simulation and Similitude (2007). Rezultatele activităţii de  cercetarea ştiinţifică sunt materializate in peste 100 de articole, 9 cărţi de specialitate, 9 brevete şi nenumărate comunicări ştiinţifice. La aceasta se adaugă   teme de cercetare importante pentru ingineria şi industria chimică respectiv pentru  analiza proceselor de inginerie chimică particularizate ingineriei nucleare ce au fost  sau urmează a fi dezvoltate  în tezele de doctorat finalizate sau aflate în finalizare.