Prof. univ. dr. ing. Ștefan TRĂUȘAN-MATU

1647
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • n. 26.08.1958, București
  EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   Este absolvent al Institutului Politehnic din București în 1983, cu doctorat în calculatoare cu o teză de inteligență artificială (1994) la aceeași universitate, unde acum este profesor și conducător de doctorat la Departamentul de Calculatoare. Cercetător științific gr. I cu jumătate de normă și membru în Consiliul Științific al Institutului de Cercetări pentru Inteligență Artificială „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române. A fost bursier Fulbright postdoc la Universitatea Drexel, Philadelphia, SUA (2005) şi profesor invitat la universitățile din Nantes, Lyon, Grenoble şi Toulouse. A avut prelegeri invitate în SUA, China, Germania, Franța, San Marino, Puerto Rico, Croația etc. A primit premiul „Mihai Drăgănescu” al Academiei Române (2013) pentru modelul polifonic al discursului. A elaborat mai mult de 450 de lucrări cu recenzare din care 154 cotate ISI WOS (8 în reviste Q1), 201 cotate Scopus și peste 35 lucrări la conferințe internaționale cotate A și A*, la edituri și conferințe de prestigiu din ţară şi străinătate. A condus sau participat la numeroase proiecte de cercetare naționale și internaționale. A organizat conferințe, a participat ca membru și a condus comitete de program la conferințe în țară și străinătate (inclusiv cotate A*). În România, este un pionier al cercetărilor în inteligenţă artificială, analiza discursului în conversații chat, sisteme experte, e-learning, interacţiunea om-calculator, sisteme colaborative şi personalizate pe web, programarea orientată pe obiecte. În prezent, face cercetări interdisciplinare și a dezvoltat sisteme om-calculator interactive şi colaborative, agenți conversaționali, aplicații de e-learning, sisteme de sprijinire a creativității, compunere de muzică cu calculatorul, folosind prelucrarea limbajului natural și alte tehnologii specifice inteligenței artificiale.