Prof. univ. dr. ing. Nicolae Cupcea

1166

  • MEMBRU DE ONOARE
  • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • 15 noiembrie 1943

Născut în 1943, Chişinău, Rep. Moldova;  a absolvit facultatea de Electronică și Telecomunicații ca șef de promoție în anul 1966 și este profesor emerit la Departamentul de Calculatoare din cadrul facultății de Automatică și Calculatoare din Universitatea Politehnica – Bucureşti. Titular al cursurilor de Electronică Analogică și Digitală din anul 1973, este autor a 15 cărți și manuale. A publicat peste 50 de articole și comunicări ştiintifice, este autor (și coautor) a 16 brevete de invenție și a participat la realizarea a peste 50 de contracte de cercetare ştiințifică interne și internaționale. Activitatea ştiințifică și-a desfăşurat-o în mai multe domenii: modelarea și simularea dispozitivelor electronice cu realizări în domeniul tranzistoarelor cu efect de câmp, procesarea semnalelor analogice și digitale, proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice și a echipamentelor de calcul, electronică medicală și altele. A primit premiul Academiei Romane „Traian Vuia” în 1981 pentru cercetare ştiințifică.

Este membru al mai multor asociații profesionale și al colectivelor de redacție ale unor reviste de specialitate sau manifestări ştiințifice internaționale.

Decan al facultății de Automatică și Calculatoare în perioada (1996-2004) și membru al senatului Universității Politehnica din Bucureşti.