Prof. univ. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan

1280

  • MEMBRU DECEDAT
  • Inginerie mecanică
  • 29 octombrie 1956

EXPERIENȚA PROFESIONLĂ

Iulian Gabriel Bîrsan , n. 29 oct. 1956, Tg. Bujor, jud. Galați. A absolvit în 1981 Politehnica Bucureşti, Facultatea TCM, secţia Maşini – unelte.

Activează în universitatea Dunărea de Jos din Galaţi din 1984, după încheierea stagiului în producţie, ocupând funcţii de inginer cercetare, asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor.

A ocupat funcţii de conducere în universitatea Dunărea de Jos din Galați: decan/responsabil Facultatea Transfrontalieră (1999-2007), prorector (2007-2012) şi rector (2012-2020).

In ultimii 22 de ani a promovat învăţământul românesc în Republica Moldova prin organizarea unei filiale la Cahul şi a unor specializări la Chişinău şi Izmail (Ucraina), la ora actuală filiala (devenită Facultatea Transfrontalieră) având peste 5500 de absolvenţi de licenţă şi/sau masterat.

In ultimii sase ani a dezvoltat o filială la Enna (Sicilia), Italia, cu studii de medicină în limba română având un număr de aproximativ 500 de studenţi, în prezent. Pentru această realizare a fost premiat de Provincia (autonomă) Sicilia cu medalia de merit (nr. 66/150).

Conducător de doctorat din 2005, cu 12 titluri de doctor confirmate şi 9 doctoranzi în diferite stadii de pregătire.

Are preocupări în domeniul dinamicii cuplajelor elastice, aprofundate în timpul doctoratului, echipamentelor pentru industria alimentară activitate susţinută prin publicarea nai multor lucrări în Editura tehnică; analizelor mecanice ale materialelor/compozitelor polimerice activitate susţinută prin publicarea unor lucrări ştiinţifice în reviste şi conferințe stiinţifice şi brevete de invenţii.

Doctor Honoris Causa al Universităţii B. P. Hasdeu din Cahul şi al Universităţii de Educaţie şi Sport din Chişinău, pentru promovarea şi susţinerea învăţământului românesc în Rep. Moldova.

Premiul „Moţoc” al Academiei se Stiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu – Siseşti pentru lucrarea „Manualul Inginerului din Industria Alimentara”.

A publicat: 15 cărţi în diferite edituri; 3 îndrumare; peste 150 lucrări ştiinţifice; peste 60 lucrări ştiinţifice comunicate; 7 brevete.