Prof. univ. dr. ing. Iosif Andraș

1275

MEMBRU DE ONOARE

  • Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  • n. 14 septembrie 1952

 

Inginer Electromecanic Minier, doctor în științe tehnice,  profesor universitar la Universitatea din Petroșani.

S-a născut la 14.09.1952, în Petroșani, județul Hunedoara.

A urmat cursurile  Liceului de cultură generală din localitatea natală, pe care l-a absolvit cu Diplomă de Bacalaureat, în anul 1971. A urmat apoi cursurile  Facultății de  Electromecanică Minieră a Institutului de Mine din Petroșani, obținând Diploma de inginer,  în anul 1976. După absolvire,  a lucrat ca inginer electromecanic stagiar  la Întreprinderea Minieră Dâlja din Valea Jiului unde a coordonat activitatea energetică, cea de mentenanță a utilajelor și implementarea unor sisteme de securitate și a unor  echipamente performante de extragere mecanizată a cărbunelui.

În anul 1980 ocupă prin concurs postul de asistent universitar la Catedra de Mașini Miniere a Institutului de Mine din Petroșani. S-a integrat în activitatea de cercetare științifică a colectivului catedrei fiind membru în colectiv, apoi responsabil de proiect, la rezolvarea diferitelor teme de cercetare contractate cu mediul industrial, în special în domenii privind susținerile mecanizate de abataj, robotizarea în minerit, perfecționarea tehnologiilor de exploatare mecanizată  a cărbunelui -huilă și lignit-, creșterea eficienței energetice a proceselor industriale din minerit.

În anul 1988 devine prin concurs, șef de lucrări, devenind titularul cursului de Proiectarea utilajului minier. A fost un inițiator al metodelor de predare  asistate de calculator, a inițiat și condus o perioadă activitatea de învățământ la distanță la Universitatea din Petroșani. A fost un pionier al implementării tehnologiei informației și Internetului la Universitatea din Petroșani.

 În perioada 1992-1993 urmează o specializare la  École Nationale Supérieure des Mines din  Nancy unde obține o diplomă de master în exploatarea resurselor subterane. Prin cursurile audiate dar și prin contacte personale cu specialiști din industrie, a reușit să cunoască în profunzime procesul de restructurare al industriei carbonifere din Franța. Ulterior, în perioada 2001-2012 a fost invitat anual pentru a susține un modul de curs privind restructurarea industriei miniere, la aceeași prestigioasă școală superioară.

 Obține titlul de doctor inginer în anul 1995. Parcurge toate treptele ierarhiei universitare devenind conferențiar universitar (din 1996) apoi  profesor universitar titular în anul 2001. A continuat activitatea de cercetare științifică,  coordonând  numeroase contracte de cercetare cu mediul industrial, contracte Naționale  cu finanțare  națională,  a colaborat la proiecte cu finanțare europeană , la două fiind coordonator local.

A participat la elaborarea Strategiei Miniere a României, versiunea 2012. A fost membru în grupul de lucru pentru elaborarea noii strategii miniere și în colectivul de elaborare a programului de restructurare a industriei carbonifere – Complexul energetic Hunedoara.

In calitatea de membru în CA al  Uzinei Electrice Paroșeni și ulterior al CEH, a sprijinit conducerea executivă în lansarea-reluarea proiectului de desulfurare având ca rezultat viabilizarea acestui producător de energie pentru o perioadă de încă 20 de ani.

Întreaga sa activitate de cercetare a fost subsumată  perfecționării  echipamentelor de extragere și  transport din industria minieră. Aceasta a cuprins o paletă largă, atât de metode de analiză modelare și proiectare cât și  de tehnologii, procese și echipamente  de care s-a preocupat, ca: instalații de perforat, susțineri mecanizate miniere,  combine de abataj, excavatoare cu rotor și altele. Multe din realizările sale și soluțiile tehnice propuse se găsesc  implementate  în echipamente și utilaje care au fost produse de către industria românească de profil. Este autor și coautor a 6 cărți tehnice, 9 invenții, peste 100 articole științifice publicate, în marea lor majoritate tratând problematica perfecționării echipamentelor și utilajelor din industria minieră, orientate cu precădere către eficiența energetică a proceselor de extragere și transport.

 Este membru al Academiei de Ştiinţe Miniere a Ucrainei, Academiei de Ştiinţe ale Naturii a Federaţiei Ruse, Academiei de Maşini de Ridicat si Transportat a Ucrainei, a Corpului extern al Academiei Ungare de Ştiinţe, a Societății  Maghiare de Ştiinţe Tehnice din Transilvania, a Comitetul Naţional Român  al CME, al Societății Profesorilor de Minerit, Societății Muzeului Transilvan și altele .