Prof.univ.dr.ing. Ioan Vida-Simiti – Vicepresedinte ASTR / Presedinte sectie

1754
  • MEMBRU TITULAR
  •  Vicepresedinte ASTR – Știința și ingineria materialelor
  •  06 iulie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Data şi locul naşterii: 1949, iulie, 6, Pomi, jud. Satu-Mare; -1972 Inginer mecanic, Institutul Politehnic din Timişoara (astăzi Universitatea „Politehnica” din Timişoara). -1985  Doctor-inginer in specialitatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Activitatea profesională: – 1972-1980 Inginer proiectant -UNIO Satu-Mare; – 1980-1982 Cercetător; 1982-1990 Şef lucrări; 1990-1995 Conferenţiar; 1995 Profesor universitar – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Perfecţionări in străinătate: – 1992 Program TEMPUS, Ecole Centrale de Nantes Franţa; 2000 – Program TEMPUS, Univ. din Sevilla; Experienţă in cooperare ştiinţifică europeană: – Participare la reuniunile de avizare a standardelor ISO Si CEN in domeniul metalurgiei pulberilor; -Participare la reuniunile Comisiei de Cercetare-Dezvoltare a Parlamentului European Bruxelles- 1997, Gdansk 2000. -Participare cu comunicări la Conferinţa Interparlamentară EUREKA, Lisabona-1998, Ankara- 1999, Berlin- 2000; – Participare cu comunicare la reuniunea interparlamentară pe probleme de tehnologia informaţiei, Atena, 2000. Publicaţii: -15 cărţi; -260 articole si lucrări ştiinţifice publicate in reviste de specialitate şi comunicate ( dintre care 51 in reviste cotate ISI şi in baze de date internationale, 55 in reviste şi buletine stiintifice de specialitate, 75 in volume ale manifestarilor stiintifice internationale, 61 in volume al manifestarilor stiintifice nationale, 16 lucrari invitate la manifestari stiintifice de prestigiu, 4 in volume de sinteză); 4 proiecte de standard in domeniul metalurgiei pulberilor; Brevete de inventii: 3; Numar de proiecte şi granturi de cercetare caştigate prin competitie in ultimii 10 ani: 15, in calitate de Director de proiect sau reponsabil partener UTCN. Domenii de competenţă profesională: – Procesarea materialelor; Materiale compozite; Metalurgia pulberilor; Investigarea materialelor prin microscopie electronică; Conducător de doctorat in domeniul ” Stiinţa şi Ingineria Materialelor”. Activităţi instituţionale: – Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Membru in Senatul Universitatii Tehnice din Cluj – Napoca; Membru in Comisia de Specialitate: „Stiinta Materialelor ” a Consiliului National de Atestare a Titlurilor Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU); Membru in Comisia ” Stiinte ingineresti” a C N C S I S ; Membru in Comisia ” Stiinte ingineresti” ARACIS; Membru in Comisia natională de etică in cercetarea stiintifică (ANCS); Membru in Comisia de Materiale noi şi avansate a ANCS. – Preşedintele Comitetului Tehnic CT-46 de standardizare in domeniul Metalurgiei Pulberilor; – 1998 – 2000 – Membru in Comisia Materiale avansate şi Metalurgie a Colegiului Consultativ pentru elaborarea Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. Alte activităţi: 1992 – 1996 Consilier municipal in Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; 1996 – 2000 Membru in Parlamentul Romaniei – Deputat, Membru in Comisia de Invăţămant, Ştiinţă, Tineret, Sport. Premii, medalii, distincţii (selectiv): – Medalia „Meritul pentru invăţămant”, Decret prezidenţial, 2004; – Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Romane pentru grupul de lucrări ştiinţifice: „Structura şi proprietăţile materialelor poroase sinterizate”, 2006; – Premiul ” Alexandru Domşa” pentru cercetare de excelenţă, Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca, 2006. – Premiul juriului internaţional la Salonul internaţional de invenţii, Diploma şi medalia de aur -„Geneva 2009”.