Prof.univ.dr.ing. DHC Ioan Vida-Simiti – Vicepresedinte ASTR

2535
  • MEMBRU TITULAR
  •  Vicepresedinte ASTR – Știința și ingineria materialelor
  •  06 iulie 1949

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Vida-Simiti. Data şi locul naşterii: 1949, iulie, 6, Pomi, jud. Satu-Mare; -1972 Inginer mecanic, Institutul Politehnic din Timişoara (astăzi Universitatea „Politehnica” din Timişoara). -1985 Doctor-inginer in specialitatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor. Activitatea profesională: – 1972-1980 Inginer proiectant -UNIO Satu-Mare; – 1980-1982 Cercetător; 1982-1990 Şef lucrări; 1990-1995 Conferenţiar; 1995 Profesor universitar – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Perfecţionări in străinătate: – 1992 Program TEMPUS, Ecole Centrale de Nantes Franţa; 2000 – Program TEMPUS, Univ. din Sevilla; Experienţă în cooperare ştiinţifică europeană: – Participare la reuniunile de avizare a standardelor ISO și CEN în domeniul metalurgiei pulberilor; -Participare la reuniunile Comisiei de Cercetare-Dezvoltare a Parlamentului European Bruxelles- 1997, Gdansk 2000. -Participare cu comunicări la Conferinţa Interparlamentară EUREKA, Lisabona-1998, Ankara- 1999, Berlin- 2000; – Participare cu comunicare la reuniunea interparlamentară pe probleme de tehnologia informaţiei, Atena, 2000. Publicaţii: -17 cărţi; -peste 300 articole si lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi comunicate ( dintre care 84 în reviste cotate ISI şi în baze de date internaționale, 68 în reviste şi buletine științifice de specialitate, 80 în volume ale manifestărilor științifice internaționale, 61 în volume al manifestărilor științifice naționale, 22 lucrări invitate la manifestări științifice de prestigiu, 5 în volume de sinteză); 4 proiecte de standard în domeniul metalurgiei pulberilor; Brevete de invenții: 4; Număr de proiecte şi granturi de cercetare câştigate prin competiție în ultimii 20 ani: 15, în calitate de Director de proiect sau reponsabil partener UTCN. Domenii de competenţă profesională: – Procesarea materialelor; Materiale compozite; Metalurgia pulberilor; Investigarea materialelor prin microscopie electronică; Conducător de doctorat în domeniul ” Știinţa şi Ingineria Materialelor”. Activităţi instituţionale: – Decan al Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor/ Ingineria Materialelor și a Mediului, Membru în Senatul Universității Tehnice din Cluj – Napoca; Membru în Comisia de Specialitate: „Stiința Materialelor ” a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU); Membru în Comisia ” Științe inginerești” a C N C S I S ; Membru în Comisia ” Științe inginerești” ARACIS (17 ani); Membru în Comisia națională de etică în cercetarea științifică (ANCS); Membru în Comisia de Materiale noi şi avansate a ANCS. – Preşedintele Comitetului Tehnic CT-46 de standardizare în domeniul Metalurgiei Pulberilor; – (1998 – 2000) – Membru în Comisia Materiale avansate şi Metalurgie a Colegiului Consultativ pentru elaborarea Programului Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare. Membru corespondent/Membru titular al Academiei de Științe Tehnice din România. Alte activităţi: (1992 – 1996) Consilier municipal în Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca; (1996 – 2000) Membru în Parlamentul Romaniei – Deputat, Membru în Comisia de Invăţământ, Ştiinţă, Tineret, Sport. Premii, medalii, distincţii (selectiv): – Medalia „Meritul pentru invăţământ”, Decret prezidenţial, 2004; – Premiul „Aurel Vlaicu” al Academiei Române pentru grupul de lucrări ştiinţifice: „Structura şi proprietăţile materialelor poroase sinterizate”, 2008; – Premiul ” Alexandru Domşa” pentru cercetare de excelenţă, Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca, 2006. – Premiul juriului internaţional la Salonul internaţional de invenţii, Diploma şi medalia de aur -„Geneva 2009”, “Doctor Honoris Causa” al Universității “Politehnica” Timișoara (2022).