Prof.univ.dr.ing. Ioan Tănăsuica

2914
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Ingineria Transporturilor
  •  03 aprilie 1935

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Născut in Com. Găneasa, satul Şindriliţa, jud. Ilfov, la 03.04.1935. Este absolvent al Institutului de Căi Ferate Bucureşti, in 1958, Facultatea de Exploatare Feroviară. Şi-a luat doctoratul in Transporturi in 1970, avand conducător pe Prof. ing. dumitru Ionescu. De la absolvire a lucrat pană in 30 octombrie 1959 la Regionala CFR Bucureşti, ca inginer stagiar, iar după absolvirea examenului de stagiu ca inginer in staţia CFR Feteşti. Cu octombrie 1959 este transferat prin Ordinul Ministrului Căilor Ferate la Facultatea de Transporturi, al Institutului Politehnic Bucureşti. A trecut prin toate gradele didactice universitare, de la preparator pană la profesor universitar. De asemenea a indeplinit şi funcţia de prodecan al facultăţii, iar din 1990 şi pană la pensionare in 2005 a condus catedra de Tehnica Transporturilor. In perioada cu activitatea didactică, timp de trei ani (1964 – 1967), a indeplinit şi funcţia de inspector principal de specialitate in cadrul Direcţiei Generale a invăţămantului Superior Tehnic şi Economic. A făcut parte din diverse comisii pentru doctorat de evaluare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică, in cadrul Comisiei 4.7. Transporturi şi a programelor, Orizont 2000, RELANSIN s.a., membru al AGA la INCERTRANS sau in Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă CFR SA şi S.C. Proiect CF Bucureşti. Manuale didactice publicate: – Staţii şi complexe feroviare – 1975 prin xerografiere; – Tehnologia transportului feroviar, IPB, 1979, 1982, 1987; – Tehnologia lucrului in staţiile de cale ferată şi pe liniile industriale, IPB, 1987; – Managementul logisticii transporturilor, Editat de Centrul de Pregătire a Resurselor Umane Universitatea Politehnica Bucureşti – 1998. Activitate ştiinţifică şi tehnică Activitatea ştiinţifică este caracterizată prin 153 de lucrări din care 57 publicate 36 prezentate in sesiuni ştiinţifice 45 contracte de cercetare, şi altele. Dintre acestea: Cărţi, tratate ştiinţifice, monografii: – Folosirea maşinilor electronice in transportul feroviar, Editura transporturilor şi telecomunicaţiilor, Bucureşti, 1965; – Modele grafice şi matematice ale circulaţiei trenurilor, Centrul de documentare şi publicaţii tehnice al MTTc, Bucureşti, 1973; – Tehnologia activităţii staţiilor de cale ferată vol I, Editura Feroviară, Bucureşti, 2001, ISBN 973-97334-5x şi Tehnologia activităţii staţiilor de cale ferată vol. 2, Editura Feroviară, Bucureşti, 2003, ISBN 973-85168-9-7; – Managementul logisticii şi ingineriei transporturilor, Editura Matrix ROM, Bucureşti, 1998, ISBN 973-9390-23-x; – Contribuţia la teoria, calculul şi analiza capacităţii secţiilor de cale ferată şi graficul de circulaţie a trenurilor teza de doctorat UPB 1970; – Tradiţie şi istorie in invăţămantul universitar de transporturi prezentată la Simpozionul Naţional dedicat aniversării a 45 de ani de invăţămant universitar de transporturi 26 noiembrie 1993 şi publicat in Revista Căilor Ferate Romane nr. 5-1994; – Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie Transport Feroviar, Comisia de Terminologie pentru Ştiinţe Exacte a Academiei Romane AGIR UPB, ed. AGIR, Bucureşti 2006, ISBN 973-720-101-9. Domenii principale de cercetare: – Optimizarea procesului de transport; – Capacităţi de circulaţie şi grafice de circulaţie a trenurilor; – Optimizarea tehnologiilor de lucru in staţiile de cale ferată şi liniile care servesc marile platforme industriale; – Managementul logisticii şi ingineriei transporturilor. Elemente de originalitate: – Realizarea, după circa 10 ani de studii, a modelelor matematice ce ţin seamă de toţi factorii care influenţează capacitatea de circulaţie a unei secţii de circulaţie şi corelarea cu graficele de circulaţie; – Modele matematice pentru evidenţa şi calculul staţionării vagoanelor de marfă in timp real, algoritmii şi programele de calcul; – Modele matematice, algoritmii şi programe pentru programarea operativă a activităţii staţiilor de cale ferată; – Modele matematice, algoritmi şi programe pentru stabilirea tonajului minim cu care poate fi indrumat un tren direct de marfă in condiţiile acumulării vagoanelor pentru un tren la tonajele normale in mai multe zile.