Prof.univ.dr.ing. Ioan Naforniță

2115

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Naforniţă: n. 12 iulie 1945, Lipova, Arad ; absolvent al Institutului Politehnic Timişoara, Facultatea de Electrotehnică, specializare calculatoare electronice (1968); doctor inginer (1980); profesor din 1991 la Universitatea Politehnica Timişoara. A fost director al departamentului Comunicaţii în perioada 1996-2008; conducător de doctorat din 1993, cu 18 doctori atestaţi, din care trei în cotutelă cu profesori din Franţa şi Grecia. Este redactor-şef la “Buletinul Ştiinţific al Universităţii „Politehnica” din Timişoara”, seria Electronică şi Telecomunicaţii  (1995). Membru în comitetul ştiinţific la mai multe conferinţe internaţionale în străinatate şi în ţară. Membru al CNATDU (comisie de specialitate). A efectuat studii si cercetări în domeniile Prelucrarea numerică a semnalelor, Prelucrarea adaptivă a semnalelor, Reprezentări timp – frecvenţă,având 98 de lucrari in ţară şi străinătate, şi 18 de cărţi şi manuale de specialitate. Are participări la diverse programe internaţionale, dintre care patru de cercetare. Este membru al IEEE (1991).

PUBLICATII