Prof.univ.dr.ing. Ioan Ciongradi

2590
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Construcții și Urbanism
  •  19 noiembrie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan F. Ciongradi: n. 19 noiembrie 1936, Roman; absolvent al Facultăţii de Construcţii a Institutului Politehnic “Gh. Asachi” din Iaşi (1959), secţia construcţii civile, industriale şi agricole; doctor inginer (din 1971), cu teza Contribuţii privind determinarea răspunsului neliniar al structurilor în cadre; profesor din 1979 la Facultatea de construcţii din Iaşi. Predă cursurile de dinamica şi stabilitatea construcţiilor, inginerie seismică, proiectarea asistată de calculator. Din 1990 este conducător de doctorat în specialitatea inginerie civilă. Activitatea ştiinţifică a desfăşurat-o în domeniile dinamicii structurilor, răspunsul seismic al construcţiilor, reabilitarii şi consolidării clădirilor. A participat la concepţia, proiectarea şi execuţia unui set de platforme seismice la Iaşi. Aceste platforme au fost folosite la analiza experimentală şi calificarea seismică a numeroase obiective civile şi industriale şi a unor echipamente şi instalaţii din cadrul Centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă. A activat în diverse proiecte internaţionale de cercetare. Este membru al mai multor asociaţii profesional-ştiinţifice din ţară şi străinătate. Este expert tehnic şi verificator de proiecte atestat.