Prof.univ.dr.ing. Ilie Siminiceanu

2151
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Inginerie chimică
  •  12 iunie 1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

STUDII: Facultatea de Chimie Industrială de la Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iasi, specializarea Tehnologia Substanţelor Anorganice(1964- 1969); Doctorat: Contribuţii la studiul procesului de oxidare catalitica a metanului cu vapori de apa, conducător ştiinţific profesor Constantin Calistru (1979); Stagii de perfecţionare: mai- iunie 1993, Proiect Tempus la I.N.P. Toulouse, Franta; iunie – august 2001, bursa DAAD la Universitatea Tehnica din Muenchen, Germania. C. EXPERIENŢA PROFESIONALĂ In perioada 1970- 1989 proiecte de perfectionare pentru reducerea consumurilor specifice la fabricile de amoniac si uree din cadrul Centralei de Ingrasaminte Craiova. Asistenta tehnico- stiintifica la fabrica de producere si testare a catalizatorilor de la Craiova, folositi la fabricarea amoniacului. S-au brevetat 5 procedee, dintre care 2 s-au aplicat. Dupa 1990, orientare spre noi procese si procedee, tehnologii curate (cu ciclul inchis).Initia si organizat Simpozionul de Ingineria Proceselor Chimice de la Piatra Neamt ( 1973- 2003) cu participare internationala. Dezvoltat proiecte Erasmus la stagiul de doctorat(mobilitati de cercetare) cu universitati din Europa: INP Toulouse, U Poitiers, Ecole des Mines de Paris, T.U. Wien, T.U. Muenchen, Univ.of Newcastle, Univ. Oslo, Univ. Barcelona, Univ. Torino, Univ. Szeged; Universitatea de Stat din Moldova. Condus 147 proiecte de diploma/ licenta, 46 lucrari de Masterat si 20 teze de doctorat. D. DISCIPLINE SUSŢINUTE La Studii de licenta „Ingineria Substantelor Anorganice si Protectia Mediului” (ISAPM):1. Ingineria proceselor chimice; 2. Ingineria produselor fertilizante; La Studii de Masterat „Ingineria Procedeelor Nepoluante”: 3. Procedee de oxidare avansata de tratare a efluentilor, 4. Absorbtia reactiva a gazelor poluante. E. DOMENII DE INTERES STIINTIFIC: Domenii de cercetare: 1. Modelarea matematica a proceselor chimice, 2.Cinetica proceselor foto-, electro- si sono- chimice de mineralizare a micropoluantilor, 3. Absorbtie reactiva. Conducator de doctorat: domeniul Inginerie chimică (din 1990), 16 teze sustinute intre anii 1996- 2011. F. ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ: Cărţi (cursuri si monografii in ţară şi străinătate): 25; Articole in reviste: 193 (cotate Web of Science 75, reviste indexate in baze de date: 64, in reviste din ţară, recunoscute CNCSIS: 52); Lucrări ştiinţifice publicate in volumele conferinţelor: 152; Alte publicatii (recenzii carti straine, cronici, eseuri) 90; Proiecte de cercetare ştiinţifică (naţionale şi internationale) conduse: 29; Brevete de invenţie: 5, Tehnologii aplicate: 2. Participat la 107 manifestari stiintifice cu 409 contributii (postere, comunicari, conferinte plenare). In baza „Scopus Author Preview” apar 404 citari. Indicele Hirsh = 8. G. ACTIVITATE IN COMUNITATEA ACADEMICĂ Sef catedra in perioada 1996- 2005, membru in Consiliul Profesoral si in Senatul UTI. Membru al asociaţiilor profesionale/academii: membru al Societăţii Romane de Chimie(S.Ch.R), American Chemical Society(A.C.S.), European Federation of Chemical Engineering (E.F.C.E.). Membru in comitete de redactie si recenzor la revistele: Revista de Chimie, Environmental Engineering & Management Journal. Premii, distinctii, medalii: Premiul „Nicolae Teclu” al Academiei Romane, Medalia „Petru Poni”, Medalia „Em. Bratu” (SCh.R), Golden Scroll of Excellence ( Univ. of Cambridge). Profesor invitat la: Technische Universitaet Wien (1999, 2002, 2005), Ecole des Mines de Paris (2000).