Prof. univ. dr. ing. Horia CIOCÂRLIE

1404

                            MEMBRU ASOCIAT

       • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
       • 9 martie 1953

EXPERIENȚA PROFESIONLĂ

Profesorul universitar Horia CIOCÂRLIE, n. la 9 martie 1953 este absolvent al secţiei de Calculatoare Electronice, facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timişoara.

Profesor la departamentul de Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei al UPT.

În primii 20 de ani de activitate științifică, a desfășurat cercetări în premieră națională vizând definirea și implementarea unor limbaje de programare, în special a celor concurente și distribuite. A continuat cu cercetări în domeniul rețelelor de calculatoare, în special rețelele Grid sau Cloud.

În plan didactic, a pregătit și a susținut peste 15 discipline, unele dintre ele reprezentând noutăți pe plan național (Concepte fundamentale ale limbajelor de programare).

Din punct de vedere științific, a continuat cercetările privind noi concepte și limbaje de programare concurentă și distribuită dar și extinderea acestor cercetări în domeniul rețelelor de calculatoare, în special rețelele Grid sau Cloud.

Alte realizări în plan didactic, publicistic și valorificarea cercetării:

14 cărţi în edituri recunoscute, 10 granturi de cercetare dezvoltare internaţionale și naționale obţinute prin competiţie, peste 130 lucrări ştiinţifice publicate şi comunicate, 48 cotate ISI din care 6 în jurnale.

Distincții: Diploma de onoare a CNCSIS (2003), Diploma şi medalia PROFESOR BOLOGNA (2014), Membru în mai multe organizații și organisme internaționale și naționale: IEEE, IEEE  Computer Society, ACM, membru al Societăţii Internaţionale de Educaţie în Inginerie (2002-2005), Membru în CNFIS (2015-2019), membru în CNCSIS (1997-2003, membru în Comisia de etică a cercetării. (2007 –11)