Prof. univ. dr. ing. habil. Pavel Alexei TOPALĂ

1201
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Inginerie mecanică
15.07.1958 n. 15.07.1958, Abaclia basarabeasca (Basarabia), inginer mecanic la Universitatea Tehnică Moldovei din Chișinău în specializarea Tehnologii de prelucrare mecanica și fizico tehnică, Nanotehnologii și nanomateriale, Fizica plasmei, Studiul materialelor. profesor universitar, doctor habilitat și doctor la Universitatea Politehnica București (al doilea doctorat), preşedinte al Consiliului Ştiinţific al Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, decan al Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, decan interimar al Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, decan al Facultăţii de Ştiinţe Reale, membru al colegiilor de redacție al revistelor științifice și materialelor conferințelor, director al proiectelor naționale și internaționale de cercetare și mobilitate academică.