Prof. univ. dr. ing. fiz. Vasile Ion MANTA

982

MEMBRU ASOCIAT

  • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • 1 ianuarie 1962

Vasile-Ion MANTA, este profesor la Departamentul de Calculatoare al Facultății de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi. S-a născut la 1 ianuarie 1962 în Bălănești, jud. Gorj. A absolvit Liceul de Matematică-Fizică Tudor Vladimirescu, Tg. Jiu (1976-1980), profilul matematică-fizică. Studiile universitare au constat în absolvirea Facultății de Electrotehnică, specializarea Automatizări şi calculatoare, direcţia de aprofundare Microprocesoare, (1981-1986), din cadrul Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi și a Facultății de Fizică, (1988-1993), din cadrul Universității “Al. I. Cuza” din Iaşi.

După absolvire a obținut repartiție în cercetare la Institutul de Tehnică de Calcul Bucureşti, filiala Iaşi (1986-1989). În anul 1989 a devenit cadru didactic la Universitatea Tehnică din Iași.

Până în prezent a ocupat următoarele funcții administrative: Decan Facultatea de Automatică și Calculatoare, 2008-2012 și 2016-prezent; Secretar ştiinţific, Facultatea de Automatică şi Calculatoare, 2004 – 2008; Director Școală doctorală a Facultăţii de Automatică si Calculatoare 2009 – 2012; Director executiv al Centrului de Cercetare de tip C „Echipamente şi programe inteligente” din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, 2005 – 2011.

 

Activitatea didactică în prezent constă din predarea următoarelor discipline: Sisteme de vedere artificialăIntroducere în calcul cuanticCalcul cuantic și aplicații în securitate (masterat specializarea Securitatea spațiului cibernetic începând cu anul universitar 2021-2022), Vedere artificialăSisteme de prelucrare graficăPrelucrarea digitală a imaginilorBazele informaticii. A mai predat disciplinele: Elemente de grafică pe calculatorIntroducere în ştiinţa sistemelor şi a calculatoarelorStructuri de date și algoritmiFizică tehnicăFizica laserilor şi aplicaţiiFizicăLimbajul Pascal.

 

Activitatea științifică este desfășurată în cadrul următoarelor domenii: procesarea digitală a imaginilor, vedere artificială (computer vision), grafică computerizată (computer graphics), informatică cuantică, inteligență artificială, rețele neuronale. A publicat 19 monografii, cărți de specialitate sau cărți de editor și peste 160 de lucrări în reviste/conferințe (peste 35 în reviste cotate ISI). A participat la peste 20 de contracte de cercetare ca membru și este responsabil/coordonator la trei contracte internaționale.

Din 2007 este conducător de doctorat în domeniul “Calculatoare și Tehnologia informației”,  cu 17 teze finalizate. Două dintre aceste teze au fost în cotutelă cu Universitatea Tehnică din Viena respectiv Universitatea Finlandei de Est.

Este membru în comisia 15 (Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor) a CNATDCU (2012 – prezent) și expert ARACIS în domeniul Calculatoare şi Tehnologia informaţiei din 2009.