Prof. univ. dr. ing. Constantin Paleologu

1074

MEMBRU ASOCIAT

 • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
 • 11 mai 1975

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Constantin Paleologu, n. 11 mai 1975, Piteşti.

Studii: 1989 – 1993: Liceul „Mihai Viteazul” Ploieşti, secţia Matematică-Fizică.

1993 – 1998: Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB), Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, secţia „Reţele de telecomunicaţii şi inginerie de trafic”.

1998 – 1999: Studii aprofundate – UPB, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, secţia „Prelucrarea numerică a semnalelor”.

1999 – 2003: Doctorat în Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (Magna Cum Laude), UPB, conducător ştiinţific – Prof. dr. ing. Adelaida Mateescu; titlul tezei – „Prelucrarea adaptivă a semnalelor cu aplicaţii în comunicaţii. Algoritmi QRD-LSL cu complexitate aritmetică redusă”.

2014: Abilitare în domeniul Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii; titlul tezei – „Adaptive Filters for Echo Cancellation”; opt doctoranzi în stagiu (2015 – 2022) / două teze de doctorat finalizate (în 2019 şi 2020).

Locuri de muncă: 1998 – 2004: Inginer cercetare – Departamentul Telecomunicaţii (TC), Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informatiei (ETTI), UPB.

2004 – 2008: Şef lucrări – Departamentul TC, Facultatea ETTI, UPB.

2008 – 2013: Conferenţiar – Departamentul TC, Facultatea ETTI, UPB.

2013 – prezent: Profesor – Departamentul TC, Facultatea ETTI, UPB.

Direcţii de cercetare: prelucrarea digitală a semnalelor; prelucrarea semnalului vocal/audio; sisteme adaptive.

Contribuţii principale: algoritmi adaptivi cu convergenţă variabilă; filtre adaptive pentru sisteme rare; nou model de compensare a ecoului acustic stereofonic; filtre adaptive de tip Kalman; algoritmi bazaţi pe descompunere tensorială.

Contracte de cercetare în calitate de director de proiect:

 1. A new family of least squares adaptive algorithms suitable for finite precision implementation. Applications in telecommunications networks, 2004 – 2005 (2 ani), Grant CNCSIS, AT.
 2. New adaptive receivers for code division multiple access communications systems, 2006 – 2008 (2 ani), Grant MEC-UEFISCSU, CEEX-ET.
 3. Contributions to performance enhancement of acoustic echo canceller used in hands-free communications systems, 2006 – 2008 (2 ani), Grant MEC-UEFISCSU, CEEX-ET.
 4. Solutions for performance enhancement of multi-channel acoustic echo canceller. Applications in teleconferencing systems, 2007 – 2008 (2 ani), Grant CNCSIS, AT.
 5. Adaptive noise cancellation methods for multi-channel voice communication systems, 2007 – 2010 (3 ani), Grant UEFISCSU, PN-II-PCE (www.comm.pub.ro/pn2-anc).
 6. New adaptive algorithms with variable convergence, 2010 – 2013 (3 ani), Grant UEFISCDI, PN-II-RU-TE (www.comm.pub.ro/te-vss).
 7. Novel sparsity-aware adaptive algorithms for acoustic applications (NARALAN), 2022 – 2024 (2 ani), Grant UEFISCDI, PN-III-PCE (www.comm.pub.ro/naralan)

Premii: 2009 – Premiul „IN HOC SIGNO VINCES(MAGNA CUM LAUDE) – CNCSIS.

2010 – Premiul „IN TEMPORE OPPORTUNO” – UPB.

2010 – Premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Române.

2001 – 2022: 16 premii („Best paper Award”) pentru lucrări la conferinţe internaţionale.

Cărţi/capitole publicate:

 1. C. Paleologu, S. Ciochină, A. A. Enescu, Algoritmi adaptivi de tip RLS. Printech, Bucureşti, 2007.
 2. C. Paleologu, D. Munteanu, Prelucrarea semnalului vocal. Printech, Bucureşti, 2008.
 3. C. Paleologu, J. Benesty, S. Ciochină, “Variable step-size adaptive filters for echo cancellation”, Speech Processing in Modern Communication: Challenges and Perspectives. Editori: I. Cohen, J. Benesty, S. Gannot, Springer-Verlag, Berlin, Germany, 2010.
 4. C. Paleologu, J. Benesty, S. Ciochină, Sparse Adaptive Filters for Echo Cancellation. Morgan & Claypool Publishers, USA, 2010 / Springer Nature, Switzerland AG, 2022 (reprint).
 5. J. Benesty, C. Paleologu, T. Gaensler, S. Ciochină, A Perspective on Stereophonic Acoustic Echo Cancellation. Springer-Verlag, Berlin, 2011.
 6. C. Paleologu, D. Munteanu, Prelucrarea semnalului vocal – Ediţia a doua. Politehnica Press, Bucureşti, 2013.
 7. C. Anghel, C. Stanciu, C. Paleologu, “Efficient FPGA implementation of a CTC turbo decoder for WiMAX/ LTE mobile systems”, Field-Programmable Gate Array. George Dekoulis (Editor), IntechOpen, Rijeka, 2017.
 8. L. M. Dogariu, C. Paleologu, J. Benesty, S. Ciochină, “Identification of multilinear systems: a brief overview”, Principal Component Analysis. Editor: Fausto Pedro García Márquez, IntechOpen, Londra, 2022.

Articole reviste/conferinţe (lista completă – www.comm.pub.ro/paleologu):

– + 200 de lucrări publicate în reviste de specialitate şi conferinţe internaţionale (IEEE, Elsevier, Eurasip etc.).

– + 3000 citări: https://scholar.google.com/citations?user=TDfwwfYAAAAJ&hl=en

Editor şef: International Journal on Advances in Systems and Measurements (2008 – prezent)

Fellow International Academy, Research, and Industry Association (IARIA) din anul 2008