Prof.univ.dr.ing. Eduard Rădăceanu

2043
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Ingineria Transporturilor
  •  01 ianuarie 1943

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Eduard Rădăceanu, n.01 ianuarie 1943, Uterek, Rusia. Studii liceale: Liceul “Sf.Sava” din Bucureşti, absolvite în 1960. Absolvent al Politehnicii din Bucureşti, fac.Energetică, secţia Automatică, 1965.Doctorat în Automatică la Institutul de Energetică al Academiei Romane, 1970. Alte studii postuniversitare în domeniul Cercetării Operaţionale şi Managementului în Anglia (1976), SUA (1995), Japonia (1995), Austria (1997), Ungaria (2001). Evoluţie profesională: Inginer stagiar la FEA Bucureşti (1966), doctorand cu frecvenţă la Inst.Energetică al Academiei (1966-1969), inginer şi instructor în Informatică la Centrul de calcul CEPECA (1970-1974), conf.univ. prin concurs la prima catedră de Informatică  din Romania, Inst.Central pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din economie şi adm.de stat(1974-1990) . Expert instructor la Institutul Român de Management-IROMA (1990-1998), director ştiinţific la IROMA (1992-1997) şi director executiv la Centrului de Productivitate şi Calitate cu Asistenţă Japoneză (CPCAJ) în cadrul IROMA (1994-1998), cu activitate didactică şi de consultanţă. Profesor universitar (1998 pînă în prezent), disciplina Management, fac.IMST, catedra MSP, Universitatea Politehnica Bucureşti . Domenii principale în cercetare : proiectarea structurală a sistemelor informatice pentru conducere (MIS) pe baza conceptului de sisteme de clasa S2, dezvoltat împreună cu prof. Paul Constantinescu crearea de jocuri decizionale (EDJOC, TRANSED, EDCONS, STRAT etc),crearea primelor modele de simulare în Romania a unor procese industriale utilizînd GPSS/360 organizator al conferinţelor internaţionale în domeniul simulării şi jocurilor decizionale EESAGA (1990), ISAGA (1993) managementul restructurării, managementul calităţii şi productivităţii, consultanţă. Între 1970-1990 a desfăşurat activitate didactică în învăţământul postuniversitar şi universitar în domeniul Informaticii şi C.O şi Managementului (din 1990 pînă în prezent). Publicaţii  Cărţi: Limbaje de simulare(1981,Metode decizionale în conducerea sistemelor complexe (1985), Globalitate şi management (1999), Management-generatorul succesului, (2001-coautor, Gh.Badrus), Reform and Progress Helped by Simulation & Gaming (1993). Articole: peste 135 articole şi comunicări ştiinţifice în reviste de specialitate şi volume proceedings în ţară şi străinătate. Onorifice: Membru Steering Committee ISAGA (1986-1998), Preşedinte ISAGA 93 (1993-1994),  medalia Praga Didacta (1988), Who s who (2007).