Prof.univ.dr.ing. DHC Nicolae Burnete

2846
  • MEMBRU ASOCIAT
  • Ingineria Transporturilor
  • 4 iunie 1960

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae BURNETE: n. 4 iunie 1960, Roşia de Secaş, județul Alba; absolvent al Institutului Politehnic Cluj (1985), Facultatea de Mecanică – șef promoție. În anul 1997 și-a susținut teza de doctorat în domeniul motoarelor cu ardere internă la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca cu tema „Cercetări privind profilarea optimă a pistoanelor destinate motoarelor cu aprindere prin comprimare”. A efectuat stagii de specializare la INSA Toulouse, Université de Franche-Comté, IUT Belfort-Montbéliard, Université Paul Sabatier Toulouse, Franţa; Universität Hohenheim, Germania. Este conducător de doctorat. Este Doctor Honoris Causa al Universității din Oradea. Și-a dezvoltat activitatea științifică pe mai multe direcții: calculul și construcția motoarelor cu ardere internă, combustibili și lubrifianți pentru sistemele autovehiculelor, utilizarea combustibililor neconvenționali, în special a biodieselului pentru alimentarea motoarelor cu ardere internă, expert tehnic judiciar în specializările Autovehicule și circulaţie rutieră. A avut o contribuție decisivă la înființarea, organizarea și dezvoltarea Laboratorului de testare, cercetare şi certificare a motoarelor cu ardere internă ce funcţionează cu biocombustibili – TESTECOCEL acreditat TÜV și agreat RAR. Este directorul Centrului de cercetare în Ingineria Autovehiculelor din cadrul UTC-N. Este autor și coautor al unui număr important de lucrări științifice: 17 lucrări didactice tipărite în edituri de prestigiu (Editura Didactică și Pedagogică, Editura Todesco Cluj-Napoca, Media Mira Cluj Napoca, UT Press Cluj-Napoca) și 165 lucrări ştiinţifice publicate în reviste importante și susținute la congrese și conferințe internaționale. A participat la elaborarea a 53 contracte de cercetare tehnico-ştiinţifică în calitate de director sau membru în colectiv și este coautor la un număr de trei brevete de invenție. A deținut importante funcții manageriale: decan al Facultății de Mecanică de la UTC-N (2004-2012), director General Adjunct, la Ministerul Educației Naționale (2012-2013), director al Departamentului de Autovehicule Rutiere și Transporturi al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2013-2016), ministru al Cercetării la Ministerul Cercetării și Inovării (2018), președinte al Senatului Universității Tehnice din Cluj-Napoca (2016-prezent).