Prof.univ.dr.ing.DHC. Gheorghe-Alexandru Radu – Secretar

2879
  • MEMBRU TITULAR
  •  Secretar – Ingineria Transporturilor
  •  01 februarie 1941

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Gheorghe-Alexandru Radu, n. 01 februarie 1941, Braşov; absolvent al Institutului Politehnic Braşov, Facultatea de Mecanică, specializarea Automobile şi Tractoare (1963), doctor-inginer (1972) cu teza „Cercetări teoretice şi experimentale privind aplicarea injecţiei la motoarele cu aprindere prin scânteie”; profesor universitar (1990) la Universitatea „Transilvania” din Braşov; conducător de doctorat din 1994; decan al Facultăţii de Inginerie Mecanică a Universităţii  „Transilvania” din Braşov (1990-2004); profesor asociat al Universităţii „Ovidius” din Constanţa (2001); membru fondator al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (1990); membru fondator al Societăţii Române de Mecanică Tehnică Aplicată (1998); membru al „Society of Automotive Engineers” SUA (1997); membru al „Deutscher Verband fuer Schweisstechnik und verwandte Verfahren”  RFG (1993); Doctor Honoris Causa (2011); preşedinte al CNATDCU comisia Inginerie Aerospaţială şi Transporturi (2004-2008); redactor şef-adjunct al Revistei Inginerilor de Automobile. Domenii de interes: motoare cu ardere internă pentru autovehicule, sisteme de propulsie hibride, optimizarea procesului de injecţie a combustibilului şi a procesului de ardere, corelaţia autovehicul-om-mediu, combustibili şi lubrifianţi. Specializări: Technische Universitaet Muenchen (1978 şi 1992); Ruhr-Universitaet Bochum (1996); Universite Paul Sabatier Toulouse (1999);  Rhein-Westphalische Technische Hochschule Aachen (2001); HTWG Konstanz (2001); Institut fuer Kolbenmaschinen Karlsruhe (2002); Universite d’Orleans (2006). Publicaţii de specialitate: articole ştiinţifice: 146 (36 publicate şi susţinute în Austria, Anglia, Germania, Italia, Spania, 41 cuprinse în BDI); monografii: 2; manuale universitare: 13; brevete de invenţie: 2. Contracte de cercetare ştiinţifică: 59 (22 ca director de contract, un Grant major cu finanţare BERD, 2 granturi ale Academiei Române).