Prof.univ.dr.ing. DHC Cornel Stan

2992
  •  MEMBRU DE ONOARE
  • Ingineria Transporturilor
  • 28 aprilie 1951

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Cornel STAN: n. 28 aprilie 1951, Constanța, județul Constanța; absolvent al Inst. Politehnic din București (1976), Facultatea de Inginerie Aerospațială specializarea Sisteme de propulsie. În anul 1984 și-a susținut teza de doctorat în domeniul motoarelor cu ardere internă la Universitatea Tehnică din Zwickau, Germania obținând titlul de doctor inginer cu calificativul “Summa cum Laude”. În anul 1985 a obținut diploma de docență. Cinci ani mai târziu și-a susținut teza de doctorat în științe tehnice la aceeași Universitate, în domeniul Ingineriei Autovehiculelor. În perioada 1976 – 1978 a lucrat ca inginer la Întreprinderea de Motoare de Aviație “Turbomecanica” din București. După 1984 a lucrat șapte ani ca responsabil cu dezvoltarea de concepte de propulsie neconvenționale la Compania de Motociclete MZ (fosta DKW). În 1992 a fost numit profesor universitar în domeniul termodinamicii tehnice la Universitatea Saxoniei de Vest din Zwickau, devenind ulterior și Director al Institutului de Inginerie a Automobilului din cadrul Universității. În anul 1994 a fost ales Președinte al Comitetului Director al Centrului de Cercetări și Transfer Tehnologic Zwickau. Între 1994 și 1996 a predat cursuri de specialitate în calitate de profesor onorific la Universita degli Studi di Pisa, Italia, iar între 1998 și 1999, la Universita degli Studi di Perugia, Italia. În anii 2002, 2003, 2004 Stan a activat ca profesor onorific la Paris-Sorbonne University (Paris 6 – Pierre et Marie Curie) în Franța. În 2005/2006 a fost numit “Russel Severance Springer Professor of Mechanical Engineering (Invited Professor)” la University of California, Berkeley, SUA. Doctor Honoris Causa al Universității “Transilvania” din Brașov, al Universității “Ovidius” din Constanța și al Universității din Craiova. Este autor și coautor a 40 de brevete de invenție internaționale (Germania, Franța, SUA, Japonia, Europa). A organizat și a prezidat numeroase Congrese și Conferințe Internaționale. A publicat până în prezent 38 de cărți de specialitate în domeniile: termodinamică, propulsie alternativă a automobilelor, sisteme de injecție directă și mașini termice. Este autorul a peste 150 de articole științifice, majoritatea acestora în Jurnalele Transactions of SAE International (Society of Automotive Engineers). Este autorul a peste 60 de articole publicate pe blogul ziarului Adevărul și în biblioteca. Începând cu anul 2012 este redactor șef al revistei Ingineria Automobilului a Societății Inginerilor de Automobile din România (SIAR) și membru de onoare al SIAR.