Prof. univ. dr. ing. Alexandru Isar

687
  • MEMBRU ASOCIAT
  • Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • 08 august 1957

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexandru Isar: n. 8 august 1957, Lugoj; a absolvit Facultatea de Electrotehnică a Institutului Politehnic Traian Vuia din Timişoara în anul 1982 secţia de Electronică și Telecomunnicații. A obţinut titlu de doctor inginer în anul 1993 şi este conducător de doctorat din anul 2005. Este profesor şi a fost director al Departamentului Comunicații al Facultăţii de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universităţii ”Politehnica” din Timişoara, este titularul discipinelor de Semnale Circuite și Sisteme, Prelucrarea Semnalelor și Detecție și Estimare în Teoria Informației. Domeniile sale de cercetare includ: Reprezentări timp-frecvență și în special teoria funcțiilor wavelet cu aplicații la înlăturarea zgomotului din semnale și imagini; asistare la luarea deciziilor; modelarea statistică a seriilor de timp și data mining; estimarea exponentului Hurst; prelucrarea imaginilor de teledetecție; prelucrarea semnalelor de telecomunicații; prelucrarea semnalelor RADAR; detecție și estimare în teoria informației și tehnici de optimizare convexă.

A publicat în calitate de coautor 5 cărți; 6 capitole de carte în edituri internaționale; 4 cursuri universitare; este coautor la 2 invenții și a obținut 3 brevete de inovator; a participat la realizarea a peste 25 de protocoale de cercetare redactate pe bază de contracte și granturi de cercetare naționale și internaționale, dintre care la 13 a fost director. De asemenea, a publicat peste 130 de lucrări științifice în publicații de prestigiu și în volumele unor manifestări științifice naționale și internaționale, în calitate de prim autor sau co-autor: 16 articole în reviste cotate ISI din străinătate (3 – Q1, 9 – Q2), 10 articole în reviste coate ISI din România (1-Q2), 27 de articole la conferinţe cotate ISI organizate în străinătate şi 50 de articole la conferinţe cotate ISI organizate în România. Are un indice Hirsh de 10 în ISI Web of Science, de 13 în Scopus şi de 18 în Google Scholar. Este Senior Member IEEE din anul 2015.