Prof.univ.dr.ing. Adriana Vlad

3661

MEMBRU DE ONOARE

  • Secția Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  • n. 21.11.1946

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Adriana VLAD (n. POPESCU): n. 21.11.1946, București;

Absolventă a Institutului Politehnic din București, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Secţia Ing. Fizicieni (1969); doctor inginer (din 1979) cu teza “Metode de transmitere cifrată a informației” (conducător ştiințific Prof. Dr. Ing. Al. Spătaru), prima teză de doctorat din ţară asupra metodelor şi sistemelor criptografice, cu verificări pe limba română scrisă. Activitate profesională. Între 1969 și 1981: inginer, apoi cercetător ştiinţific la  Institutul de Fizică Atomică (IFA, apoi IFIN), Laboratorul de Electronică Nucleară. Din 1981: Şef de lucrări, Conf. univ. (din 1990), Prof. univ. (din 1998), Profesor emerit (din 2012), conducător de doctorat (din 2007) și membru în consiliul școlii doctorale (din 2012) la Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB), Facultate de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ETTI). Cercetător ştiințific gr. I (din 2003) și membru in consiliul științific al Insitutului de Cercetări pentru Inteligenţă Artificială (ICIA) ”Mihai Drăgănescu”, Academia Română. A participat la realizarea a peste 30 contracte și teme mari de cercetare științifică la IFA, UPB și ICIA. A participat la asimilarea standardului CAMAC în România și la elaborarea primelor module şi sisteme în standard CAMAC (Computer Aided Measurement and Control). Este coautor al unui brevet de invenție în domeniu. Cercetarea științifică, desfășurată în cadrul mai multor granturi finanțate de instituţii academice din România (CNCSU, ANSTI, CNCSIS), a inclus: modelarea statistică a limbajului natural (contribuţii de natură fundamentală şi cantitativă privind descrierea statistică a limbii române scrise); noi metode de simulare şi de analiză statistică a proceselor aleatoare; studiul şi dezvoltarea unor noi metode criptografice; analiza şi modelarea semnalelor haotice. Este autor sau coautor (împreună cu profesorii, colegii și studenții săi) la peste 120 articole în ţară şi străinătate, 1 brevet de invenţie, 10 cărţi (dintre care 3 monografii/tratate), 7 capitole de carte. În 2005 a primit premiul „Gheorghe Cartianu” al Academiei Române (decernat pentru contribuții privind descrierea statistică a limbii române). Din 1990, în calitate de Conferenţiar și apoi Profesor titular la ETTI, predă cursuri în domeniul teoriei transmisiunii informaţiei. Începând cu anul universitar 1993-94 a introdus (conceput, organizat şi predat) în planul de învăţământ al ETTI două noi discipline: Metode Statistice în Prelucrarea Informaţiei (ulterior curs de master Modele și Metode Statistice în Ingineria Informației) şi Metode Criptografice (ulterior Criptografie şi Protecţia Datelor). Este Senior Member IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) din 2005, membru în comitetul editorial al revistei Scientific Bulletin, UPB și în “Comisia pentru informatizarea limbii române”, sub egida Academiei Române, de la constituirea acesteia în 2001. Membru în juriul unor teze de doctorat la Univ. Paris Descartes, Ecole MINES Paris Tech și la Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). A fost profesor invitat (2002-2012) la École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications  (ENSEA) din Cergy – Franţa  pe probleme de metode statistice şi criptografie folosind sisteme haotice. A coordonat, în calitate de mentor, un stagiu de cercetare postdoctorală desfășurat în 2013/2014 la EPFL, Elveția, în cadrul programului SCIEX. Profesor invitat la prima ediţie a conferinţei internaţionale “Romanian Cryptology Days –RCD 2011 (Prelegerea “A Closer Look at Some Important Issues in Cryptography: a View in  the Light of Shannon’s Theory”) și Invited speaker la RCD 2015 (Prelegerea “A new running-key approach leading to enciphering sequences of Vernam type”).  A fost inclusă în Hübners Who is Who, personalități în România. Referințe bibliografice: http://www.racai.ro/en/about-us/racai-staff/adriana-vlad/