Prof. univ. dr.ing. Petru Todos

1735
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  10 august 1942

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Prof. univ. dr. ing. Petru Ion Todos; n. 10 august 1942 în comuna Andruşul de Sus, judeţul Cahul, Basarabia; după studiile primare şi liceul, a urmat cursurile la Universitatea de Stat din Moldova,, Institutul Politehnic din Chişinău (1959-1964), specialitatea electromecanică ( maşini şi aparate electrice ); a efectuat doctoratul cu frecvenţa la zi la Universitatea de Energetică din Moscova (1968-1971); stagiatura ştiinţifică la : Şcoala Superioară de Ingineri din Moscova 81976); la Universităţile din Brno, Bratislava şi Praga ( Cehoslovacia) (1979); Universitatea de Energetică din Moscova (1982); didactică şi ştiinţifică la Şcoala Superioară de telecomunicaţii din Lille-Franţa şi Universitatea Hertfordshire, Marea Britanie (1997); şi la Institutul Naţional de Ştiinţe Aplicate (INSA ) din Lion şi Facultatea Politehnică din Mons, Belgia. Activitatea profesională a început-o ca inginer la uzina constructoare de maşini electrice din Riga (1964-1965). Activitatea didactică : Universitatea Tehnică a Moldovei, asistent (1966-11968); cercetător ştiinţific la Universitatea de Energetică din Moscova, catedra de maşini electrice; asistent, lector, conferenţiar la Univ. tehnică a Moldovei ( UTM) ( 1972-1987); confereţiar la catedra de electromecanică ( 1988 – 1997 ) şi din 1993, profesor la catedra electromecanică ( 1995 – până în prezent); prim prorector la Univ. Tehnică a Moldovei. Activitatea ştiinţifică s-a axat pe maşini electrice speciale de curent continuu şi alternativ de tip submersibil; sisteme de acţionări electrice; surse regenerabile de energie. A publicat în reviste de specialitate 68 de lucrări; 10 monografii şi manuale; 5 invenţii; 14 lucrări metodologice. Prof. univ. petru Ion Todos a susţinut o strânsă legătură cu specialiştii şi cadrele didactice din România, fiind un reprezentant al spiritului românesc la universitatea Tehnică a Moldovei.