Prof.univ.dr.ing. Dumitru Stanomir – Vicepresedinte

6805
  •  MEMBRU TITULAR
  •  Vicepresedinte – Tehnologia Informației și Comunicațiilor – Calculatoare și Telecomunicații
  •  12 septembrie 1930

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dumitru Stanomir, n.12 septembrie 1930. Studii: inginer în specialitatea Audio Frecvenţa, UPB(1954), doctor inginer în Telecomunicaţii UPB(1973), stagii de specializare: INT-Franţa (1992), THD-Germania (1993). Activităţi profesionale:din  1954 până în 2000 cadru didactic la UPB: asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor (din 1990), conducător doctorat (din 1990).Activitatea didactică:A desfăşurat activitatea didactică de învăţământ la facultatea Electronică şi Telecomunicaţii, pentru cursurile: de a) Analiza şi sinteza circuitelor, în prezent – Semnale, Circuite şi Sisteme, şi b) Electroacustică pentru care a elaborat lucrările practice de laborator şi a publicat numeroase îndumare de laborator, cărţi de  probleme, manuale şi cursuri (peste 10 manuale). A publicat: a) „Semnale sisteme discrete” (1997); b)„Semnale şi sisteme analogice” (2002): c)”Sisteme electroacustice”(1984). Activităţi în afara învăţământului: membru în Consiliul de redacţie al Buletinului ştiinţific al UPB (co-editor);membru în Editorial Committee of Romanian Journal of Information Science and Technology (Romanian Academy); recenzent la Zentralblatt fur Mathematik (ZB), peste 600 recenzii publicate;Mathematical Reviews (MR), peste 150 recenzii publicate referent (referee) la Signal Processing (Elveţia) Activităţi de cercetare ştiinţifică: A studiat, a cercetat şi publicat numeroase lucrări, ce conţin rezultate originale în domeniile: Teoria sistemelor şi circuitelor analogice, Teoria semnalelor şi sistemelor discrete, Sisteme electroacustice şi transductoare, Metode variaionale pentru analiza sistemelor neliniare, Aplicaţii ale teoriei funcţiilor întregi în teoria circuitelor, Sisteme electroelastice; o teorie generală a sistemelor radiante, Recuperări de semnale şi de spectre folosind tehnica valorilor proprii singulare, Transformri şi reprezentri de semnale discrete (polinoame ortogonale, transformarea Wavelet) A publicat 170 de articole în reviste naţionale (cu referenţi) şi internaţionale precum şi la conferinţe internaţionale. Dintre acestea 52 de articole sunt publicate în colaborare cu doctoranzii săi. A publicat 25 de lucrări dintre care „Semnale analogice şi transformările lor” (1995) , pentru care a primit Premiul Academiei Romne “Gheorghe Cartianu” pe anul 1995; „Teoria Fizica Sistemelor Electromecanice” (1982) (Editura Academiei Române) Recunoaşterea ştiinţifică:recenzări ale lucrărilor personale făcute de specialişti în reviste de prestigiu (23 de poziţii);prezenţa a 72 de poziţii personale în ISI CrossResearch;prezenţa a 17 poziţii personale în baza de date de la bilioteca din Atlanta;ca urmare a recunoaşterii internaţionale, candidatul a fost inclus în forurile de conducere a Congresului IEEE ICT 2001 în calitate de: co-preşedinte, comitet de organizare, comitet tehnic, moderator şi co-autor; conducând doctorate din 1990, a  produs 10 doctori ingineri, Este membru la:American Mathematical Society (USA) ;Audio Engineering Society (USA) (preşedinte al secţiei române); IEEE,  Senior Member; Academia de Stiinţe şi Arte Româno-Americană;Acustica (România) membru fondator Comisia de Acustică a Academiei Române; a obţinut premiul „Opera Omnia” (UPB 2003) ;proclamat Man of the Year (1999) de American Biographical Institute; schiţa sa biografică este inclusă în dicţionare internaţionale Dictionary of International Biography vol. 19 (Cambridge, Anglia), Who s Who in the World ed. 8 and 9 (USA) ,International Dictionary of the Distinguished ,Leadership ed. 1 and 2 (USA), Men of Achievement vol. 13 (Cambridge, Anglia), Contemporary Who s Who.