Prof.univ.dr.ing. Iuliu Negrean

2426
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Mecanica tehnică
  •  10 noiembrie 1954

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

  • Competențe profesionale: Absolvent al Facultății de Mecanică a Institutului Politehnic Cluj-Napoca (astăzi fiind Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca) în anul 1980 ca șef de promoție; Doctor inginer, în specialitatea Roboţi industriali la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, în anul 1995; Profesor universitar titular la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca din anul 1999; Conducător științific de doctorat în domeniul Inginerie mecanică din anul 2001; Șeful Catedrei de Mecanică şi Programare (2004 – 2011); Directorul Departamentului de Ingineria Sistemelor Mecanice (2011 – 2020) și fondatorul acestui departament din Facultatea Construcţii de Maşini, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Membru în Consiliul de conducere al Şcolii Doctorale din UTCN (2005 – 2020); Directorul Centrului de Cercetare în Mecanică Aplicată şi Informatică în Inginerie Mecanică – MecApIM, din UTCN.
  • Creator de școală, domeniul științific: Dinamica sistemelor mecanice multicorp, inginerie mecanică și robotică. Autor la un număr de 15 monografii și cărți cu caracter didactic, respectiv peste 160 de articole științifice publicate în reviste de specialitate. Dintre acestea 37 de lucrări sunt cotate Web of Science. Domenii științifice de competență: Mecanică aplicată; Mecanică avansată în Robotică; Inginerie mecanică; Mecanica mediilor continue deformabile; Modelare matematică, algoritmi şi programe de simulare privind comportamentul cinematic, dinamic şi de precizie al structurilor mecanice, rigide şi elastice de roboţi; Concepte, metode și proceduri avansate pentru optimizarea parametrică și de fiabilitate a sistemelor mecanice. Un aspect fundamental îl constituie formulări şi contribuţii originale cu privire la energia acceleraţiilor: de ordinul întâi, de ordinul doi, de ordinul trei, de ordin general sub formă explicită şi matriceală, pentru sistemele mecanice multicorp; Formulări noi şi contribuţii originale cu privire la: principiile diferenţiale bazate pe energia acceleraţilor de ordin superior; Stabilirea ecuaţiilor diferenţiale de ordin superior ale dinamicii avansate, sub formă generalizată, privind modelarea precisă a mișcărilor rapide și respectiv a regimurilor tranzitorii de mişcare ale sistemelor mecanice multicorp olonome.
  • Spirit de echipă. Performanțe colective: Coordonator, creator și mentor a) Conferințe, simpozioane, dezbateri tematice cu conținut consistent și impact de imagine ridicat b) Publicaţii științifice valoroase cu participarea profesională a membrilor departamentului c) Obiective de cercetare știinţific adjudecate în competiții naționale
  • Specializări, participări la conferințe, apartenența specialiștilor și experților – Stagii de pregătire în străinătate: Anglia, Irlanda și Finlanda; Apartenența la șase comitete științifice ale conferințelor internaționale de specialitate: COMEC, ROBOTICS, EUCOMES, ADEMS, IFTOMM, ICMSAV; Membru în comitetul științific al unor reviste de specialitate.
  • Programe de cercetare – Obiective de cercetare științifică: Coordonator și participant în peste 30 de programe de cercetare științifică.
  • Publicații. Cărți științifice, monografii: 15 publicate în țară dintre care trei în limba engleză; Manuale suport curs (format electronic): Mecanica – Statica, Cinematica și Dinamica în limba română și în limba engleză; Mecanica roboților în limba română și în limba engleză.