Prof.univ.dr.ing. Vasile Nastasescu – Vicepreședinte

2375
  • MEMBRU TITULAR
  •      Vicepreședinte – Mecanică tehnică
  •  24 iulie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Vasile A. Năstăsescu, n. 24 iulie 1945, Ploieşti, Absolvent, şef de promoţie, specialitatea Ingineri de Tancuri şi Auto al Facultăţii de Mecanică din Academia Militară (1972). Doctor inginer, Academia Tehnică Militară din Bucureşti (1994). A fost, asistent universitar (1972-1978) la Catedra Tehnică de Tancuri-Auto, apoi şef de lucrări (1978-1984), conferenţiar universitar (1984-1995) la Catedra de Mecanică şi profesor universitar (1995-2003) la Catedra de Matematică, Fizică şi Mecanică, numai în Academia Militară, iar din 1990 în Academia Tehnică Militară din Bucureşti. În 1999 obţine calitatea de conducător de doctorat, specialitatea Rezistenţa materialelor, Elasticitate şi Plasticitate, inclusă ulterior în domeniul de doctorat Inginerie mecanică. Din 2003 este profesor universitar consultant în Academia Tehnică Militară Bucureşti, din februarie 2004 profesor universitar titular la Universitatea din Bacău, iar din 15 iunie 2005 este Director în Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Preşedinte al Comisiei de cenzori.