Prof.univ.dr.ing. Cezar Mereuță

1670
  • MEMBRU DECEDAT
  •  Electrotehnică, Energetică
  •  12 aprilie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Perioada: Din Septembrie 2014 – prezent Funcţia sau postul ocupat: Cercetător asociat Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Modelare Macroeconomică al Academiei Române Perioada: Din Septembrie 2012 – Septembrie 2014 Funcţia sau postul ocupat: Membru de onoare al Consiliului Ştiinţific Activităţi şi responsabilităţi principale: Activităţi de cercetare ştiinţifică Numele şi adresa angajatorului: Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române Perioada: Din August 2010 – Septembrie 2012 Funcţia sau postul ocupat Preşedinte Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea generală a activităţii Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică Perioada: Din Ianuarie 2000 – August 2010 Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea şi elaborarea de proiecte de modelare şi analiză economică Numele şi adresa angajatorului Centrul Român de Modelare Economică Bucureşti Perioada: Septembrie 1999 – Iulie 2006 Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar (Ord. MEN nr. 3782-10.05.1999) Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursurilor: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale” şi „Simularea deciziilor Numele şi adresa angajatorului Universitatea Piteşti – Facultatea de Management Piteşti Perioada: Septembrie 1996 – Iulie 1999 Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar (Ord. MEN nr. 4257/407-1996) Activităţi şi responsabilităţi principale Titularul cursului: ”Analiza diagnostic a societăţilor comerciale” Numele şi adresa angajatorului Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti Perioada: Mai 1997 – Decembrie 1999 Funcţia sau postul ocupat: Director General Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea şi realizarea lucrărilor de cercetare în domeniul microeconomic, cu precădere în sectorul industriei prelucrătoare Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti Perioada: Din August 1996 – Decembrie 1999 Funcţia sau postul ocupat: Director Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea generală a activităţii Numele şi adresa angajatorului: Revista Microeconomia Aplicată Perioada: Iunie 1993 – Aprilie 1997 Funcţia sau postul ocupat: Director Ştiinţific Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea proiectelor de analiză diagnostic a societăţilor comerciale şi realizarea de lucrări de cercetare în domeniul microeconomic Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti Perioada: Mai 1992 – Iunie 1993 Funcţia sau postul ocupat: Expert Activităţi şi responsabilităţi principale: Consultanţă în management Numele şi adresa angajatorului: Centrul de Management şi Transfer Tehnologic CEMATT SA Bucureşti Perioada: Februarie 1991– Aprilie 1992 Funcţia sau postul ocupat: Director General Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor societăţii comerciale Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti Perioada: Ianuarie 1990 – Ianuarie 1991 Funcţia sau postul ocupat: Director Tehnic Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea tuturor compartimentelor tehnice ale societăţii comerciale Numele şi adresa angajatorului: S.C. ROCAR SA Bucureşti Perioada: Septembrie 1987 – Decembrie 1989 Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Cercetare – Proiectare Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor de dezvoltare, consumuri specifice de materii prime, materiale şi energie, de proiectare a produselor speciale Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti Perioada: Din Septembrie 1981 – Iunie 1989 Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat Activităţi şi responsabilităţi principale Catedra Economie şi organizarea întreprinderii Numele şi adresa angajatorului: Institutul Politehnic Bucureştiâ Perioada: Iunie 1981 – Septembrie 1987 Funcţia sau postul ocupat: Şef Atelier Proiectare Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor privind consumurile specifice de materii prime, materiale şi energie Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti Perioada: Septembrie 1961 – Iunie 1981 Funcţia sau postul ocupat: Şef Secţie Mecano-Energetic Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea activităţilor mecano-energetice Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti Perioada: Septembrie 1958 – Septembrie 1961 Funcţia sau postul ocupat: Inginer stagiar Activităţi şi responsabilităţi principale: Coordonarea atelierului energetic Numele şi adresa angajatorului: Întreprinderea Autobuzul Bucureşti

STUDII

Perioada: Martie 1966 – Iunie 1972 Calificarea / diploma obţinută: Doctor în ştiinţe tehnice Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Teza: Criterii electroenergetice în conducerea proceselor de producţie discontinue Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Institutul Politehnic Bucureşti Perioada: Septembrie 1953 – Iulie 1958 Calificarea / diploma obţinută: Inginer Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite:Teoria sistemelor. Coordonarea subsistemelor de producţie, transport şi utilizare a energiei Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare:Institutul Politehnic Bucureşti