Prof.univ.dr.ing.mat. Sorin Vlase – Secretar

2511
  •  MEMBRU TITULAR
  •  Secretar – Mecanica tehnică
  •  10 iulie 1952

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Absolvent al Facultății de Mecanică, specialitatea Autovehicule Rutiere la Universitatea Transilvania din Brașov în 1976 și al Universității București, Facultatea de Matematică, în 1982. Specializări la Technische Gesamthochschule Wuppertal (1991), Technische Universität München (1993), Technische Universität Stuttgart(1994), Technische Universität Karlruhe (1999), Universitatea din Atena (1994). Profesor Universitar titular Universitatea Transilvania Brașov din anul 1996. Conducător de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică (2007) și Doctor habil în domeniul Ingineria Autovehiculelor. Director Departament Autovehicole și apoi Inginerie Mecanică în ultimii 16 ani. Organizatorul conferințelor internaționale COMAT și COMEC începând cu anul 2005 și Director Centru de cercetare Mecanica computațională și inginerie virtuală. Creator de școală, domeniul științific:-Analiza, modelarea, controlul și optimizarea sistemelor multicorp. Autor a peste 170 de articole indexate ISI Web of Science. Indice Hirsch 22. Cărți publicate în edituri străine (Spinger,Elsevier, Derc Publishing House). Cursuri în cadrul programului Erasmus în Germania, Ungaria, Cehia, Italia. Cărți științifice, monografii: 23 publicate în țară, 7 publicate în străinătate;- Cărți didactice: 14 în Editura Univ.Transilvania Brașov. Obiective de cercetare științifică: 53 de contracte de cercetare din care: 16 director program, 37 responsabil echipă de cercetare. In Comitetul editorial a patru reviste indexate ISI Web of Science. Coordonator, organizator, inițiator de conferințe internaționale, la 18 conferințe organizator principal, la 30 conferințe membru și chairman în Comitetul științific. Domenii științifice de competență: a) Mecanică teoretică și aplicată; b) Mecanică computațională; c) Calculul automat cu metoda elementelor finite regim static și dinamic; d) Analiza sistemelor vibratoare cu metode clasice si moderne de evaluare; e) Analiza evolutiei dinamice a sistemelor multicorp; f) Comportarea mecanică a materialelor composite; g) Metode experimentale în analiza dinamică, cinematică și rezistența sistemelor multicorp Competente profesionale ▪ Profesor Universitar titular Universitatea Transivania Brasov ▪ Director Departament Autovehicole si Inginerie Mecanica ▪ Director Centru de cercetare mecanica computationala si inginerie virtuala ▪ Conducator de doctorat ▪ Creator de scoala, domeniul stiintific: -Analiza, modelarea, controlul si optimizarea sistemelor multicorp ▪ Spirit de echipa. Performante colective: Coordonator, creator si mentor, a) Conferinte, simpozioane, dezbateri tematice cu continut consistent si impact de imagine ridicat b) Publicatii stiintifice valoroase cu participarea profesionala a membrilor catedrei c) Obiective de cercetare stiintifica adjudecate in competitii nationale ▪ Coordonator al activitatilor didactice in calitate de sef catedra si director departament Performante profesionale ▪ Specializari, burse, cursuri in strainatate -Sapte burse in Germania, Grecia (PROMETEU, SOCRATES, TEMPUS, DAAD) -Sase cursuri de specialitate in Ungaria, Cehia, Germania, Italia – Trei invitatii visiting profesor Italia, Cehia, Germania ▪ Publicatii -Carti stiintifice, monografii: 23 publicate in tara 3 publicate in strainatate -Carti didactice: 14 in cadrul Univ.Transilvania Brasov -Articole publicate 294 din care: 94 in strainatate 56 ca unic autor 67 indexate si cotate ISI ▪ Programe de cercetare – Obiective de cercetare stiintifica: 53 de programe din care: 16 director program 37 responsabil program. Conferinte. -Coordonator, organizator, initiator de conferinte internationale la 11 conferinte organizator principal la 20 conferinte membru si chairman in Comitetul stiintific Domenii stiintifice de competenta a) Mecanica teoretica si aplicata b) Mecanica computationala c) Calculul automat cu metoda elementelor finite regim static si dinamic d) Analiza sistemelor vibratoare cu metode clasice si moderne de evaluare e) Analiza evolutiei dinamice a sistemelor multicorp f) Comportarea mecanica a materialelor compozite g) Metode experimentale in analiza dinamica, cinematica si rezistenta sistemelor multicorp.