Prof.univ.dr.ing. Nicolae Iliaș – Vicepreședinte

3793
  • MEMBRU TITULAR
  •  Vicepreședinte – Ingineria Petrolului, Minelor și Geonomiei
  •  30 august 1935

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Nicolae Iliaş , n.30 august 1935, Ohaba-Forgaci. După absolvirea liceului “Coriolan Brediceanu“ din Lugoj (1953), a urmat cursurile Institutului de Mine din Petroşani, obţinând în 1958 diploma de inginer de mine. După efectuarea aspiranturii (1961 – 1964) la Institul de Mine din Sankt Petersburg (Rusia) în anul 1964, susţine teza de doctorat cu titlul “Determinarea mijloacelor raţionale de mecanizare a extragerii stratelor de cărbune din Valea Jiului“, obţinând titlul de doctor inginer. Este reîncadrat la Universitatea din Petroşani unde devine conferenţiar în 1965 şi profesor în 1972.Din 1973 este conducător ştiinţific de doctorat. A îndeplinit diferite funcţii de conducere în Universitatea din Petroşani: prodecan (1965 – 1972), decan (1972 – 1980), şef de catedră (1985 -1990), rector (1990-2004). Activitate de cercetare ştiinţifică în domeniile: Maşini şi echipamente tehnologice; Tehnologii neconvenţionale de extragere şi valorificare a resurselor minerale şi Ingineria mediului. Principalele contribuţii în domeniul cercetării ştiinţifice, privesc: elaborarea unor metodologii de proiectare, verificare şi alegere a maşinilor şi echipamentelor miniere; conceperea, realizarea şi experimentarea unor noi maşini şi echipamente tehnologice, crearea în România a unei şcoli de tăiere a rocilor şi materialelor cu jeturi hidraulice de înaltă presiune; fundamentarea teoretică şi elaborarea unor modele ale proceselor fundamentale de interacţiune specifice exploatării şi valorificării resurselor minerale, s.a. A publicat peste 300 de studii şi articole în reviste din ţară şi străinătate; autor şi coautor a peste 20 de tratate şi monografii şi a peste 30 de brevete de invenţii. Este membru în diferite organisme internaţionale (Centrul Internaţional de Informaţii Ştiinţifice şi tehnice – Moscova, Comitetul Internaţional Minier, Comitetul Balcanic Minier, Societatea profesorilor minieri, s.a.), şi membru al Academiei de Ştiinţe Miniere din Rusia, Academiei de Ştiinţe naturale din Rusia, Academiei de Ştiinţe Miniere din Ucraina; evaluator internaţional de proiecte. Este Doctor Honoris Causa a mai multor universităţi din Rusia, Ucraina, Bulgaria, Ungaria şi România. Este preşedinte de onoare al Fundaţiei  “Ingineria şi medicina în protecţia omului“, membru în Comitetul director al Fundaţiei “Sfânta Maria“. Distincţii principale: Ordinul naţional “Steaua României“ în grad de ofiţer şi “Crucea patriarhală“.