Prof.univ.dr.ing. Ioan Florea Hănțilă

2804
  •  MEMBRU TITULAR
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  14 ianuarie 1945

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Ioan Hănţilă, n.14 ianuarie 1945, Braşov. Absolvent al Liceului Andrei Şaguna din Braşov (1962) şi al Facultăţii de Electrotehnică din Institutul Politehnic Bucureşti (1967), cu doctoratul în Maşini electrice la Institutul Politehnic din  Bucureşti (1976). Principalele rezultate ştiinţifice vizează următoarele domenii: Metode de soluţionare numerică a problemelor de câmp electromagnetic; Noi metode de soluţionare a problemelor de câmp electromagnetic în medii neliniare; Proceduri de suprarelaxare, ecranare electromagnetică; Noi metode ale elementelor de frontieră (elemente de frontieră vectoriale), metode hibride ; Analiza calitativă a câmpului electromagnetic; Metode de soluţionare a problemelor de circuite electrice neliniare; Analiza calitativă a circuitelor electrice; Analiza numerică a elementelor de circuit cu efect de câmp electromagnetic; Metode electromagnetice (nedestructive) de detecţie a formelor defectelor în piese feromagnetice; Metode numerice noi pentru analiza câmpului magnetic, a performanţelor şi a senzitivităţilor maşinilor electrice;Incălzire în câmp de microunde; Solidificare controlată a pieselor feromagnetice. Activitatea de cercetare ştiinţifică (282 lucrări) : 93 articole, din care 22 în reviste cotate ISI şi 31 în Revue Roum. Sci. Techn. Ser. Electrotechnique et Energ.; 90 comunicări la conferinţe internaţionale ; 80 comunicări la conferinţe naţionale; 15 cărţi; 4 brevete de invenţie, 19 contracte de cercetare, ca director. În baza de date www.scopus.com, sunt menţionate 87 de lucrări citate (fără autocitări). Cariera didactică:  38 de ani la Universitatea Politehnica Bucureşti: conduceri de doctorate, cursuri, seminarii, proiecte, prodecan al facultăţii de Electrotehnică şi şef al catedrei de Electrotehnică (din 1996 până în prezent). Colaborări internaţionale: Universităţile din Napoli şi Cassino (1992); Universitatea Tehnică din Athena (1993,1994), Tokyo University din Japonia (profesor invitat 1994), Manitoba University (profesor invitat 2001, 2005). Distins cu: Premiul Academiei Române pe anul 1994; premiul AGIR pe anul 1996; premiul “The high commended paper”, al revistei COMPEL pe anul 2004; diploma „Pro-RELANSIN” , acordată de AMCSIT, în 26 aprilie 2002. Preşedinte al Asociatiei Inginerilor Electricieni si Electronişti din România; Membru IEEE.