Prof.univ.dr.ing. Horia Gavrilă

1951
  • MEMBRU CORESPONDENT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  01 ianuarie 1940

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

A activat ca profesor invitat în Canada şi a fost conducătorul unei misiuni universitare în Madagascar, la Université de Tananarive, pentru organizarea unor secţii noi de învăţământ superior (inginerie electrică şi fizică). Are o bogată activitate ştiinţifică în cadrul unor contracte de cercetare internaţională cu parteneri din Franţa, Republica Cehă, Italia, Canada. A condus importante proiecte de care a beneficiat Universitatea Politehnica din Bucureşti în cadrul Programului european universitar TEMPUS. A iniţiat, organizat şi condus Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Materials for Electrical Engineering (MmdE), desfăşurată regulat, o data la 2 ani, începând din anul 1997 şi reunind sub sigla sa din 2006 şi manifestarea ştiinţifică IEEE ROMSC, organizată de IEEE Magnetics Society Chapter of the Romanian Section. A fost co-director, împreună cu Prof. George Hadjipanayis (SUA), al Advanced Studies Institute NATO „Magnetic Storage Systems beyond 2000”, 12 – 23 iunie 2000, câştigat printr-un Grant NATO Science. Este creatorul unei reputate şcoli de cercetare în domeniul Magnetismului Tehnic şi Aplicat, ce reuneşte un important număr de cadre didactice, doctoranzi şi studenţi precum şi cercetători în domeniu. A fost desemnat ca expert independent în cadrul unor Grupuri Consultative (Extern Advisory Groups) ale Directoratului General pentru Cercetare al Comisiei Europene.