Prof.univ.dr.ing. Alexandru Fransua

2619
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  12 noiembrie 1927

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Alexandru Fransua, n.12 noiembrie 1927, Brăila. Limbi străine cunoscute: franceza, engleza, rusa, germana. Studii: 1950, Institutul Politehnic Bucuresti, facultatea de Electrotehnica; diploma de merit; 1955. Doctor-inginer în specialitatea Maşini Electrice, la Institutul de Energetică al Academiei Române; Teza:  ,, Studiul unei maşini electrice de c.c. cu caracteristica serie fără infăşurare de excitaţie, folosind fluxul rotorului ;1964, Master of Science in Electrical Engineering la Polytechnic University of New-York,USA;Vizite de documentare ştiinţifică şi de schimb de experienţă la invitaţiile Academiilor de Ştiinţe din Ungaria, URSS şi China şi la Royal Society of London, precum şi la universităţi din Belgia, Franţa, RFG, Grecia; Poziţii profesionale:1950-1960, cercetător la Institutul de Energetică al Academiei Române; şef de secţie;1950-1965, asistent, şef de laborator, conferenţiar la Institutul Politehnic Bucureşti;1965-1990, profesor la acelaşi institut;1960-1963, decan al Facultăţii de Electrotehnică;1963-1967, director al Invăţământului Universitar Tehnic şi Economic din Ministerul Invăţământului;Din 1990, profesor consultant la Universitatea Politehnica Bucureşti;1991-2000, membru al Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor , Diplomelor şi Certificatelor Universitare;1994-2000, vicepreşedinte al Comisiei de Ştiinţe Inginereşti  din Consiliul Naţional de Evaluare Academică. Domenii de activitate: Maşini Electrice, Acţionări Electrice, Electronică de Putere. Publicaţii:23 de cărţi , cu mai mult de 7000 de pagini de contribuţii personale, printre care : ,,Tratat de Maşini Electrice’’, 1968-1972, 4 volume (1890de pagini), în Editura Academiei Române;,,Electrical Machines and Drive Systems’’, 1984, (700 de pagini), la Oxford Press, UK;,, Elektrische Maschinen und Antriebssysteme’’, 1999, (700de pagini), la Vieweg Verlag,Wiesbaden, RFG. Peste 60 de comunicări si articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate sau prezentate la manifestări de prestigiu şi publicate în respectivele Proceedings. 3 invenţii brevetate. Distincţii:Doctor-inginer in Maşini Electrice;Conducător de doctorat cu 34 de teze finalizate; Premiul Traian Vuia al Academiei Romane , 1984;Diplome de Excelenţă pentru activitatea ştiinţifică din partea ICPE, Comisiei Naţionale de Acţionări Electrice  şi Universităţii Politehnica Bucureşti;Doctor Honoris Causa al Universităţii Craiova, Universitatea ,,Dunarea de Jos’’, Galaţi, 2002;Cetătean de Onoare al Municipiului Brăila.