Prof. dr. ing. DHC Petru BERCE

1515
   
  • MEMBRU CORESPONDENT
  • Inginerie Mecanică
  • 6.02.1949
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ S-a născut în 6.02.1949 în Rogoz, jud. Arad După finalizarea studiilor la liceul din Ineu, devine student la Institutul Politehnic din Cluj, Facultatea de Mecanică, obținînd în 1972 diploma de inginer în specialitatea TCM. Din septembrie 1972 își începe activitatea de cadru didactic în structura catedrei TCM a facultății. În iunie 1981 obține titul de doctor în inginerie mecanică cu teza de doctorat ,, Cercetări teoretice și experimentale privind dinamica proceselor de așchiere”. Parcurge toate treptele carierei didactice universitare, astfel că, din 1992 devine profesor în cadrul catedrei TCM, iar din 1997 este și conducator de doctorat. Cele mai importante realizări științifice și profesionale sunt: – Înfințarea în 1995 a primului centru de fabricație  Rapid  Prototyping (azi, Additive Manufacturing) din România  (și din Europa Centrală și de Est), având în dotare două sisteme: LOM1015 și FDM 1650; cercetarea și implementarea acestor noi tehnologii în domenii largi, de la industrie , la medicină. –   Câștigarea prin competiții nationale și internaționale a peste 45 proiecte și granturi, de cercetare, cu o valoare  însumată de peste 6 milioane de Euro, valori care au permis dezvoltarea centrului cu sisteme și echipamente de ultimă generație (SLS si SLM), precum și suport pentru cercetări cu mare impact în domeniu. –   Publicarea unui număr mare de lucrări științifice dintre care 42, în reviste de mare circulație, indexate ISI, având peste 270 citări, un  h-index 11 și a mai multor cărți dintre care două, în Editura Academiei Române (în 2014 și 2015), cărți care reprezintă circa 90% cercetări proprii ale colectivului pe care îl coordonează. Cartea cu titlul – Aplicațiile medicale ale tehnologiilor de fabricație prin adăugare de material, a fost premiată în 2017 cu Premiul Academiei. –   Coautor la șase brevete de invenție dintre care trei, distinse cu medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Doctor Honorius Causa al Universității din Kosice (Slovacia) și al Universității „ Dunarea de Jos “ din Galați. –   Prorector al Universității Tehnice din Cluj-Napoca (1996-2004) și Decan al Facultății de Construcții de Mașini (2004-2012).