Prof.univ.dr.ing. Valentin Ceaușu

2195
  • MEMBRU TITULAR
  •      Mecanica tehnică
  •  26 decembrie 1936

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Valentin Ceauşu, n. 26 decembrie 1936, Com. Poiana–Vărbilău, Satul Coţofeneşti, Jud. Prahova. Profesor universitar (2000), Membru corespondent al Academiei Româno- Americane de Arte şi Ştiinţe (ARA; 2003), Membru fondator al Societăţii  Române de Acustică (SRA; 1994).  După absolvirea Liceului teoretic „I. L. Caragiale” din Ploieşti (1954), a urmat cursurile Institutului Politehnic din Bucureşti, Facultatea Mecanică, Secţia „Construcţii de Aviaţie”, obţinând în 1959 diploma de inginer în domeniul Construcţii de Aviaţie. A desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate în cadrul Institutului Politehnic din Bucureşti (în prezent Universitatea „Politehnica” din Bucureşti), Catedra de Mecanică: 1959-2007 (preparator, asistent, şef lucrări, conferenţiar, profesor); din 2007 – pensionar. A predat cursuri de Mecanică, Vibraţii, Stabilitate elastică, Elasticitate şi plasticitate, Metode de calcul aproximativ, Vibraţii neliniare, Metode pentru combaterea vibraţiilor. În perioada 1962–1970 a lucrat, în paralel, la Ministerul Învăţământului, Direcţia Învăţământului Superior Tehnic şi Economic, ca inspector, Inspector principal şi Secretar Ştiinţific. În anul 1998 a obţinut titlul ştiinţific de doctor inginer în specialitatea „Mecanică teoretică şi vibraţii mecanice”, cu teza: „Contribuţii la studiul fenomenelor de nestabilitate elastică în cazul forţelor neconservative”. Desfăşoară activitate ştiinţifică în domeniul mecanicii teoretice şi aplicate concretizată în peste 100 de lucrări ştiinţifice şi studii publicate în reviste de specialitate şi în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale. A colaborat la peste 30 contracte de cercetare ştiinţifică. Dintre cărţile la care a colaborat se menţionează: „Mecanica” (EDP – 1975, 1983); „Elasticitate şi plasticitate” (1976, 2000); „Curs de Mecanică” (1976, 2000); „Culegere de probleme de Mecanică” (I – Statica 1974, 1976, 1980, 1985, 1999; II – Cinematica 1975, 1980, 1985, 1999; III – Dinamică 1976, 1980, 1985, 1999); „Probleme de vibraţii mecanice” (vol. I, vol. II – 1978, 1987); „Probleme de Mecanică” (vol. I, 2002; vol. II, 2004).