Prof.univ.dr.ing. Emanuel Alexander

1640
  •  MEMBRU DECEDAT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  08 martie 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Profesorul Alexander E. Emanuel s-a născut la 8 martie 1937 la Bucureşti. A urmat cursurile facultăţii de Energetică din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti între anii 1954 şi 1958. Şi-a continuat studiile de inginerie la TECHNION Israel, unde a obţinut diploma de inginer în anul 1963 şi diploma de master în anul 1965. În anul 1969 a devenit doctor în ştiinţe. Începând din anul 1969 îşi începe activitatea la Westborough, MA, ca senior inginer R&D în domeniul tehnicii tensiunilor înalte, având sarcini privind proiectarea şi încercarea echipamentelor de înaltă tensiune. A participat la dezvoltarea echipamentelor de foarte înaltă tensiune cu SF6. Din anul 1974 este angajat la Worcester Polytechnic Institute, USA, unde a predat cursuri de Electronică de Putere, Conversia Energiei, Sisteme Electrice, Calitatea Energiei Electrice. Domnul Profesor Emanuel este cadru didactic din 1974 în funcţia de Şef lucrări până în anul 1978, când a devenit Conferenţiar universitar. Din 1982 este Profesor universitar la aceeaşi instituţie. Domnul Profesor Emanuel a primit numeroase distincţii pentru activitatea desfăşurată, printre care Premiul George Ira Alden pentru contribuţia exceptională la pregătirea studenţilor şi Premiul Weston Halden pentru contribuţii la dezvoltarea Ingineriei Electrice şi a Calculatoarelor. Este autor şi co-autor a peste 200 de publicaţii de înalt nivel ştiinţific în reviste de prestigiu internaţional, deţine 8 premii IEEE pentru lucrările ştiinţifice elaborate şi este Life Fellow IEEE din 2005. De asemenea, este Preşedintele grupurilor de lucru IEEE care se ocupă cu elaborarea de standarde şi norme privind calitatea energiei electrice. Domnul Profesor este fondatorul Conferinţei Internaţionale de Armonice şi Calitatea Energiei Electrice, iniţiată în 1984, iar cea de-a 16-a ediţie a fost organizată la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti în 2014. Activitatea didactică şi de cercetare cuprinde următoarele domenii: • Calitatea energiei electrice; • Electronică de putere; • Sisteme electrice; • Conversia energiei electrice; • Perturbaţii electromagnetice conduse şi radiate; • Utilizarea informaticii în domeniul electroenergetic. Domnul Profesor Emanuel a contribuit la rezolvarea unor importante probleme tehnice din industria energetică, fiind director sau responsabil a peste 30 de contracte deosebit de apreciate pentru rezultatele obţinute. De asemenea, este una dintre personalităţile ştiinţifice care acordă consultanţă tehnică pentru marii utilizatori de energie electrică şi pentru operatorii de reţea. Este deosebit de apreciat de specialiştii din domeniu din România şi a are o contribuţie importantă la elaborarea de standarde internaţionale privind calitatea energiei electrice. Este invitat în România, la Universitatea Politehnica din Bucureşti pentru a împărtăşi specialiştilor, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor din experienţa domniei sale în domeniu. Are o colaborare excelentă cu cadrele didactice din catedra de Electroenergetică a facultăţii de Energetică din UPB.