MECHANICS of MATERIALS

1478

RECENZIE

asupra tratatului “MECHANICS of MATERIALS”, (First Volume), al Profesorului universitar doctor inginer Ioan Goia, Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România.

     Tratatul de Rezistenţa Materialelor “MECHANICS of MATERIALS” a apărut sub îngrijirea Editurii “Derc Publishing House”, Tewksbury, Massachusetts, U.S.A. Lucrarea este catalogată şi citată de “Library of Congress Cataloging in Publication Data”. Autorul, profesor al Universităţii “Transilvania” din Braşov, România, este un reputat om de ştiinţă, cu recunoaştere în ţară şi străinătate.

     Primul volum al cărţii cuprinde o prefaţă a autorului, o prefaţă a reputatului profesor german Karl-Hans Laermann, “professor emeritus” al “Bergische Universität in Wuppertal” şi “doctor honoris causa” al mai multor Universităţi Europene, precum şi o prefaţă a profesorului doctor docent inginer P.P. Teodorescu, preşedintele Secţiei I, “MecanicăTehnică” a Academiei de Ştiinţe Tehnice din România” (ASTR).

     Cartea cuprinde capitolele: 1.Introducere, 2.Tensiuni în secţiunile barelor static determinate, 3.Momente de inerţie ale secţiunilor plane, 4.Deplasări, Deformaţii şi Tensiuni, 5.Întinderea şi Compresiunea, 6.Probleme static nedeterminate la Întindere şi Compresiune, 7.Forfecarea barelor cu secţiuni mici şi calculul asamblărilor, 8.Elemente deTeoria Elasticităţii, 9.Teorii de Rezistenţă, 10.Răsucirea Barelor drepte, 11.Încovoierea barelor drepte şi 12.Deformarea barelor drepte solicitate la încovoiere.

     Cartea profesorului Ioan Goia este o tratare la un înalt nivel ştiinţific a problemelor de Rezistenţa Materialelor. Tratarea riguroasă analitică şi matricială, algoritmizarea problemelor studiate şi schemele logice concepute pentru fiecare categorie de probleme, permit trecerea directă la analiza şi calculul numeric al structurilor de tipul celor studiate. Nu este de neglijat nici aspectul metodic şi pedagogic al lucrării, care permite o lecturare facilă a materialului studiat; fiecare capitol este ilustrat prin aplicaţii practice, exerciţii, probleme şi chestionare care au scopul de a uşura înţelegerea, însuşirea tratării teoriilor propuse şi verificarea ipotezelor de calcul. Volumul cuprinde şi o bogată bază de date asupra caracteristicilor geometrice, elastice şi numerice ale materialelor frecvent utilizate în practică. Tratatul se încheie cu o bogată bibliografie de peste 100 de titluri şi un Index tematic care uşurează mult studiul.

     Lucrarea profesorului Ioan Goia este una de referinţă în istoria publicaţiilor de specialitate în acest domeniu şi a obţinut în 19 decembrie 2013 “PREMIUL TRAIAN VUIA” al Academiei Române, pentru anul 2011.

                             Prof. univ. dr.ing. G. Kümbetlian