Masă rotundă privind utilizarea surselor regenerabile de energie şi soluţii de aplicare a lor în agricultură

1058
  • Data desfasurarii: 14.11.2013
 

Sub egida Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice

Masă  rotundă privind utilizarea surselor regenerabile de energie şi soluţii de aplicare a lor în agricultură

Academia  de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ (ASAS) au organizat recent o masă rotundă având ca temă utilizarea surselor regenerabile de energie şi soluţii de aplicare a lor în agricultură. La reuniune au participat specialişti din cele două instituţii, cercetători, cadre universitare şi cercetători din institute specializate, producători de echipamente şi tehnologii, utilizatori din sectorul agricol. Într-un comunicat al celor două instituţii se relevă următoarele:

Ideea acestei întâlniri a fost aceea de a discuta împreună cerinţe ale sectorului agricol şi modul în care constructorul de echipamente poate oferi utilizatorului din agricultură soluţii tehnice care să ofere productivitate, valoare adăugată în procesarea unor produse din agricultură şi silvicultură, costuri de achiziţie şi termene de recuperare a investiţiilor „prietenoase“ pentru fermieri.

De la concepte la practică

S-au conturat posibilităţi de aplicare a unor rezultate ştiinţifice româneşti, verificate „in situ“ şi care pot fi oferite sectorului agricol, răspunzând unor probleme acute cu care acesta se confruntă. Rezultatele respective se focalizează pe alimentarea cu energie a unor ferme izolate, alimentarea cu apă a animalelor la locuri de păşunat depărtate de o reţea electrică, conservarea cerealelor şi fructelor, asigurarea de căldură necesară unor procese, posibilităţi concrete şi eficient economice de utilizare a biomasei pentru cogenerare, dezvoltarea unor capacităţi de generare a biogazului atât pentru gospodăriile individuale, cât şi pentru aglomerări mai mari, în special acolo unde există ferme de animale sau păsări, deşeuri agricole rezultate. Au fost prezentate, de asemenea, soluţii pentru alimentarea cu energie electrică şi termică a unor sere, cu mixuri de surse regenerabile, rezultând o eficienţă economică ridicată.

Cu prilejul întâlnirii, specialiştii şi-au reafirmat disponibilitatea de a participa şi sprijini dezvoltarea de proiecte în cadrul programelor europene care se referă la agricultură, membrii celor două Academii putând participa la acestea prin acordarea asistenţei tehnice necesare atât la iniţierea proiectului, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor prevăzute. Totodată, s-a reţinut şi o serie de alte probleme ridicate de participanţi care urmează a fi analizate în cadrul unei acţiuni viitoare.

Propuneri 

  1. Datorită eficienţei acestei acţiuni, cele două Academii îşi propun să continue organizarea şi a altor întâlniri la care în mod deosebit să participe specialişti din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,fermieri, directori de staţiuni, care, împreună, să abordeze problema irigaţiilor, a sistemelor de maşini şi agregate agricole care pot fi asigurate competitiv în ţară, valorificarea superioară a produselor agricole crescând valoarea adăugată prin oferirea unor noi echipamente şi tehnologii. De asemenea, specialiştii au apreciat că pot da răspuns la alte cerinţe pe care Ministerul Agriculturii le poate avansa, cerinţe complexe care derivă din politicile de dezvoltare a sistemului agricol;
  2. Cele două Academii de ştiinţe îşi propun ca prin mobilizarea specialiştilor de care dispunsă sprijine transferul, în sectorul agricol, al unor rezultate din domeniul aplicării surselor noi de energie. Consfătuirea a evidenţiat că există soluţii competitive care pot fi transferate cu efecte tehnico-economice semnificative spre sectorul agricol. Un catalog cu asemenea produse şi tehnologii poate fi elaborat de cele două Academii, cu scopul de a fi cunoscut de viitori utilizatori. De asemenea, pe site-urile celor două Academii, vor fi prezentate soluţii care pot fi aplicate. Dată fiind importanţa eficienţei modului în care energia şi sursele de energie sunt utilizate s-a propus crearea unei „Comisii de eficienţă a energiei în agricultură“ în cadrul Comitetului Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME);
  3. Sprijinirea financiară de către Ministerul Agriculturii a unor proiecte menite a dezvolta, în cadrul unor unităţi agricole, modele demonstrative în care să se prezinte aplicaţii de succes ale surselor regenerabile de energie, poate deveni un mijloc eficient de promovare şi multiplicare a acestor rezultate şi spre alţi beneficiari. Totodată, în cadrul acestormodele demonstrative, se va putea face şi pregătirea oamenilor care vor utiliza aceste tehnologii în alte unităţi. Ţinând seama de cerinţele apărute în ultimii ani în Directivele europene şi ale căror prevederi se referă şi la agricultură (eficienţa energetică şi aplicarea surselor noi de energie, limitarea consumului de hidrocarburi în mijloacele echipate cu motoare termice – în transport la nivelul anului 2030 circa 50% din mijloacele de transport cu combustibili convenţionali trebuie înlocuite –, reducerea nivelului de poluare sol, apă, aer, reducerea consumului de energie în clădiri – 5% din clădirile vechi să intre în proces de modernizare încă din anul 2014), se solicită Ministerului Agriculturii promovarea unui proiect vizând aplicarea surselor noi în agricultură şi eficienţa energetică, în cadrul căruia să se finanţeze transferul unor rezultate. Finanţarea unor proiecte sectoriale bine gândite privind aplicarea unor tehnologii şi echipamente performante, fiabile şi competitive ca preţ de achiziţie, poate sprijini o aplicare accelerată a unor rezultate, modernizarea şi creşterea eficienţei în agricultură;
  4. Consfătuirea roagă conducerea Ministerului Agriculturii să promoveze un sistem de finanţare prin vouchere a unor fermieri, similar cum s-a făcut în anul 2013 de MEN pentru IMM-uri. Stabilirea unei valori de 50.000 – 100.000 lei pentru o aplicaţie realizată de elaboratorul unei soluţii şi utilizatorul ei va fi utilă în activitatea unui fermier.