LUCRĂRI ALE MEMBRILOR ACADEMIEI DE ŞTIINŢE TEHNICE DIN ROMÂNIA (ASTR)

2121

APĂRUTE LA EDITURA AGIR  ÎN PERIOADA 2010 – 2020

  2010
 1. Criogenie tehnică (continuare de tiraj). Alexandru Şerban, Florea Chiriac
 2. Managementul cercetarii-dezvoltarii și inovării. Marius Guran
 3. Tratat de petrochimie. Vol. I. Monomerii de sinteză. Gheorghe Ivănuş
 4. The restructuring strategy of petrochemical industry in Romania. Gheorghe Ivănuş, Constantin Roibu
 5. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. Ştiinţa şi ingineria materialelor – Metalurgie neferoasă. Florea Oprea, Ion Constantin, Petre Moldovan, Dragoş Taloi, Sandală Oprea, Jozsef Nagy
 6. Interfața între știință și tehnologie. Marius Peculea
 7. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie – Electroenergetică. Gleb Drăgan (coord.)
 8. Exploatarea în cariere a zăcămintelor de substanţe minerale în roci utile. Dumitru Fodor (coeditare)
 9. Parcul naţional al ştiinţei şi tehnicii. Mihai Mihăiţă
 10. Tratat de ştiinţa şi ingineria materialelor metalice. Vol. 4. Tehnologii de procesare primară ale materialelor metalice: Rami Şaban, Constantin Dumitrescu, Iulian Ripoşan (coordonatori)
 11. Quantification of seismic action on structures. Horea Sandi (coord.)
 12. Dezbateri ştiinţifice organizate de secţiile ASTR – Vol. 1. Secţia inginerie mecanică. Florea Chiriac (coord.)
 13. Strategii şi politici energie-mediu în România. Aureliu Leca, Virgil Muşatescu
 14. Contribuţii în domeniul energiei. Gleb Drăgan
 15. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie – Hidroenergetică. Gleb Drăgan, Eugen Constantin Isbăşoiu (coordonatori)
 16. În vâltoarea vremurilor. Gândurile unui inginer. Mihai Mihăiţă
 17. Destin si datorie. Mihai Mihăiţă
 18. Tehnici avansate de tratare a apei și de separare a hidrogenului. Ioan Iordache, Ioan Ştefănescu
 19. Rezistenţa materialelor. Pricop Mihail, Posea Nicolae
 20. Pagini din istoria comitetului electronic român (CER). 1927 – 1944. Florin Teodor Tănăsescu
 21. Colocviul naţional de terminologie-terminografie-terminotica (3T) – Ed. a IX -a, 21 – 22 septembrie 2010. Doru Matei, Florin Teodor Tănăsescu (coordonatori)
 22. Instalații frigorifice. Curs pentru studenți. Alexandru Şerban, Florea Chiriac
  2011
 1. TEORIA CONSTRUCTALĂ: Adrian BEJAN, Lorente Sylvie
 2. PRODUCEREA FRIGULUI ADÂNC: Alexandru Şerban, Florea Chiriac
 3. ELECTROTEHNOLOGII: protecţia mediului, procesarea materialelor şi controlul nedistructiv: Florin Teodor Tănăsescu, Mircea Bologa, Radu Cramariuc (coord.)
 4. ELEMENTE DE TRANSFER DE CĂLDURĂ ÎN MICRO ȘI NANOSTRUCTURI: Florea Chiriac, Victor Chiriac
 5. INGINERIA ÎN FAŢA PROVOCĂRILOR SECOLULUI XXI: Mihai Mihăiţă
 6. UTILIZATORI DE ENERGIE ELECTRICĂ ALIMENTAȚI LA JOASĂ TENSIUNE: Miron Laurenţiu Goia, Nicolae Golovanov, Victor Vernescu
 7. BALASTIERE ȘI CARIERE: Dumitru Fodor
 8. SUB CUPOLA ACADEMIEI ROMÂNE. Discursuri de recepţie: Mihai Mihăiţă
 9. MODELAREA ÎN INGINERIA PROCESELOR INDUSTRIALE: Dumitru Popescu, Florin Ionescu, Radu Dobrescu, Dan Ştefănoiu
 10. MORFOLOGIA ŞI PROTECŢIA ŢĂRMULUI MARIN: Ciortan Romeo
 11. TRATAT DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR METALICE. Vol. 5 – Tehnologii de procesare finală a materialelor metalice: Rami Şaban, Constantin Dumitrescu, coord. volum Mihai Cojocaru
 12. TRATAT DE TERMOMECANICĂ: Valeriu Jinescu
 13. DEVELOPMENT OF THERMODYNAMICS WITH FINITE SPEED AND THE DIRECT METHOD: Stoian Petrescu, Monica Costea
 14. TRIBOMODELARE: Ion Crudu
 15. OBŢINEREA HIDROGENULUI. METODE ŞI PROCEDEE MODERNE: Ioan Iordache, Ioan Ştefănescu
 16. ICI – 40 – MONOGRAFIE. 40 ani de viaţă în folosul informaticii româneşti: Guran Marius
 17. TRADIŢIE ŞI CONTINUITATE – 130 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA SOCIETĂŢII POLITEHNICA: Mihai Mihăiţă
 18. COLOCVIUL INTERNAŢIONAL DE TERMINOLOGIE-TERMINOGRAFIE-TERMINOTICĂ (3T) – Ed. a X -a, 23 – 24 mai 2011: Dan Matei, Florin Teodor Tănăsescu (coordonatori)
 19. SIMPOZIONUL NAŢIONAL CER „Retehnologizare industrială prin folosirea unor acţionări electrice moderne. Valoare adăugată şi eficienţă energetică”. Bucureşti, 17 – 18 mai 2011:
 20. TRANSFORMATOARE USCATE. INDUCTANTE. PROIECTARE ȘI APLICAȚII: Emil Lăzărescu, Ion Potârniche
  2012
 1. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. MINE: Fodor
 2. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. TELECOMUNICAŢII: Gleb Drăgan
 3. Dicţionar explicative pentru ştiinţele exacte. Elth9. SUPRACONDUCTIBILITATE-MATERIALE SUPRACONDUCTOARE: Gleb Drăgan
 4. Dicţionar explicativ pentru ştiinţele exacte. ELTH8. ELECTROTERMIE INDUSTRIALĂ: Gleb Drăgan
 5. Monografia informaticii din România: Guran Marius
 6. Teoria informaţiei şi coduri: Şerban Raicu
 7. Tratat de termomecanică. I: Valeriu V. Jinescu
 8. Structural dynamics, structural safety, earthquake protection: Horea Sandi
 9. Instalaţii frigorifice. Aplicaţii şi probleme rezolvate: Florea Chiriac
 10. Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. REZISTENŢA MATERIALELOR Roman/Englez/Francez: Costică Atanasiu
 11. Pe marginea ecuaţiei Van der Waals: Marius Peculea
 12. Terminologie cognitivă. Volum antologic: Gleb Drăgan
 13. Porturi şi amenajări portuare: Ciortan Romeo
 14. O viaţă în slujba cercetării: Florin Teodor Tănăsescu
 15. Transformatoare uscate. Inductanţe. Proiectare. Aplicaţii: Ion Potârniche
 16. Gânduri: Gleb Drăgan
 17. Har şi pasiune în proiectarea podurilor: Victor Popa, ISBN 978-973-720-439-4 format 170x240mm, 440 pag., 50 lei
 18. Metode şi tehnologii moderne în exploatarea la suprafaţa: Dumitru Fodor
 19. Tratat de petrochimie. Vol. II. Produse petrochimice de bază: Gheorghe Ivănuş
 20. ICI – 40 de ani în slujba informaticii (ediţia a II-a): Guran Marius
 21. De la şurubul lui Arhimede la maşinile moderne cu elemente elicoidale: Valeriu V. Jinescu
  2013
 1. Compatibilitate electromagnetică: Adolf J. Schwab, Wolfgang Kürner
 2. Memory exercises. Asad historical parenthesis: Gleb Drăgan
 3. Electronica românească. O istorie trăită. Vol. 2. Electronica profesională: Nona Millea (coordonator)
 4. Electronica românească. O istorie trăită. Vol. 3. Tehnica de calcul: Ion Miu (coordonator)
 5. Surse regenerabile de energie: coord.: Adrian Badea, Horia Necula
 6. Calitatea energiei electrice. Contribuţii. Rezultate. Perspective, coautor prof. dr. ing. Nicolae Golovanov;
 7. Instalaţii electrice de distribuţie la joasă tensiune, coautor prof. dr. ing. Nicolae Golovanov;
 8. Eficienţa Energetică în România. Cartea Albă, coordonator şi autor prof. dr. ing. Aureliu Leca;
 9. Mediu. Economie. Resurse. Globalizare, vol. VII, prof. dr. ing. Aureliu Leca (coordonator şi autor), prof. dr. ing. Dumitru Fodor (coautor);
 10. Reţele private virtuale pentru interconectarea diferitelor sisteme autonome, coautor prof. dr. ing. Victor Croitoru;
 11. Drumul cercetării tehnologice către societate, discursul de recepţie al acad. Marius Peculea şi cuvântul de răspuns al prof. dr. ing. Valeriu V. Jinescu;
 12. Compatibilitatea electromagnetică, prof. Adolf Schwab, membru de onoare al ASTR, versiune în limba română de prof. dr. ing. Andrei Marinescu;
 13. Design în natură, prof. dr. ing. Adrian Bejan, membru de onoare al ASTR, versiune în limba română de prof dr. ing. Alexandru Morega;
  2014
 1. TRATAT DE PETROCHIMIE, III Gheorghe IVANUŞ ş.a. (volumul ȋncheie ciclul de tratate de petrochimie care scot ȋn evidenţă şi realizările deosebite ale inginerilor români ȋn domeniu şi starea actuală precară la care s-a ajuns după 1990)
 2. ASECAREA ŞI GOSPODĂRIREA APELOR DIN MINE ŞI CARIERE – Dumitru FODOR
 3. ENCICLOPEDIA ECONOMIEI RESURSELOR MINERALE DIN ROMANIA, Dumitru FODOR, Gh. BULIGA ş.a.
 4. HAR ŞI PASIUNE ȊN PROIECTAREA PODURILOR , ediţia a doua – Victor POPA
 5. ADAPTRONICA SISTEMELOR INTELIGENTE – Gheorghe I. GHEORGHE
 6. MICRONANOINGINERIA – INTEGRONICA INTELIGENTĂ – Gheorghe I. GHEORGHE
 7. DISCURSURI ŞI EXPUNERI ACADEMICE – Valeriu V. JINESCU
 8. MONOGRAFIA CNR-CME. 90 de ani de brend energetic românesc – Colectiv CNR-CME (coautori membri ASTR)
 9. MESAJUL FOREN 2014. Sinteze. Concluzii. Recomandări – Colectiv CNR-CME (coautori membri ASTR)
 10. TRATAT DE ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR. Procedee tehnologice. Calitate. Materiale speciale. Inginerie economică metalurgică – Colectiv autori (coautori membri ASTR)
 11. CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE (ediţia a doua) – Hermina ALBERT, Nicolae GOLOVANOV ş.a.
 12. ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY. ELECTROMAGNETIC FIELD RESEARCH AND DEVELOPMENT IN ROMANIA – Andrei MARINESCU (coordonator) ş.a.
 13. ŞCOALA POLITEHNICĂ DE REZISTENŢA MATERIALELOR DIN BUCUREŞTI – Costică ATANASIU
 14. LA UMBRA UZINEI ,, G “ – Marius PECULEA
  2015
 1. ADVANCED THERMODYNAMICS OF IREVERSIBLE PROCESSES WITH FINITE SPEED AND FINITE DIMENSIONS. Stoian Petrescu, Monica Costea, Michel Feidt, Ioan Ganea, Nicolae Boriaru
 2. SCHIMBUL IZOTOPIC H2O-H2, ÎN LABORATOARELE DIN ROMÂNIA. Marius Peculea
 3. PLANETA PĂMÂNT. PLANETA VIE. VOL. II. Dorel Zugrăvescu, Florin Munteanu
 4. DOCTOR HONORIS CAUSA. Octavian Bologa
 5. MODELAREA MATEMATICĂ – INVESTIGATOR EFICIENT AL INCIDENTELOR ȘI ACCIDENTELOR LA LUCRĂRILE HIDROTEHNICE – DISCURS DE RECEPȚIE. Dan Stematiu
 6. ELEMENTE DE INGINERIE DE PRODUS. Alexandru Woinaroschy, Anca Daniela Raiciu
 7. NERVI ELECTRICI, MUȘCHI HIDRAULICI – O ȘANSĂ PENTRU PERFORMANȚĂ. DISCURS DE RECEPȚIE. Petre Pătruț
 8. CALCULATION AND DESIGN OF A SYNCHRONOUS GENERATOR WITH RARE-EARTH PERMANENT MAGNETS. Andrei Nicolaide, Wilhelm Kappel, Elena Helerea, Marin Tata, Ioan Petre, Georghe Mihăilescu, Nicolae Stancu, Sorin Mitre, Ioana Ion
 9. METODA PARTICULELOR LIBERE ÎN ANALIZA NUMERICĂ A MEDIILOR CONTINUE. Vasile Năstăsescu, Ghiță Bârsan
 10. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ELECTRICA IN SISTEMUL ELECTROENERGETIC. Nicolae Golovanov, Hermina Albert, Ștefan Gheorghe, Emil Mogoreanu, Cristian George Lăzăroiu
 11. DESPRE DOCTORAT ȘI DOCTORANZI LA FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ DIN CRAIOVA. Gheorghe Manolea
 12. E.X. – AUTOVEHICULE RUTIERE (R-E-F-G). Gheorghe Frățilă, Cristian Andreescu, Cornel Vladu, Raluca Moisescu, Cornelia Stan, Marius Toma
 13. DOCTOR HONORIS CAUSA AL UNIVERSITĂȚII TEHNICE A MOLDOVEI. Mihai Mihăiță
  2016
 1. TRARAT DE CHIMIE ORGANICA INDUSTRIALĂ. Gheorghe Ivanuș
 2. AMINTIRI ȘI POVESTIRI. Garabet Kumbetlian
 3. ȘTIINTA ȘI TEHNICA FOLOSIRII EXPLOZIVILOR ÎN INDUSTRIE. Dumitru Fodor
 4. DIN GALERIA MARILOR ELECTRICIENI ROMÂNI, Oameni.Vieti.Fapte ( F.T. Tănăsescu)
 5. ÎNSEMNARI AUTOBIOGRAFICE. Marius Guran
 6. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ÎN SISTEMUL ELECTROENERGETIC. Nicolae Golovanov, Albert Hermina, Emil Mogoreanu
 7. SENIORII ENERGIEI. DIALOGURI DE SUFLET. Vol. 2. (Elena RATCU)
 8. UN SFERT DE SECOL DE LA REÎNFIINȚAREA AGIR (1990 – 2015). Mihai Mihăiță
 9. AMINTIRI. Nicolae Topa
 10. HIDROGENUL, VECTOR DE ENERGIE. De la chimie la energie și protecția mediului. Ioan Iordache, Ioan Ștefănescu
 11. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 1. Mircea Bejan
 12. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTARII INDUSTRIEI ROMANIE. INDUSTRIA CHIMICA, PETROCHIMICA SI DE PETROL. Gheorghe Ivanus
 13. THE PETROLEUM AND GAS INDUSTRY IN ROMANIA (editia a II-a). Gheorghe Ivanus, Ion Stefanescu, Nicolae Napoleon Antonescu, Mircea Pascu Coloja
 14. STIINTELE INGINERESTI SI COOPERAREA CU INDUSTRIA IN REPUBLICA MOLDOVA.Unele realizari trecute in circuitul public din secret de stat. Ion Bostan
 15. AGIR-SINGRO 2016. Program.Editia a XII-a
 16. ANNUAL REPORT 2015 – ASTR
 17. BOOK OF ABSTRACTS – ASTR. ORASUL INTELIGENT. Zilele ASTR.Editia XI-a, Targul Mures
 18. ENERGIA, ENERGONICA SI TERMODINAMICA. Valeriu Jinescu
 19. ACADEMICIANUL GHEORGHE BUZDUGAN SI SCOALA POLITEHNICA DE REZISTENTA MATERIALELOR DIN BUCURESTI. Costica Atanasiu
 20. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTARII INDUSTRIEI ROMANIE. ECHIPAMENTE PENTRU TEHNOLOGII COMPLEXE DIN INDUSTRIILE MATERIALELOR DE CONSTRUCTII, METALURGICA SI ENERGETICA DIN ROMANIA. Emanuel Babici
 21. MINERITUL IN SLUJBA DEZVOLTARII DURABILE A ROMANIEI. Dumitru Fodor, Gavril Baican, Ioan Calin, I. Edinas, Ervin Robert
  2017
 1. ACADEMICIANUL GHEORGHE BUZDUGAN ŞI ŞCOALA DE REZISTENŢA MATERIALELOR DIN BUCUREŞTI (Costica Atanasiu)
 2. ECHIPAMENTE PENTRU TEHNOLOGII COMPLEXE DIN INDUSTRIILE MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII, METALURGICĂ ŞI ENERGETICĂ REALIZATE ÎN ROMÂNIA (Emanuel Babici)
 3. OMUL MARIUS PECULEA. Ȋnregistrarea unei mărturisiri (Elena Ratcu)
 4. TEZAURUL ENERGETICII ROMÂNEŞTI. Formarea specialiştilor sistemului energiei electrice şi termice din România (Vasiliu Zonel, coordonator)
 5. ACADEMICIANUL MIHAI DRĂGĂNESCU. PROFESOR, OM DE ŞTIINŢĂ, FILOSOF, MANAGER, ŞI CETĂŢEAN (Ştefan Iancu, Nora Rebreanu ş.a.)
 6. JUMATATE DE SECOL IN SLUJBA PODURILOR (Victor Popa)
 7. DIN GALERIA MARILOR ELECTRICIENI ROMANI, VOL. II, ( F.T. Tanasescu, Al. Simion, D. Toader, C. Fluerasu, R. Munteanu, W. Kappel)
 8. SCRIITORI SI PUBLICISTI (Vasile Nicolae, Ioan Christu Ganea)
 9. DE LA IMS 57 LA DACIA DUSTER, O ISTORIE A FABRICAȚIEI DE AUTOTURISME (Constantin Stroe, Gheorghe Druta, Silviu Sepciu)
 10. ASTR – 20 DE ACTIVITATE. SCURTA ISTORIE IN DATE (Mihai Mihăiță)
 11. SCURTA ISTORIE ILUSTRATA A FABRICARII APEI GRELE IN ROMANIA (Mircea Ioan Turtureanu, Ion Ștefănescu)
 12. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 2 (Mircea Bejan)
 13. DISPOZITIVE FACTS. Concepte şi aplicaţii în electroenergetică. (Mircea Eremia, Mihai Sanduleac-coordonatori, Lucian Toma, Constantin Bulac, Alisa Manoloiu)
 14. EFICIENTA ENERGETICA. MEDIUL. ECONOMIA MODERNA (Nicolae Golovanov, Nicolae Mogoreanu, Cornel Teodor, Radu Porumb)
 15. COMPORTEMENT MECANIQUE DES MATERIAUX (Costica Atanasiu, Gabriel Jinga)
 16. THE HISTORY OF OIL AND GAS IN ROMANIA , ed. a III – a (Gheorghe Ivănuş, Ion Ştefănescu, Nicolae Napoleon Antonescu, Mircea Pascu Coloja)
 17. TEZAURUL ENERGETICII ROMÂNEŞTI. Producerea curata a energiei electrice si termice in Romania (Vasiliu Zonel, coordonator)
 18. SENIORII ENERGIEI. DIALOGURI DE SUFLET. Vol. 2. (Elena RATCU)
 

 

2018
 1. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 3 (Mircea Bejan)
 2. STRATEGIC MANAGEMENT OF A FIRM (Sorin Mihai Radu, Nicolae Ilias, Florin Buse, Aurelian Serafinceanu, A.G. Romanovsky, A. Ponomariov)),
PROCEEDINGS. CONFERENCE ON COMMUNICATIONS; The 12 th Edition
 1. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI ROMÂNIEI. CONSTRUCŢIA DE MOTOARE, MAȘINI ȘI MIJLOACE DE TRANSPORT. Partea întâi (Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula s.a.)[vol.6 al seriei]
 2. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI ROMÂNIEI. CONSTRUCŢII DE MAȘINI, ECHIPAMENTE ȘI INSTALATII DE PROCESE INDUSTRIALE, Partea intai (Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula s.a.) [vol. 4 al seriei]
 3. ACCIDENTE ȘI INCIDENTE ÎN CONSTRUCŢIILE HIDROTEHNICE. Relatări din experiența proprie (Dan Stematiu)
 4. CALEA FERATĂ CRAIOVA – CALAFAT. Urmele oamenilor, urmele timpului (Gheorghe Manolea)
 5. ISTORIA UZINEI G, trăită de Marius Peculea (Marius Peculea)
 6. PRINCIPII DE ALCĂTUIRE STRUCTURALĂ A GALERIILOR SUBTERANE PENTRU CAI DE COMUNICAŢII (Ovidiu Arghiroiu)
 7. ASOCIATIA GENERALA A INGINERILOR DIN ROMANIA. 100 de ani de la înființare. DOCUMENTE ȘI CONFESIUNI (Mihai Mihaita)
 8. TRATAT DE TERMOGAZODINAMICA APLICATĂ (Corneliu Berbente, Marius Brebenel)
 9. MOMENTE DIN ISTORIA ELECTROTEHNICII ROMÂNEŞTI ÎN ANII CENTENARULUI MARII UNIRI, 1918-2018 (Florin Tanasescu, Valerius Stanciu)
 10. CARTEA ALBA A REINDUSTRIALIZARII. INDUSTRIA CHIMICA, PETROCHIMICA SI DE PETROL (Gheorghe Ivanus, autor si coordonator)
 11. STARI LIMITA SI COLAPSUL PROGRESIV LA INCOVOIEREA LONGITUDINALA A NAVEI (Mircea Modiga, Lucian Anghel, Alina Modiga, Ioan Andreas)
 12. DICTIONAR EXPLICATIV DE REZISTENTA MATERIALELOR(R-E-F-G) (Costica Atanasiu, Gabriel Jinga, Mircea Dudescu)
  2019
 1. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 4 (Mircea Bejan)
 2. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI ROMÂNIEI. CONSTRUCŢII DE MAȘINI, ECHIPAMENTE SI INSTALATII DE PROCESE INDUSTRIALE, Partea a doua (Valeriu V. Jinescu, Ioan Avram, Stelian Necula s.a.) [vol. 5 al seriei]
 3. DIN GALERIA MARILOR ELECTROTEHNICIENI ROMÂNI. Oameni. Vieţi. Fapte. Vol.3 ( Florin Teodor Tănăsescu, Alexandru Mihai Morega, Ion Potârniche, Constantin Răduţi)
 4. GEOLOGIE ŞI GEOTEHNOLOGII (Iulian Offenbeag, Nicolae Iliaş, Sorin Mihai Radu)
 5. PROGRAMUL CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE, Ediţia a XIV-a, ZASTR,, CREATIVITATEA ȊN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII ‘’ (ASTR)
 6. TEZAURUL ENERGETICII ROMÂNEŞTI. CONCEPTIA ŞI REALIZAREA SISTEMULUI ENERGIEI ELECTRICE ŞI ENERGIEI TERMICE DIN ROMÂNIA, 4 (Vasile Zonel)
 7. UTILIZAREA TEORIEI SEMNALELOR ŞI A OPERATORILOR PENTRU ANALIZA ȊN UNDINE (WAVELET) (Dumitru Stanomir, Laurenţiu Tincu)
 8. NAVIGÂND SPRE APA GREA (Marius Peculea)
 9. SOLUŢII PENTRU O MOBILITATE DURABILĂ ȊN AGLOMERĂRILE URBANE (Octavian Udrişte)
 10. BAZELE TEHNICE ŞI ECONOMICE ALE PIEŢELOR DE ENERGIE ELECTRICĂ,(Virgil Muşatescu, Nicolae Golovanov, Virgil Dumbravă, George Cristian Lăzăroiu, Marius Aurelian Nicolae)
  2020 (primul Semestru)
 1. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 5. Mircea Bejan
 2. DISCURS DE RECEPŢIE. Valorificarea bogăţiilor minerale de pe teritoriul României. CUVÂNT DE RĂSPUNS. Dumitru Fodor, Mihai Mihăiţă
 3. PAGINI DIN ISTORIA DEZVOLTĂRII INDUSTRIEI ROMÂNIEI. INDUSTRIA DE PRELUCRARE A CAUCIUCULUI SI A MATERIALELOR PLASTICE [vol. 9 al seriei]. Valeriu V. Jinescu,coordonator, Ioan Sereş, Lucian Moţiu
 4. CĂILE FERATE ŞI LINIILE DE MARE VITEZĂ. Octavian Udrişte
 5. TRATAT DE INGINERIE TERMICĂ. TERMOTEHNICA ÎN CONSTRUCŢII. Vol. II. Conformarea energetică a clădirilor performante din punct de vedere energetic şi al mediului natural. Dan Constantinescu
 6. SEMNALE ŞI SISTEME. PROBLEME. Cristian Negrescu, Dumitru Stanomir
 7. DICŢIONAR EXPLICATIV PENTRU ȘTIINŢELE TEHNICE. Gheorghe Frățilă,
 8. NEURAL NETWORKS FOR CHURN PREDICTION IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Ionuț B. Brânduşoiu, Gavril I. Toderean
 9. SUPPORT VECTOR MACHINES FOR CHURN PREDICTION IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Ionuț B. Brânduşoiu, Gavril I. Toderean
 10. BAYESIAN NETWORKS FOR CHURN PREDICTION IN THE MOBILE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY. Ionuț B. Brânduşoiu, Gavril I. Toderean
 11. ANALYSE NODALE. APPROCHE MICRO ET MACROECONOMIQUE. Compendiu. Cezar Mereuță
 12. INGINERIA-ARTA SAU MESTESUG, vol. 6. Mircea Bejan
  circa 180 titluri