Ing. Victor Davidovici

2214
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Construcții și Urbanism
  •  04 iunie 1937

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Victor Davidovici: născut in Bucureşti, la data de 4 iunie 1937. A absolvit liceul in Bucureşti, in anul 1953. A urmat cursurile Facultăţii de Construcţii Civile şi Industriale a Institutului de Construcţii Bucureşti in perioada 1953 – 1958. După absolvire, in ţară, a lucrat la Institutul Proiect Bucureşti (1958 – 1960) şi la Institutul de Proiectare pentru Industria Alimentară (1961 – 1962). Din anul 1964 a lucrat in Franţa, avand următoarele funcţii: – 1964 – 1998 : la SOCOTEC, avand funcţiile de inginer şef, director de publicaţii şi informare, consilier in ingineria seismică şi coordonator al activităţilor nucleare; – din 1993: membru asociat in Consiliul general al podurilor şi şoselelor ; – din 1998: manager la Dynamique Concept, consultant; – din 2000: director ştiinţific COFFOR ; – din 2000: expert pe langă Tribunalul administrativ al Parisului. Pe langă acestea, a avut următoarele atribuţii: – in perioada 1984 – 1988, vicepreşedinte al AFPS (Association Francaise du Genie Parasismique) ; – in perioada 1988 – 1992, preşedinte al AFPS ; -din 1992, preşedinte de onoare al AFPS. De asemenea, a avut numeroase alte atribuţii sau insărcinări speciale, printre care : -responsabil pentru Europa al WSSI (World Seismic Safety Initiative, acţiune integrată in Deceniul Internaţional ONU pentru Reducerea Dezastrelor Naturale) ; -şef de misiuni după cutremurele din Mexic 1985, Armenia 1988, California 1988, St. Paul de Fenouillet 1996, Annecy 1996 ; – coordonator pentru ingineria seismică al intalnirilor anuale Franţa – SUA ; -membru al „Earthquake Engineering Research Institute” SUA; -membru al Federation Internationale de la Precontrainte – structuri seismice ; -membru al Consiliului ştiinţific al Annales ITBTP; – iniţiator şi director al colecţiei „Les Dossiers de la Construction”; -membru al comisiei de elaborare a documentului „Regles Parasismiques Francaises” (din 1980). Victor Davidovici a avut o activitate profesională deosebit de vastă. In acest cadru, a imbinat cu succes punctele de vedere ale cercetătorului şi practicianului. In cadrul SOCOTEC (Direcţia tehnică), a participat la concepţia, calculul şi realizarea a numeroase lucrări de o mare diversitate, printre care clădiri turn mergand pană la 50 de etaje, clădiri de importanţă şi proporţii deosebite, dotări pentru diferite sporturi, construcţii industriale diverse, centrale nucleare, diverse structuri şi lucrări inginereşti. In continuare, in cadrul activităţii la Dynamique Concept, a avut o activitate la fel de susţinută şi diversă. Victor Davidovici a avut şi o susţinută activitate didactică. A fost in perioada 1973 – 2003 profesor de inginerie seismică la: Ecole Centrale de Nantes, INSA de Toulouse, ENSAIS de Strasbourg, Ecole Speciale dApplication du Genie dAngers, Ecole Centrale de Paris, Ecole Speciale dArchitecture de Paris, Ecole des Travaux Publics de Casablanca, Ecole dArchitecture de Marseille, Ecole Superieure des Travaux Publics de lEtat, Ecole dArchitecture et du Paysage de Bordeaux. De asemenea, a urmărit teze şi proiecte ale studenţilor de la diferite şcoli de inginerie, participand in juriile corespunzătoare. Pe langă aceasta, din 1973 a avut in grijă organizarea şi prezentarea de conferinţe pentru informare publică şi pentru formarea mediului profesional. A prezentat un mare număr de conferinţe şi a organizat şi condus un mare număr de reuniuni de manifestări sau reuniuni de specialitate, in mare majoritate pe teme diverse de inginerie seismică. Victor Davidovici este autorul unui mare număr de publicaţii de specialitate. Dintre cărţile publicate, in calitate de autor sau coautor, menţionăm: -LAide Memoire Beton Arme, 250 de pagini. Editions Bordas, Paris, 1974. -Calcul dynamique des structures en zone sismique (in colaborare), 160 pagini, Editions Eyrolles, Paris, 1980. -Guide pratique dutilisation des regles BAEL 1980 (in colaborare), 250 pagini, Editions Eyrolles, Paris, 1980. -Genie Parasismique, lucrare colectivă, 1200 pagini, Prix Henri Courbot. Presses de lENPC, Paris 1985. -Recent Advances in Earthquake Engineering and Structural Dynamics, lucrare colectivă, 900 pagini, Ouest Editions Presses Academiques, 1992. – Formulaire du Beton Arme, vol. 1, ed. 2, 368 pagini, Editions du Moniteur, 1997. -Formulaire du Beton Arme, vol. 2, ed. 2, 300 pagini, Editions du Moniteur, 1997. Pe langă acestea (şi alte cărţi) trebuie menţionat un mare număr de articole sau comunicări de specialitate. Victor Davidovici s-a bucurat de o serie de distincţii de prestigiu: – Chevalier de lOrdre National du Merite, 1987 ; – Prix Henri Courbot pentru lucrarea „GENIE PARASISMIQUE”, 1988 ; – Chevalier de lOrdre National de la Legion dHonneur, 1997 ; – Palmes Academiques, 2001. In permanenţă, in contactele cu colegii romani, a fost deosebit de amiabil şi indatoritor. Relaţii profesionale cu ţara noastră : A condus delegaţia AFPS in Romania in 1992. A condus proiectul de inginerie pentru restaurarea Manăstirii Apostolache (Prahova) in 1994 – 1996. A prezentat cartea sa „Construction en zone sismique”. A intampinat la Paris reprezentanţi ai diferitelor instituţii romaneşti. A prezentat la 1 martie 2007 la simpozionul organizat de UTCB o conferinţă invitată.