Ing. Radu Alexandru Zlatianu

3004
  • MEMBRU DE ONOARE
  • Ingineria Transporturilor
  • 4 iulie 1948

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Radu Alexandru ZLATIANU: n. 4 iulie 1948, Craiova, județul Dolj; absolvent al Universității din Craiova, Facultatea de Electrotehnică, secția Automatizări și Calculatoare, 1971. În perioada 1971-1974 a lucrat ca inginer automatist la Întreprinderea Produse Carbonoase din Slatina. În perioada  1974-1980 a lucrat ca cercetător la Institutul Național de Metrologie, Filiala Craiova. Între anii 1980 și 1994  a funcționat în cadrul Institutului  pentru Proiectare Automatizări IPA, Filiala Craiova. După 1994 a condus timp de 13 ani  Societatea comercială ROM TPT SRL Craiova specializată în domeniul IT și editură. În perioada 2007 – 2008, în cadrul Consiliului Local pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii Craiova (CLIMM), a fost consultant pentru accesarea de fonduri Phare, fonduri structurale și fonduri guvernamentale pentru IMM-uri. Din 2008 începe colaborarea cu compania SOFTRONIC, mai întâi în calitate de consultant pentru accesare fonduri Phare, fonduri structurale și fonduri guvernamentale, apoi în calitate  Director Cercetare – Dezvoltare. În cadrul SOFTRONIC a coordonat implementarea a cinci proiecte de anvergură majoră pentru creșterea competitivității companiei prin activități de cercetare industrială. La această firmă a asigurat construcția a șase laboratoare de cercetare, dotarea  cu echipamente performante de măsurare și investigare, construirea unui stand pentru încercarea motoarelor electrice de tracțiune cu puterea de 1MW, a unui stand pentru încercarea locomotivelor în condiții reale de  alimentare, a unui stand pentru încercarea convertoarelor de putere CETA și a unui stand pentru încercarea ramelor de boghiu. A contribuit astfel la realizarea  primei locomotive electrice (Transmontana) cu motoare asincrone produse în România. A avut o contribuție importantă la realizarea primului tren electric de tip Multiple Unit, care este în exploatare pe ruta Craiova – București – Brașov și pe ruta Craiova – București – Constanța. Este membru  al Biroului AGIR Dolj, responsabil de relația cu industria. În perioada 2014-2022 a publicat șase articole, iar în perioada 1998-2023 a publicat 10 cărți tehnice.