Ing. Gheorghe Octavian Udriște

3906
  • MEMBRU DE ONOARE
  •      Ingineria Transporturilor
  •  18 aprilie 1935

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Domnul inginer Octavian Udrişte este absolvent al Facultăţii de Căi Ferate (1953–1958), specializat în ingineria transportului, domeniul căruia i s-a dedicat în toată activitatea sa inginerească. Excelenta cunoaştere a problemelor ce vizează transporturile -în special al vehiculelor pe şine- se explică prin faptul că prin activitatea sa şi funcţiile sale a fost implicat nu doar în exploatarea lor ci şi în dezvoltarea şi optimizarea tehnologiilor de transport şi al echipamentelor. Mai mult, angrenarea în activitatea de preluare i-a oferit posibilitatea unor specializări şi documentări la firme cu înalt nivel tenologic.A avut şansa profesională ca la diverse momente de timp, să fie în contact direct cu tehnici de vârf ale tracţiunii: tracţiunea Diesel electrică, tracţiunea electrică pe cale ferată şi metroul bucureştean, dovedind nu doar pasiunea de a şi le însuşi dar chiar de a veni cu soluţii inovatoare din punct de vedere al funcţionării şi organizării transportului. Acest lucru aveam să-l constat şi personal când din partea Căilor Ferate a fost unul din cei trei factori decisivi în punerea în funcţiune a metroului (alături de proiectant şi Fabrica de Vagoane de la Arad) când am cunoscut nu doar nivelul său de cunoştinţe dar şi pasiunea şi curajul abordării unor probleme tehnice noi. A ocupat în activitatea sa profesională atât funcţii de exploatare cât şi de conducere inclusiv de cercetare. Inginer la Regionala CFR Braşov organizează activitatea de funcţionare a parcului de locomotive Diesel electrice Sulzer, BBC şi Electro Putere Craiova. Activitatea sa în plan tehnic, îl recomandă a fi promovat în funcţii tehnice şi de conducere în Ministerul Căilor Ferate: consilier al ministrului, inspector general (1962-1976). Metroul din Bucureşti intrând în competenţa de organizare a CFR primeşte misiunea de a pune bazele Intreprinderii de Exploatare a Metroului. Am avut satisfacţia de a-l cunoaşte cu ocazia punerii în funcţie a Metroului, constatând “pe viu” capacitatea sa tehnică în rezolvarea unor probleme legate de tracţiunea electrică, capacitatea de organizare şi curajul în luarea unor decizii. A fost unul dintre artizanii punerii în funcţie a Metroului, după care este numit Director tehnic şi Director general al Metroului (1985-1996), experienţa sa fiind benefăcătoare pentru dezvoltarea unităţii. Experienţa îl recomandă a fi numit Director al Institutului de Cercetări în Transporturi INCERTRANS (1996) şi şef Departament Transporturi la Siemens (1997–2005). Este o prezenţă activă şi competentă în numeroase asociaţii profesionale din ţară şi străinatate: AGIR, Uniunea Europeană a Inginerilor Feroviari, Tren Club Român, CODATU. Calităţile profesionale, cotribuţiile aduse în inginerie, motivează primirea sa în rândurile membrilor de onoare ale ASTR, pe care o susţin.