Important! Adunarea Generala ASTR

1052
  • Data desfasurarii: 17.06.2016
  •   Locul desfasurarii: Sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti
  •  Responsabili: ASTR, AGIR
 
Stimate Doamne, Stimați Domni,Conform hotărârii Prezidiului ASTR din 30 mai a.c., se convoacă Adunarea Generală a ASTR în data de 17 iunie a.c., ora 10.00, la sediul din Bd. Dacia nr. 26, sector 1, Bucureşti. Ordinea de zi este următoarea: 
10.00 Cuvânt de deschidere (prezintă M. Mihăiță) 10.10 Prezentarea dării de seamă de la ultima Adunare Generală şi planul de acţiuni pe anul 2016 (prezintă F.T.Tănăsescu) 10.45 Prezentarea situaţiei economico – financiare pe anul 2015 şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 (prezintă N. Bulate)  11.00 Discuţii pe marginea materialelor prezentate şi aprobarea acestora 11.15 Primiri de noi membri de onoare şi asociaţi 12.30 Pauză 13.00 Prezentarea rezultatelor votului 13.15 Diverse 13.30 Încheierea lucrărilor.
În conformitate cu Legea 230/2008, pentru ca Adunarea Generală să fie statutară, este necesară prezența a cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor titulari și corespondenți. La Adunarea Generală participă ca invitaţi membrii de onoare şi asociaţi. Pentru deplasarea membrilor din ţară se va deconta transportul. La această festivitate se va purta costumul Academiei. Maistrul croitor va fi prezent pentru noi comenzi. Se va putea achiziţiona insigna academiei. Se va putea plăti cotizaţia.Vă rugăm insistent să confirmați prezența la tel: 0728.594.862, 021.319.49.43 sau email: contact@astr.ro până miercuri 15 iunie a.c., ora 12.00. Cu aleasă consideraţie, Preşedinte ASTR Mihai Mihăiță