Dr.ing. Honoriu Dan Teodorescu – DECEDAT

1906
  • MEMBRU DECEDAT
  •      Electrotehnică, Energetică
  •  26 februarie 1928

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Dan Teodorescu: n. 26 febr.1928, Piteşti; Absolvent al Inst. Politehnic Timisoara (1951), specialitatea maşini electrice; doctor inginer (1965 ) cu teza “Servomotorul amplificator şi aplicaţiile lui în acţionările electrice cu comandă automată” unde se prezintă principiul de funcţionare şi teoria unui servomotor inventat de autor; Şef al Grupului de Cercetări Electromotor Timişoara (1955- 1992 ) şi autor a 73 brevete de invenţie incluzând maşina de echilibrat cu cadru electric (premiul de stat, 1959), servomotor ferorezonant (medalia de argint Oberhausen,1970), convertor amp1ificator (medalia de aur, Viena,1968), motor autoreductor (medalia de aur, Koln, 1972), etc.; conferenţiar la IPT disciplina automatizări (1967-1970) şi autor a 12 cărţi incluzând Entwurf nichtlinearer Regelsysteme (Huthig, Heidelberg, 1973) unde se introduce conceptul de serie descriptivä cu aplicaţii în sintezä şi Modele stohastice optimizate (Ed. Academiei, 1982); autor 207 articole publicate.