Dr.ing. Marius Brebenel

2957
  • MEMBRU ASOCIAT
  • Ingineria Transporturilor
  • 2 noiembrie 1954

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

Marius BREBENEL: n. 2 noiembrie 1954, București; absolvent al Institutului Politehnic din București (1979), Facultatea Inginerie Aerospațială, specializarea Sisteme de propulsie. În anul 1996 și-a susținut teza de doctorat la Universitatea Politehnica din București, cu tema „Contribuţii la studiul curgerilor prin reţelele de profile, cu aplicaţii la maşinile cu palete”.La absolvirea facultății fost repartizat și a lucrat la Turbomecanica S.A. (1979 – 2000): proiectare și dezvoltare de motoare de aviație, șef Birou Plan tehnic, project manager și manager materiale, șef serviciu Planificare fabricație scule speciale, analist prețuri. Din anul 2000 este cadru didactic la Universitatea Politehnica din București, Departamentul Științe Aerospațiale Elie Carafoli. Pe o perioadă de șase ani (2002 – 2008) a desfășurat activitate de specialist în CANADA (Toronto): Tutoring (on-line) Brainmass Inc., Ontario, CANADA On-line Teaching Assistant: Mathematics, Physics, Mechanical Engineering. Are trei brevete de invenție înregistrate în România și unul înregistrat în Canada. A prezentat lucrări la toate edițiile „Zilele AȘTR” între anii 2017 – 2021. A publicat mai multe cărți și manuale în edituri consacrate, precum și un număr important de articole apărute în reviste de prestigiu din țară și de peste hotare, dintre care trei în Journal of Engineering Sciences and Innovation. A fost distins cu premii ale Academiei Române și AȘTR: Premiul „Henri Coandă” al Academiei Române 2012 acordat pentru lucrarea “Aerodinamica maşinilor cu palete” – Ed. Academiei, Bucureşti, 2010 (coautor împreună cu Corneliu Berbente), Premiul „Nicolae Manolescu” al ASTR 2019 acordat pentru lucrarea “Tratat de Termogazodinamică Aplicată” – Ed. AGIR, Bucureşti, 2019 (coautor împreună cu Corneliu Berbente), Premiul „Elie Carafoli” al ASTR 2021 acordat pentru lucrarea “Lumină, Univers şi Gravitaţie. Puncte de vedere vechi și noi” – Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2021 (coautor împreună cu Corneliu Berbente).